Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 28/07/2020

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АВРАМОВА-ШАРЛАНДЖИЕВА ВЕНЕТА 2000335
АДИЛ БИРОЛ 2000780
АЗИЗОВА ВИЛДАН 2000625
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛДЕВ 2000450
АЛДИНОВ ЕМИЛ 1000729
АЛЕКСАНДРОВ ХОСЕ-АНДРЕС 2000714
АЛЕКСАНДРОВА НАДКА 1900051
АЛИ АЛТАНАЙ 1902011
АЛИЕВА БЕРИН 1902014
АЛИЕВА ТУНДЖА 1902012
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АНГЕЛОВ АТАНАС 2000273
АНГЕЛОВ ВАСИЛ 2000435
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ИВАН 1901650
АНГЕЛОВ ЙОРДАН 2000759
АНГЕЛОВ РУМЕН 2000653
АНГЕЛОВ СЕРГЕЙ 2000654
АНГЕЛОВА ЙОРДАНКА, 2000747
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СЕВДА 2000517
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВА ЕКАТЕРИНА 1900765
АНДРЕЕВ СЕВО 1001024
АПОСТОЛОВ АНТИМ 2000680
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ 1400290
АПОСТОЛОВА БОЯНКА 2000681
АПОСТОЛОВА МАЯ 1900625
АРАБАДЖИЕВ ГЕНАДИ 2000718
АСЕНОВ АСЕН 2000500
АСИНОВ АРБЕРТ 2000569
АТАНАСОВ ДЕНИСЛАВ 2000248
АТАНАСОВ МИТКО 2000247
АТАНАСОВ РУМЕН 2000165
АТАНАСОВА ВАЛЕНТИНА 1900031
АТАНАСОВА СОНЯ 1900683
Б:
БАДОВ ИЧО 2000453
БАДОВА НАТАША 2000454
БАНКОВ ДИЯН 1901082
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БЕНТУНСИ МАРИЯ 1902195
БЕТЕВА АНТОНИЯ 1900829
БОЕВА ЙОРДАНКА 1900745
БОЗМОВ ГЕОРГИ 2000711
БОНЕВА ДЕСИСЛАВА 1801373
БОРИСОВ КИРИЛ 1901767
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БУАКЛИН МЕРИЯМ 2000051
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА 1401483
БЯЛК ИСМАИЛ 2000682
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС 1901695
ВАСИЛЕВ БИСЕР 2000586
ВАСИЛЕВ КОСТАДИН 2000434
ВАСИЛЕВ СТОЯН ДОНЕВ 1901411
ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРА 2000474
ВАСИЛЕВА ВИОЛЕТА 1902141
ВАЧКОВА ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА 1901140
ВЕЛИКОВА АЙЛИНА 2000404
ВИЛМЕН ПАОЛИНА 2000591
ВЛАЙКОВ ТОМАС 2000574
Г:
ГАНЧЕВ ДИМИТЪР 2000740
ГАТЕВ МАРИН 2000291
ГЕНЧЕВА АНЕТА 2000125
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР 1900170
ГЕОРГИЕВ ГОРЧО 2000796
ГЕОРГИЕВ ИВАН 2000777
ГЕОРГИЕВ КИРЧО 2000458
ГЕОРГИЕВ ЛЕО 2000459
ГЕОРГИЕВ ОГНЯН 2000664
ГЕОРГИЕВ ПЕНЬО 1901516
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 1800039
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 2000057
ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРА 2000795
ГЕОРГИЕВА АНЖЕЛИНА 2000636
ГЕОРГИЕВА КРАСИМИРА 2000194
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 1900019
ГЕОРГИЕВА ПЕНКА 2000793
ГЕОРГИЕВА РОЗАНА 2000465
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА 1300622
ГРАМОВА ЗОРНИЦА 2000753
Д:
ДАНАИЛОВ ДАНАИЛ 1900076
ДАНАИЛОВ МЕРВЕ 1900409
ДАНАИЛОВ ЯСИН 1900408
ДАНАИЛОВА ЗВЕЗДА 1901437
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА РУРТЕН 1801516
ДЕ ЛИЙФДЕ ДАРИНА 1801691
ДЕЛЧЕВА ГАЛИНА 2000332
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЕМИРОВ ЮЛИЯН 2000741
ДЕНЧЕВА АННА 2000443
ДЖАБЕР ДАЛИЯ 2000306
ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 1902068
ДИМИТРОВ ВИКТОРИЯН 2000499
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ 1701979
ДИМИТРОВ ДИМИТЪР 2000754
ДИМИТРОВ СТЕФАН 2000227
ДИМИТРОВА АНЕЛИЯ 2000226
ДИМИТРОВА МИЛЕНА 2000597
