Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 10/05/2021

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
А ВАСИЛКА 1500758
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛИ АЛЕВ 2100654
АЛИ АЛИ 2100457
АЛИ СЕБАХАТИН 2002397
АЛИДЖАН ДЕМИР 2100282
АЛИЕВА ХЮСНИЕ 2100453
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АЛИОСМАН ГЮЛШЕН 2100757
АНГЕЛОВ АНГЕЛ 2100219
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АРАБОВ ДЕНИС 2100752
АСЕНОВ АЛДИН 2100502
АСЕНОВ ЖИВКО 2100359
АСЕНОВА КАТЯ 2100358
АСПАРУХОВА РАЛИЦА 2100600
АТАКАН ЗАЙДЯ 2100192
АТАНАСОВ АЛЕКСАНДЪР 2100618
АТАНАСОВА АННА 2100617
АТАНАСОВА АТАНАСКА 2100354
АТАНАСОВА ГЕРГАНА 2100737
АТАНАСОВА НОРА 2100308
АХМЕДОВ АХМЕД 2100421
АХМЕДОВ МЕЛИСА 2100423
Б:
БАРАКОВА КАТЯ 2002211
БАШЕВ НИКОЛА 2100601
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОЖКОВ ВАЛЕНТИН 2100639
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЧЕВ МАРИН 2100257
БОЯНОВ СИМЕОН 2002099
БУАКЛИН ЗЛАТКА 2100519
БУЧИНСКИ ЕКАТЕРИНА 2100078
В:
ВАКАРИЦА КАРОЛИНА 2100772
ВАСИЛЕВ МАРИН 2100229
ВАСИЛЕВ МИХАИЛ 2001888
ВАСИЛЕВ НИКОЛАЙ 2001731
ВАХДЕТ МЕРГИН 2100632
ВЕЛИНОВА МЕЛИСА 2100589
ВЪЛЧИНОВА КАТЯ 2100522
Г:
ГАЙДАРЖИ ИВАН 2100130
ГАЙДЕВ БОРИС 2100606
ГЕОРГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ ЯНАКИ 2100506
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГЕОРГИЕВА ЕЛВИРА 2001617
ГОГОВА МАРИЙКА 2100755
ГОЦЕВА МИХАЕЛА 2100489
ГРОЗЕВ ДЕЛЧО 2100583
Д:
ДАМБОВ МИТЕ 2100713
ДЕМИР АРАС 2100281
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЖЕЛЯЛОВ ДЖЕЛЯЛ 2100684
ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 1902068
ДИМИТРОВ МАРК 2100741
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА СНЕЖАНА 2100109
ДИМИТРОВА СНЕЖАНА 2100507
ДИМОВ ДИМО 2100710
ДИМОВА ЙОРДАНКА 2001346
ДИМОВА МАРИЯ 2100176
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРУМЕВА ИЛИАНА 2100665
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДУРАЛИЕВ РУМЕН 2100458
ДУРАЛИЕВА КАМЕЛИЯ 2100459
Е:
ЕМИЛ КОВАЧЕВ 2002267
ЕМИЛОВ СТИВЪН 2100780
ЕНВЕР АДА 2100324
ЕРЕДЖЕБ ЕРГЮЛ 2100773
ЕТЕМ ЛЕЙЛЯ 2002016
Ж:
ЖАЖОВИЧ МИШЕЛ 2002057
ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДЪР 2100038
ЖЕЛЕВА НИНА 2100300
ЖЕЛЕВА ПЛАМЕНА 2100596
ЖИВКОВА СОФКА 2100509
З:
ЗАИД НЕДИМ 2100753
ЗАЙУД ПИЛАР 2001634
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗАПРИНОВ ЗАПРЯН 2100520
ЗДЕМИРОВА ДЖЕМИЛЕ 2100782
И:
ИВАНОВ ЕМИЛ 2100781
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2001462
ИВАНОВ ПАВЛИН 2100630
ИВАНОВА ГАЛЯ 2100655
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА МОНИКА 2002007
ИВАНОВА НЕЛИ 2002226
ИВАНОВА ТОМИСЛАВА 2100197
ИЛИЕВ ДИМИТЪР 2000896
ИЛИЕВА МАРГАРИТА 2100140
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИЛКОВ ИЛКО 2100262
ИСМАИЛ АТАНАСКА 2100340
ИСМАИЛ ИСМАИЛ 2100259
Й:
ЙОРДАНОВ АРКАДИЙ 2002095
ЙОРДАНОВ БОЖИДАР 2100158
ЙОРДАНОВ НИКОЛАЙ 2100351
ЙОРДАНОВА БОРЯНА 2100287
ЙОРДАНОВА ДАРЯ 2002239
ЙОРДАНОВА ИА 2002094
ЙОЧКОВА РУМЯНА 2100704
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАЛИЧКОВА КРИСТИНА 2001595
КАЛЧЕВ КАМЕН 2002389
КАРАГЕОРГИЕВА ЕЛЕНА 2100392
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВ НИКОЛАЙ 2100250
КОЛЕВ ФИЛИП 2100250
КОЛЕВА ИЛИЯНА 2100621
КОЛЕВА ТАИСИЯ 2100220
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОТУПАНОВА ГЕРГАНА 2100309
КУУК ЯСЕН 2100616
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВ ДАНИЕЛ 2100792
Л:
ЛЕКОВА-КРАНС НАТАША 2100599
ЛЕНГЕРОВ НАЙДЕН 2100022
ЛЮБЕНОВ ТРИФОН 2002276
М:
МАЙСТОРОВ ВАСИЛ 2100727
МАЙСТОРОВ ЗАПРЯН 2100729
МАЙСТОРОВА ЕВГЕНИЯ 2100728
МАКАРИНОВА АНЕЛИЯ 2100286
МАНЕВ ГЕОРГИ 2001810
МАНЕВ ЛИЛИ 2001811
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАНОЛОВ СИМО 2100776
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ МАРИН 2100724
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРКОНИ ВАСКО 2100731
МЕРДЖАНОВ ЮЛИЯН 2100775
МЕХМЕД ДЖЕМАЙДИН 2100246
