Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 31/05/2020

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АВРАМОВА-ШАРЛАНДЖИЕВА ВЕНЕТА 2000335
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛДЕВ 2000450
АЛДИНОВ ЕМИЛ 1000729
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКС 1902083
АЛЕКСАНДРОВ ДЖОРДАН 1902085
АЛЕКСАНДРОВА НАДКА 1900051
АЛЕКСИЕВА РУМЯНА АНГЕЛОВА 1901016
АЛИ АЛТАНАЙ 1902011
АЛИЕВА БЕРИН 1902014
АЛИЕВА ТУНДЖА 1902012
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АНГЕЛОВ АТАНАС 2000273
АНГЕЛОВ ВАСИЛ 2000435
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ЕРИКА 2000216
АНГЕЛОВ ИВАН 1901650
АНГЕЛОВ ТИНИТО 2000233
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВА ЕКАТЕРИНА 1900765
АНДОНОВА ЕКАТЕРИНА 1901678
АНДРЕЕВ СЕВО 1001024
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ 1400290
АПОСТОЛОВА МАЯ 1900625
АРРОБ ЗЕЙНЕБ 2000344
АРРОБ МОХАМЕД 2000349
АРРОБ САЛМА 2000345
АРРОБ САФИЯ 2000346
АРРОБ СВЕТЛАНА 2000347
АРРОБ ЯХИЯ 2000348
АТАНАСОВ ДЕНИСЛАВ 2000248
АТАНАСОВ МИТКО 2000247
АТАНАСОВ РУМЕН 2000165
АТАНАСОВА ВАЛЕНТИНА 1900031
АТАНАСОВА СОНЯ 1900683
АТАНАСОВА-ВЪЛЧЕВА МАРИЯ 2000361
АТАНАСОВСКИ ДАНЧО 2000305
Б:
БАДОВ ИЧО 2000453
БАДОВА НАТАША 2000454
БАНКОВ ДИЯН 1901082
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БЕНБУЗИД АНЯ 2000020
БЕНБУЗИД БЕЛИНДА-НЕСРИН 2000018
БЕНБУЗИД САМИ 2000019
БЕНТУНСИ МАРИЯ 1902195
БЕТЕВА АНТОНИЯ 1900829
БОЕВА ЙОРДАНКА 1900745
БОЖКОВ НИКОЛАЙ 2000176
БОНЕВА ДЕСИСЛАВА 1801373
БОРИСОВ ЙОРДАН 2000471
БОРИСОВ КИРИЛ 1901767
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БУАКЛИН МЕРИЯМ 2000051
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА 1401483
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС 1901695
ВАМПИРСКА-БОЖКОВА ДЖУЛИЯ 2000175
ВАСИЛЕВ КОСТАДИН 2000434
ВАСИЛЕВ СТОЯН ДОНЕВ 1901411
ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРА 2000474
ВАСИЛЕВА ВИОЛЕТА 1902141
ВАСИЛЕВА ГАБРИЕЛА 2000423
ВАСИЛЧЕНКО МАЯ 2000422
ВАЧКОВА ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА 1901140
ВЕЛИКОВА АЙЛИНА 2000404
ВЪЛЧЕВ ВАЛЕНТИН 2000362
ВЪХОДЕЦ ЕВГЕНИЙ 2000414
ВЪХОДЕЦ КЕВИН 2000411
Г:
ГАТЕВ МАРИН 2000291
ГАТЕВА ЦВЕТЕЛИНА 2000452
ГЕНЧЕВА АНЕТА 2000125
ГЕОРГАКЕВА СОНЯ 2000212
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР 1900170
ГЕОРГИЕВ КИРЧО 2000458
ГЕОРГИЕВ ЛЕО 2000459
ГЕОРГИЕВ МАРИН 2000457
ГЕОРГИЕВ ПЕНЬО 1901516
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 1800039
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 2000057
ГЕОРГИЕВА КРАСИМИРА 2000194
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 1900019
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 2000398
ГЕОРГИЕВА РОЗАНА 2000465