ДИМИТРОВА МИТКА 2000738
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА ЦВЕТАНКА 1900161
ДИМИТРОВА ЦВЕТОМИРА 2000350
ДИМО ДИМОВ 1901535
ДИМОВ ЕНЗО 1902168
ДИМОВ МИХАИЛ 1900797
ДИМОВА ГЕРГАНА 1900668
ДИМОВА РАЛИЦА 2000737
ДОБРЕВА МАЯ 2000710
ДОМНИЕВА МАРИЯ 2000655
ДРАГАНОВ ДИМИТЪР 1900288
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕМИЛОВА СОФИЯ 2000088
ЕНЧЕВ СТЕФАНИ 2000761
Ж:
ЖЕКОВ БОРИСЛАВ 2000142
ЖЕКОВА СИЛВИЯ 2000140
З:
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗАХОВА ЕЛЕНА 2000479
ЗЛАТКОВ ЗЛАТКО 1902096
И:
ИБРЯМ МЕХМЕД 2000111
ИБРЯМОВ ТЕФИК 2000744
ИВАНОВ ДИМИТЪР 1901699
ИВАНОВ ИВЕЛИН В. 1900619
ИВАНОВ МАРТИН 2000160
ИВАНОВ МИРОСЛАВ 2000159
ИВАНОВ РУМЕН 2000691
ИВАНОВ СВЕТОСЛАВ 1900111
ИВАНОВА ВАЛЯ 2000255
ИВАНОВА ВАСИЛКА 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ГЮЛКА 1901319
ИВАНОВА ИСКРА 1900548
ИВАНОВА НАДЯ 1700536
ИВАНОВА СИМОНА 1901698
ИЛИЕВ ГЕОРГИ 2000304
ИЛИЕВ НИК 2000673
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
Й:
ЙОРДАНОВ АСЕН 2000447
ЙОРДАНОВ ХРИСТО 1901153
ЙОРДАНОВА СИЛВИЯ 2000595
ЙОСИФОВА МАРИЯНА 1902054
К:
КАВАЛЕРОВ ГЕОРГИ 1901312
КАВАЛЕРОВА ТОДОРКА ДИМОВА 1901313
КАДЪ МУСТАФА 2000444
КАЛИНКОВА МАРИАНА 1902081
КАМБЕР МИРЕМ 2000729
КАРАДЖОВА МИНКА 1900050
КАХЛУН ДЖАМЕЛ 2000719
КИРИЛОВ ХРИСТОФОР 2000110
КИРИЛОВА ВЕНЦИСЛАВА 1901028
КИРИЛОВА ВЕНЦИСЛАВА ИВЕЛИНОВА 1901029
КИТАНОВ ДИМИТЪР 1900100
КЛИМЕНТОВА КРЕМЕНА 2000030
КЛИМЕНТОВА ТАНЯ 2000037
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВА МИЛЕНА-МАРИНА 1801216
КОЛИСНИЧЕНКО ВАСИЛИ 1900118
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОНСТАДИНОВА-ШАЛ СВЕТЛАНА 1902203
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТОВ РАДОСТИН 2000420
КОТУПАНОВА ГЕРГАНА 2000469
КРАСИМИРОВ НИКОЛАЙ 1901504
КРЪСТЕВА ДАРИЯ 2000783
КУРТЕВА ЮЛИЯ 2000720
КУРТЕСИДУ ДЕСИСЛАВА 2000568
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВА КАТЯ 2000184
Л:
ЛАЗАРОВ АРМАНИ 2000576
ЛАЗАРОВ ЛЕОНАРДО 2000575
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
ЛЮМАН НИЯНА 1901547
М:
МАЗА ДОБРОМИРА 2000616
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН 1701280
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАНОВ БОРИС 2000715
МАРИНОВ ВИКТОРИЯ 1901074
МАРИНОВ ВИКТОРИЯ 1901074
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ДЕНИЗ МАРИН 1901417
МАРИНОВ СЛАВЕЙТО 1902055
МАРИНОВА АНА 1901431
МАРИНОВА МИЛЕНА 2000739
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРКОВА-ТРАЙКОВСКА АНТОАНЕТА 2000504
МАРЧЕВА ЛИЛЯНА 1901682
МАСЛИЕВ КОСТАДИН 2000560
МЕЛИНДА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕД ФИЛИЗ ХЮСЕИН 1901217
МЕХМЕДОВ ДЖЕМАЛ 2000746
МЕХМЕДОВ СИНАН 2000766
МЕХМЕДОВА МИРИЯМ 2000765
МЕХМЕДОВА ФАТМЕ 2000745
МИЛАНОВ ПАВЕЛ 2000768
МИЛОШКОВИЧ СЕЛЕНА 1901080
МИНДОВА РОСИЦА 2000685
МИНЧЕВА ЕКАТЕРИНА 1901603
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИНЧЕВА РОСИЦА 2000717
МИРАЗЧИЕВА ДИЛЯРА 2000130
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 1700270
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВ МИТКО 2000688
МИТЕВ ХАНС 1901846
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1801408
МИТЕВА КАМЕЛИЯ 1900013
МИТЕВА СИЙКА 1900658
МИТКОВА ЛЮДМИЛА 1701175
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВ ТОДОР 1901546