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕЧЕВ МИХАИЛ 2100640
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИРАЗЧИЕВА ДИЛЯРА 2000130
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 2100433
МИРАКОВСКИ АННА 2100434
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 2100432
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИРЯНОВА МЕЛАНИ 2100785
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВСКА АЛЕКСАНДРА 2100350
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВА ГЮРГЕНА 2100538
МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ 2100540
МИХАЙЛОВА МИРА 2100436
МИХАЙЛОВА НЕДЖМИЕ 2100118
МИХАЙЛОВА СТОЯНКА 2100539
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100429
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100475
МЛАДЕНОВ ДИМИТЪР 2001832
МЛАДЕНОВА АНТОНИА 2001831
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МОЛДОВАНУ АНДРЕЙ 2100763
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
МЮМЮН СЕЗЕР 2100730
Н:
НАЗИФ ЕМРАХ 2100271
НАЗИФ ФАДЛИ 2100260
НАЗМИ ЕМИР 2002141
НЕВЗАТ АСМИН 2100591
НИКОЛОВА АНКА 2000387
НИКОЛОВА ЛОРА 2000391
О:
ОНБАШИЕВА ТАНЯ 2100735
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
ОСМАН НАЗМИЕ 2100120
ОСМАНОВА СЕНИХА 2100779
П:
ПАВЛОВА-БОСВЕЙ ИВА 2001264
ПАНДОВА ТАНЯ 1101333
ПЕТКОВА ВЕСЕЛКА 2100680
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТРОВА КАТЯ 2100603
ПЕХЛИВАНОВА ДОНКА 2001631
Р:
РАДЕВ РОСЕН 2100410
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАДЕВ ФИЛИП 2100683
РАДИОН МИХАИЛ 2100408
РАЙКОВА КАТЯ 2100732
РАЙЧЕВА ИВАНКА 2100787
РАЛЧЕВА МАРИАНА 2001896
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РЕДЖЕБ СЕВИНЧ 2100590
РЕДЖЕБ ТЮЛИН 2100703
РИГОДИЕР ЛИДИЯ 2100407
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУСАНОВ ДИМАНА 2100712
РУСКОВ ИВАН 2002008
С:
САБАДОШЕВА КУАДРА НИНА 2001134
САЛИ СЕВГЮЗЕЛ 2001799
САМАНДЖИЕВА НАДЕЖДА 2100644
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИЛАМАН ФЛИН 2001542
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СИМЕОНОВА ИРИНА 2100716
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СТАНЕВА ВЕСЕЛА 2100637
СТАНЕВА НАДЯ 2002091
СТАНКОВ МИРЧО 2100532
СТАНКОВ ПЛАМЕН 2100672
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТАНКОВИЧ МАРИЯ 2100236
СТАТЕВА ИВЕЛИНА 2100368
СТОЙЧЕВ СИНДИ 2100786
СТОЯНОВ КАЛИН 2001345
СТОЯНОВА ДИАНА 2002085
СТОЯНОВА ЕМИЛИЯ 2100783
СТОЯНОВА МАРТИНА 1902110
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАНЕВ МАРИО 2001566
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАУМ ЖОРЖ 2100738
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТЕПЕЛИ МАРИАНА 2100406
ТОДОРОВ БОРИС 2100597
ТОДОРОВ ХРИСТИЯН 2100455
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОДОРОВА ТЕМЕНУЖКА 2100472
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТОМОВА ЦВЕТЕЛИНА 2001390
ТОПАЛОВ РУМЕН 2100327
ТРИФОНОВА ГАЛИНА 2100605
ТУКАН КРИСТИ 2100426
Ф:
ФИЛАТОВ ГЕОРГИ 2100314
ФИЛИПОВА БИРДЖАН 2100679
ФИЛИПОВА ВАНЯ 2100422
ФИЛИПОВА НЕЛИ 2100417
ФИЛЧЕВ АЛЕКСАНДЪР 2001615
ФИЛЧЕВА ЖУЛИЕТА 2001616
ФРАНСОА ГЕРГАНА 2100734
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАДЖИЕВ ПИРИН 2100304
ХАМИД СЕЗГИН 2100718
ХАРИТАНОВА МАРИЙКА 2001672
ХАСАН ИЛЯЗ 2100705
ХАСАН НЕФИЗЕ 2100706
ХАСАН СЕРХАН 2100036
ХОДЖОВ ОРХАН 2100725
ХОДЖОВА АНИФЕ 2100726
ХРИСТОВ АНГЕЛ 2100761
ХРИСТОВ ДИМО 2100793
ХРИСТОВА СЪБКА 2000899
ХЮСНЮ ЕРХАН 2100736
Ц:
ЦАНКОВСКИ ЕМИЛИАН 2100765
ЦВЕТАНОВА СОФИЯ 2100580
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧАКЪРОВ СИМЕОН 2100412
ЧЮИДЖА КУАТЧУАНГ ЙОЗЛЕМ 2100579
Ш:
ШЕРИА МИРИАМ 2100588
ШИШКОВА КРИСТИНА 2100626
Ю:
ЮБЕР ЕЛЕНА 2100460
ЮСЕИНОВ АХМЕД 2100112
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯКИМОВА ИРИНА 1901830
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯНАКИЕВ МАРИН 2100496
ЯНЕВ ДИМИТЪР 2100411
ЯСЕФ РАСИМ 2100481

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page