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА 1300622
Д:
ДАНАИЛОВ ДАНАИЛ 1900076
ДАНАИЛОВ МЕРВЕ 1900409
ДАНАИЛОВ ЯСИН 1900408
ДАНАИЛОВА ЗВЕЗДА 1901437
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА РУРТЕН 1801516
ДЕ ЛИЙФДЕ ДАРИНА 1801691
ДЕВЕДЖИЕВ ПЛАМЕН 2000473
ДЕЛЧЕВА ГАЛИНА 2000332
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЕНЧЕВА АННА 2000443
ДЖАБЕР ДАЛИЯ 2000306
ДИКОВ МИТКО 2000315
ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 1902068
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ 1701979
ДИМИТРОВ СТЕФАН 2000227
ДИМИТРОВА АНЕЛИЯ 2000226
ДИМИТРОВА АНТОНИЯ 2000446
ДИМИТРОВА ДЕСИСЛАВА 2000215
ДИМИТРОВА ИРИНА 2000240
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА САШКА 2000146
ДИМИТРОВА ЦВЕТАНКА 1900161
ДИМИТРОВА ЦВЕТОМИРА 2000350
ДИМО ДИМОВ 1901535
ДИМОВ ЕНЗО 1902168
ДИМОВ МИХАИЛ 1900797
ДИМОВ ПЕТКО 2000032
ДИМОВ РАДОСЛАВ 2000092
ДИМОВА ГЕРГАНА 1900668
ДИМОВА ИННА 2000093
ДИМОВА МАРИЯ 2000094
ДОБРЕВА СИАНА 2000464
ДОЙЧЕВ ЕМИЛИЯН 1902051
ДРАГАНОВ ДИМИТЪР 1900288
ДРАГАНОВ ДИМИТЪР 2000267
ДРАГАНОВ ЕЛЕНА 2000269
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДУРАН ШЮКРЯН 2000219
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕЛЕНКОВ СИКА 1902013
ЕМИЛОВА СОФИЯ 2000088
Ж:
ЖЕКОВ БОРИСЛАВ 2000142
ЖЕКОВА СИЛВИЯ 2000140
З:
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗДРАВКОВИЧ ТОМИЦА 2000177
ЗЛАТАНОВА ЗОРНИЦА 2000321
ЗЛАТКОВ ЗЛАТКО 1902096
ЗЛАТКОВ МАРИН 2000436
И:
ИБРЯМ МЕХМЕД 2000111
ИБРЯМОВ ФЕРДИ 1901906
ИВАНОВ ДИМИТЪР 1901699
ИВАНОВ ИВЕЛИН В. 1900619
ИВАНОВ МАРТИН 2000160
ИВАНОВ МИРОСЛАВ 2000159
ИВАНОВ СВЕТОСЛАВ 1900111
ИВАНОВА ВАЛЯ 2000255
ИВАНОВА ВАСИЛКА 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ГЮЛКА 1901319
ИВАНОВА ИСКРА 1900548
ИВАНОВА НАДЯ 1700536
ИВАНОВА РОСИЦА 2000081
ИВАНОВА СИМОНА 1901698
ИЛИЕВ ГЕОРГИ 2000304
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИНКАЯ БАРАН 2000169
Й:
ЙОРДАНОВ АСЕН 2000447
ЙОРДАНОВ РАЙЧО 2000437
ЙОРДАНОВ ХРИСТО 1901153
ЙОСИФОВА МАРИЯНА 1902054
К:
КАБАКЧИЕВА ЕМИЛИЯ 2000244
КАВАЛЕРОВ ГЕОРГИ 1901312
КАВАЛЕРОВА ТОДОРКА ДИМОВА 1901313
КАДЪ МУСТАФА 2000444
КАЛИНКОВА МАРИАНА 1902081
КАПЛАНЯНОВ МАГДАЛЕНА 2000225
КАРАДЖОВА МИНКА 1900050
КИРИЛОВ ХРИСТОФОР 2000110
КИРИЛОВА ВЕНЦИСЛАВА 1901028
КИРИЛОВА ВЕНЦИСЛАВА ИВЕЛИНОВА 1901029
КИТАНОВ ДИМИТЪР 1900100
КЛИМЕНТОВА КРЕМЕНА 2000030
КЛИМЕНТОВА ТАНЯ 2000037
КОВАЧИЧ ГАЛИНА 2000083
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВА МИЛЕНА-МАРИНА 1801216
КОЛИСНИЧЕНКО ВАСИЛИ 1900118
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОНСТАДИНОВА-ШАЛ СВЕТЛАНА 1902203
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТОВ РАДОСТИН 2000420
КОСТОВА ДИМИТРИЧКА 2000455
