Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 15/07/2019

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АБЕДИН ЕМИНЕ 1801453
АЛДИНОВ ЕМИЛ 1000729
АЛЕКСАНДРОВА НАДКА 1900051
АЛЕКСОВ СЛАВЧО 1900679
АЛИЕВА ТУНДЖА 1900835
АНГЕЛОВ БИСЕР 1801179
АНГЕЛОВ ГЕОРГИ 1800700
АНГЕЛОВ ДАВИД 1900684
АНГЕЛОВ ДАНАИЛ 1900808
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ КРАСИМИР 1900856
АНГЕЛОВ МИЛЕН 1801948
АНГЕЛОВА АНГЕЛИНА 1801181
АНГЕЛОВА АНКА 1900616
АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ 1600548
АНГЕЛОВА ЗЛАТКА 1900398
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНГЛО ИРЕН 1900729
АНДРЕЕВ ДИМИТЪР 1900397
АНДРЕЕВ СЕВО 1001024
АНДРЕЕВА ВЕНЕТА 1900454
АНТОВА САША 1800491
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ 1400290
АПОСТОЛОВА МАЯ 1900625
АСЕНОВ АКСЕЛ 1900661
АСЕНОВ АНДОН 1900663
АСЕНОВ ИЛИЯ 1900774
АСЕНОВ РУСЛАН 1900726
АСЕНОВА АЛБЕНА 1802064
АСЕНОВА МИЛКА 1900773
АСЕНОВА ТОНИ 1900660
АТАНАСОВ ФИЛИП 1900994
АТАНАСОВА ВАЛЕНТИНА 1900031
АТМАДЖОВА ЛАЛКА 1900413
АХМЕД ГЮЛДЖАН 1900891
АХМЕД НУР 1900440
АХМЕДОВ МЕРИЕМ 1900513
АХМЕДОВА СЕМА 1800873
Б:
БАНЧЕВ ПЛАМЕН 1801115
БЕЛЧЕВА БИЛЯНА 1801014
БЕТЕВА АНТОНИЯ 1900829
БОЕВ СТЕФАН 1900746
БОЕВА ЙОРДАНКА 1900745
БОЖИКОВ БОЖИДАР 1801431
БОЖКОВ ИЛИЯН 1801814
БОЙЧЕВА ЛИЛИЯ 1900958
БОНЕВА ДЕСИСЛАВА 1801373
БОРИСОВ ВАЛЕНТИН 1802980
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЧКОВАР ИВАН 1900495
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА 1401483
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС 1800575
ВАСЕВ КРИСТИАН 1900364
ВАСЕВ МАРТИН 1900462
ВАСИЛЕВ ЙОРДАН 1900675
ВАСИЛЕВ РАМОН 1800577
ВАСИЛЕВ ХРИСТИЯН 1800576
ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНА 1601298
ВАСИЛЕВА ВИКТОРИЯ 1800707
ВАСИЛЕВА ГЕРГИНА 1801760
ВАСИЛЕВА ТИХОМИРА 1900672
ВЕЙСЕЛ ЕМРА 1900632
ВЕЛИНА-ГОНИ ХРИСТИНА 1200543
ВЕЛЧЕВ ДАНИЕЛ 1900355
ВЕСКОВ АЛЕКС 1801166
ВИНГИЕФ ЛЕНА ДИМА ПАТРИСИА 1900876
ВИТАНОВА ВЕРОНИКА 1900693
Г:
ГАВРИЛОВ МИТКО 1900434
ГАДЖЕВА АЛБЕНА 1900882
ГАДЖЕВА ЗОРКА 1802144
ГАДЖЕВА ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА 1802145
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР 1900170
ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ Н. 1900734
ГЕОРГИЕВ ДАНИЕЛ 1802006
ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИР 1801496
ГЕОРГИЕВ ЕМАНУЕЛ 1801926
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 1800039
ГЕОРГИЕВА АДРИАНА ЩЕРИОНОВА 1802147
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 1900019
ГЕОРГИЕВА СИЛВИЯ 1802076