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА 1800901
МИХОВА МИХАЕЛА 1902097
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МУМУДЖУ АНЕТА 2000199
МУСТАФОВА АКСЕЛ 1901936
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
Н:
НАКУРИ БИЛЕЛ 1300515
НАЛБАНТОВА СТОЯНКА 2000606
НЕДЕЛЧЕВА ЛИНА 2000724
НЕНОВА МАРИЯ 1901734
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ 1401259
НИКОЛОВА АНКА 2000387
НИКОЛОВА ЛОРА 2000391
НИКОЛОВА-КИРИЛОВА АЛБЕНА 1902145
НИКОЛОВСКИ ВЛАДИМИР 2000353
О:
ОНБАШИЕВА СЕЛИН 1900798
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
ОСМАНОВА МЮЖДЕТ 2000596
П:
ПАНЧЕВ СВЕТЛИН 2000375
ПАРАШКЕВОВ АТАНАС 2000731
ПАРЕВА ЦАНКА 1901859
ПЕНКОВА ЛИЛИЯ 2000555
ПЕРКОВА ТЕМЯНИКА 2000695
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТРОВ МИХАИЛ 2000785
ПЕТРОВА ЕВГЕНИЯ 2000301
ПЕТРОВА ЕЛИЗАРА 2000550
ПЕТРОВА СИАНА 2000334
ПЕТРОВА СОНЯ 2000402
ПЕТЪР ИВАНОВ 2000598
ПЪШЕВА СНЕЖАНА 2000289
Р:
РАВЧЕВА ИВАНКА 2000708
РАДЕВ ВЛАДИСЛАВ 1901912
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАДОЕВА ГЕРГАНА 1900097
РАДОСАВЛЕВИЧ ЗЛАТАН 2000577
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУСЕВ РУСИ 2000259
РУСИНОВА ЕМИЛИЯ 2000686
С:
САБРИ ЕЙХАН 1900892
САВОВА ДЕСИСЛАВА 2000554
САПОРТА АЛЕКСАНДЪР 2000295
СВЕТОСЛАВОВ ДЕНИСЛАВ 1801813
СЕЛИМОВА СЕВДЖАН 2000292
СЕРГЕЕВ СИЛВЕСТЪР 2000782
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СЛАВЕЙКОВА БОРИСЛАВА 1900320
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СПИНУ КРИСТИНА 1902065
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ 1601663
СТЕФАНОВА АНЕЛИЯ 1900011
СТЕФАНОВА ЛИЛИЯ 2000440
СТОИЛОВА СНЕЖИНА 1501090
СТОЯНОВА КАЛИНА 2000752
СТОЯНОВА МАРТИНА 1902110
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СТОЯНОВСКИ ТЕОДОР 2000594
СУЛТИНОВА ИВАН 2000763
СУЛТИНОВА МАРИЯ 2000762
СУЛТИНОВА РЕНЕТА 2000763
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ 1601681
ТАНУРКОВ ИГОР 1902107
ТАНУРКОВ МИХАИЛ 1902109
ТАНУРКОВ НАДЯ 1902108
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТОДОРОВ ЕММА 1900099
ТОДОРОВА ДАРИНА 2000185
ТОДОРОВА МАРТИНА 2000183
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОДОРОВА СТЕФАНИЯ 2000442
ТОДОРОВА ТЕОДОРА 2000065
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТХАН ХАРИЗАН МИН 1501936
У:
УИТЛИ БОРИС 2000760
Ф:
ФЕРАД ФАКМЕ 1902214
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАБИЛ СЕЛИМ 2000415
ХАРАЛАНОВ РУМЕН 2000679
ХАРИЗАНОВА МАРИЯ 2000311
ХАРУНОВА АЙРИН 2000675
ХАСАН ЮСНИ 1901889
ХРИСТОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ 1901250
ХРИСТОВ МАРИО 2000648
ХРИСТОВ СВЕТОСЛАВ 1901927
ХРИСТОВА ИВА 2000367
ХРИСТОВА ИВЕЛИНА 1900126
ХРИСТОВА МАРИЯНА 2000288
ХРИСТОВА ПАВЛИДИЯ 1900115
ХРИСТОВА СОФИ-РОЗ 2000789
ХРИСТОВА СТАНКА 2000246
Ц:
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ш:
ШАБАН ВЕДИЯ 2000510
ШАКИР ИСА 2000501
ШАЛ ЕЛЕНА 1902202
ШОПОВ ДИМИТЪР 2000661
Щ:
ЩИЛЯНОВ КЕМАЛ 2000354
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ 1400396
ЮСЕИН ОКТАЙ 1901925
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯКИМОВА ИРИНА 1901830
ЯСЕФ МАРИА 2000052
ЯШКОВ АСЕН 1902215

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 21 60 89 01
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page