КОТУПАНОВА ГЕРГАНА 2000469
КРАСИМИРОВ НИКОЛАЙ 1901504
КУРТЕВ АСЕН 2000325
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВА КАТЯ 2000184
Л:
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
ЛЮМАН НИЯНА 1901547
М:
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН 1701280
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАНОЛОВ НАСКО 2000168
МАРИНОВ ВИКТОРИЯ 1901074
МАРИНОВ ВИКТОРИЯ 1901074
МАРИНОВ ВИЛИЯН 1902132
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ДЕНИЗ МАРИН 1901417
МАРИНОВ МИЛЕН 2000224
МАРИНОВ СЕРГЕЙ 2000294
МАРИНОВ СЛАВЕЙТО 1902055
МАРИНОВА АНА 1901431
МАРИНОВА АТАНАСКА 2000172
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРЧЕВА ЛИЛЯНА 1901682
МАШЕВ ВЕНЦИСЛАВ 1902118
МАЯНОВА ДЕСИСЛАВА 2000386
МЕЛИНДА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД РАМАДАН 2000431
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕД ТАМЕР 2000293
МЕХМЕД ФИЛИЗ ХЮСЕИН 1901217
МИЛОШКОВИЧ СЕЛЕНА 1901080
МИНДОВА ДЕВДАС 2000129
МИНЧЕВА ЕКАТЕРИНА 1901603
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИРАЗЧИЕВА ДИЛЯРА 2000130
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 1700270
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВ ХАНС 1901846
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1801408
МИТЕВА ВИКТОРИЯ 1901557
МИТЕВА КАМЕЛИЯ 1900013
МИТЕВА СИЙКА 1900658
МИТКОВА ЛЮДМИЛА 1701175
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВ АСЕН 2000429
МИХАЙЛОВ ТОДОР 1901546
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА 1800901
МИХАЙЛОВА НЕДКА 2000430
МИХОВА МИХАЕЛА 1902097
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МУМУДЖУ АНЕТА 2000199
МУСТАФА ШЮКРЮ 2000186
МУСТАФОВА АКСЕЛ 1901936
МУСТАФОВА НЕДЖИБЕ 1901977
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
Н:
НАКУРИ БИЛЕЛ 1300515
НЕДЕЛЧЕВ БОРИС 2000461
НЕДКОВА МЮХТЕШЕН 2000326
НЕНОВА МАРИЯ 1901734
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ 1401259
НИКОЛОВА АНКА 2000387
НИКОЛОВА ЛОРА 2000391
НИКОЛОВА РУМЯНА 2000206
НИКОЛОВА-КИРИЛОВА АЛБЕНА 1902145
НИКОЛОВСКИ ВЛАДИМИР 2000353
НОВКИРИШКА РАДОСЛАВА 2000200
О:
ОНБАШИЕВ АНТОНИ 2000324
ОНБАШИЕВА СЕЛИН 1900798
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
ОСИКОВСКИ РАЗВИГОР 2000341
П:
ПАНАЙОТОВ ЧАВДАР 2000127
ПАНЧЕВ СВЕТЛИН 2000375
ПАРЕВА ЦАНКА 1901859
ПЕНЕВА ДОБРИНКА 2000231
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТРОВА ГАЛИНА 2000067
ПЕТРОВА ЕВГЕНИЯ 2000301
ПЕТРОВА СИАНА 2000334
ПЕТРОВА СОНЯ 2000402
ПРОШЕНСКА ТАТЯНА 2000144
ПЪШЕВА СНЕЖАНА 2000289
Р:
РАДЕВ ВЛАДИСЛАВ 1901912
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАДОЕВА ГЕРГАНА 1900097
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАУФУ ДИДИЕР 1902077