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА 1300622
ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИ 1900588
ГОЧЕВ СТОЯН 1801820
ГОЧЕВА ВАЛЯ 1801819
ГЪДЕВА МАРИЯ 1900787
Д:
ДАНАИЛОВ ДАНАИЛ 1900076
ДАНАИЛОВ МЕРВЕ 1900409
ДАНАИЛОВ ЯСИН 1900408
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА РУРТЕН 1801516
ДЕ ЛИЙФДЕ ДАРИНА 1801691
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ 1701979
ДИМИТРОВА МИЧЕ 1801575
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА СИЛВИЯ 1801994
ДИМИТРОВА ЦВЕТАНКА 1900161
ДИМОВ ИВАН 1801724
ДИМОВ КОНСТАНТИН 1900533
ДИМОВ МИХАИЛ 1900797
ДОБРЕВ ДЕЯН 1800442
ДОБРЕВ ЙОСИФ 1900120
ДОБРЕВА ЗАПРИНКА 1900618
ДРАГАНОВ ДИМИТЪР 1900288
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДЬО КОЛБЕР АН 1900665
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕМИН ЕМИН 1900811
З:
ЗОЙНОВА НЕДЯЛКА 1801414
И:
ИВАНОВ ИВЕЛИН В. 1900619
ИВАНОВ СВЕТОСЛАВ 1900111
ИВАНОВА ВАСИЛКА 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ИСКРА 1900548
ИВАНОВА КРАСИМИРА 1601467
ИВАНОВА НАДЯ 1700536
ИЛИЕВ СТЕФАН 1801138
ИЛИЕВ СТОЯН 1801946
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИЛИЯЗОВ ХЕЛИН 1900367
ИЛИЯЗОВ ХЮСЕИН 1900368
ИЛИЯЗОВА ИЛКНУР 1900366
Й:
ЙОНКОВ БОЯН 1900257
ЙОРДАНОВ ЯСЕН 1900733
ЙОРДАНОВА ЕЛИЗАБЕТ 1801110
ЙОРДАНОВА ПЕТЯ 1801924
К:
КАБАН КРИСТИНА 1802018
КАВАДОВ ХАМЛЕТ 1900633
КАРАДЖОВА МИНКА 1900050
КАРАПЕНЕВ ЦВЕТОМИР 1802051
КЕМИЛ ЯМУР 1800715
КИРИЛОВ БОЯН 1800563
КИРИЛОВ РУСЛАН 1800562
КИТАНОВ ДИМИТЪР 1900100
КОЕВА НЕЛЯ 1900810
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВА ДЕСИСЛАВА 1900361
КОЛЕВА МИЛЕНА-МАРИНА 1801216
КОЛИСНИЧЕНКО ДАНИИЛ 1900119
КОЛИСНИЧЕНКО ИННА 1900117
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОНАЛИЕВ ГЬОКХАН 180218
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КРЪСТЕВА СИЛВИЯ 1900315
КРЪЧМАЛОВА БАЙРАМША 1801992
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
Л:
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
ЛЮБОВА МИНКА 1801932
М:
МАДЖАРОВ НИКОЛАЙ 1800471
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН 1701280
МАНДАДЖИЕВ ЕФЕ 1900764
МАНЕВ СТОЯН 1601297
МАРИНОВ АСЕН 1801759
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ИВАЙЛО 1800295
МАРИНОВ МАРИН 1900103
МАРИНОВ НЕДКО 1900715
МАРИНОВ СИМЕОН 1801384
МАРИНОВА ДАНИЕЛА 1900850
МАРИНОВА НЕРМАН 1801101
МАРИНОВА СИЛВИЯ АСЕНОВА 1801812
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МЕЛИНДА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕЧКОВА ЙОАНА 1900794