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУСЕВ РУСИ 2000259
С:
СААМИ УМУД 2000266
САБРИ ЕЙХАН 1900892
САВОВА ДЕСИСЛАВА 2000153
САЛИЕВА АЙНУР 2000263
САПОРТА АЛЕКСАНДЪР 2000295
СВЕТОСЛАВОВ ДЕНИСЛАВ 1801813
СЕЛИМОВА СЕВДЖАН 2000292
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СЛАВЕЙКОВА БОРИСЛАВА 1900320
СЛАВОВИЧ ВАЛЕРИУ 2000188
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СОКОЛОВ ДЕНИС 2000310
СОКОЛОВА ЕЛЕНА 2000307
СОКОЛОВА ЛИЗА 2000309
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СПИНУ КРИСТИНА 1902065
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ 1601663
СТАНЕВА АНГЕЛИНА 2000029
СТЕФАНОВА АНЕЛИЯ 1900011
СТЕФАНОВА ЛИЛИЯ 2000440
СТОИЛОВА СНЕЖИНА 1501090
СТОЯНОВ АЛЕКСАНДЪР 2000056
СТОЯНОВА ВЕЛИЧКА 2000054
СТОЯНОВА МАРТИНА 1902110
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СЮЛЕЙМАН РАБИА 2000356
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ 1601681
ТАНУРКОВ ИГОР 1902107
ТАНУРКОВ МИХАИЛ 1902109
ТАНУРКОВ НАДЯ 1902108
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАНЧЕВА ЛИДИЯ 2000036
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТЕМЮР ЕНЕС 1901714
ТЕМЮР ХАНИФЕ 1901711
ТОДОРОВ ЕММА 1900099
ТОДОРОВА АНДРЕА 2000285
ТОДОРОВА ВИРГИНИЯ 2000331
ТОДОРОВА ДАРИНА 2000185
ТОДОРОВА МАРТИНА 2000183
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОДОРОВА СТЕФАНИЯ 2000442
ТОДОРОВА ТЕОДОРА 2000065
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТХАН ХАРИЗАН МИН 1501936
У:
УЗУНСКА СЛАВЕНА 2000357
Ф:
ФАИК АЛМИНА 2000467
ФАИК ФАТМЕ 2000468
ФЕРАД ФАКМЕ 1902214
ФИЛИПОВА АНКА 2000393
ФИЛЧЕВ ЕЛВИРА 1901539
ФИЛЧЕВ ИВАН 1901538
ФИЛЧЕВА МЕРИ 1901537
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАБИЛ СЕЛИМ 2000415
ХАРИЗАНОВА МАРИЯ 2000311
ХАСАН ЮСНИ 1901889
ХРИСТОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ 1901250
ХРИСТОВ СВЕТОСЛАВ 1901927
ХРИСТОВА ИВА 2000367
ХРИСТОВА ИВЕЛИНА 1900126
ХРИСТОВА МАРИЯНА 2000288
ХРИСТОВА ПАВЛИДИЯ 1900115
ХРИСТОВА СТАНКА 2000246
Ц:
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧЕРКЕЛОВА ДЕРИЯ 2000365
ЧЕРКЕЛОВА ФАТМА 2000366
ЧИКОВ АЗАД 2000395
ЧИКОВ ВАЛЕРИ 2000392
ЧИКОВ ОЛЕГ 2000394
Ш:
ШАЛ ЕЛЕНА 1902202
ШИШЕВА ИЛЗА 2000456
ШИШКОВА ЕВЕЛИНА 2000352
Щ:
ЩИЛЯНОВ КЕМАЛ 2000354
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ 1400396
ЮСЕИН ОКТАЙ 1901925
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯКИМОВА ИРИНА 1901830
ЯНКОВ ЖИВКО 2000086
ЯНКОВ САМУЕЛ 2000087
ЯНКОВА БИСТРА 2000044
ЯСЕФ МАРИА 2000052
ЯШАР ЕРТУРУЛ 1901676
ЯШАР СЕЛИМ 1901675
ЯШАР ЯШАР 1901677
ЯШКОВ АСЕН 1902215

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 21 60 89 01
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page