МИЛАНОВ ДИМИТЪР 1801186
МИЛУШЕВА ВЕРЖИНИЯ 1900771
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 1700270
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВА АНАСТАСИЯ 1900713
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1801408
МИТЕВА КАМЕЛИЯ 1900013
МИТЕВА РОСИЦА 1801153
МИТЕВА СИЙКА 1900658
МИТКОВ ДЕНИС 1900695
МИТКОВА ЛЮДМИЛА 1701175
МИХАЙЛОВА АНГЕЛИНА 1900783
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА 1800901
МИХАЙЛОВА ПЕТРАНКА 1701955
МИХАЙЛОВСКИ РАДЕ 1900612
МИЦОВА-ЧЕРНЕВА РОСИЦА 1801893
МУТЕШИМ МЕХМЕД 1801060
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
МЮМЮН АПТУЛА 1801184
Н:
НАКУРИ БИЛЕЛ 1300515
НЕНЧЕВ БОЖИДАР 1900678
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ 1401259
О:
ОНБАШИЕВ АЛИ 1800698
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
П:
ПАСКАЛЕВ МИХАИЛ 1801111
ПАСКАЛУЦА БОГДАН 1801713
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТКОВА НЕЛИ 1900258
ПЕТРОВ МАЙК 1801194
ПЕТРОВ ПЕТЪР 1800545
ПЕТРУШЕВ ПАВЛИНА 1801148
ПУИЙ ЗЛАТКА 1900260
Р:
РАДКОВ ЕЛИЗАБЕТА 1900593
РАДОЕВА ГЕРГАНА 1900097
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РЕНГЕ КЛОТИЛД 1801850
РИСТОВСКА КРИСТИНА 1900699
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУСЕВ ИВАН Е. 1900714
РУШУДОВ САЛИ 1900586
С:
САБРИ ЕЙХАН 1900892
САВОВА ИРЕНА 1801822
САЛИ МЕФТУНЕ 1701808
САНДЕВ ВАСИЛ 1800561
СВЕТОСЛАВОВ ДЕНИСЛАВ 1801813
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СЕФА ЮСЕИН 1802180
СЕФА ЮСЕИН 1802181
СЕХЛИ ЛОРА 1901002
СИМЕОНОВА КАТЯ 1801102
СИМЕОНОВА СИМОНА 1801104
СЛАВЕЙКОВА БОРИСЛАВА 1900320
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ 1601663
СТАНЕВА НИКОЛИНКА 1900936
СТЕФАНОВА АЛБЕНА 1900831
СТЕФАНОВА АНЕЛИЯ 1900011
СТЕФАНОВА СЕВДА 1900659
СТОЕВ АНАТОЛИЙ 1900620
СТОИЛОВА СНЕЖИНА 1501090
СТОЙНОВ ПЕТЪР 1900727
СТОЯНОВ КАРДОСО ДЕЯН 1900622
СТОЯНОВА ЕЛЕНА 1801175
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СУЛТАНКА 1900662
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ 1601681
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАСЕВА-МИЛМАН НИНА 1900420
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТАШЕВА НАТАЛИЯ 1801146
ТАШКОВ ЯНКО 1800116
ТЕНЕВ ПРЕСЛАВ 1900691
ТЕРЗИЕВ ЙОВО 1900254
ТОДОРОВ АТИЛЛА АТЕН РИО 1800872
ТОДОРОВ ЕММА 1900099
ТОДОРОВ СТАНИСЛАВ 1801870
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТОНЕВА ГАЛИНА 1900478
ТХАН ХАРИЗАН МИН 1501936
Ф:
ФАЛАКОВА СИЛВИЯ 1802163
ФЕРАД ФАКМЕ 1902214
ФИЛИЗ ДИЯНА 1900587
ФИЛИПОВА СТЕФКА 1900740
Х:
ХАМДАН ЖАД 1900751
ХАРКАТ САФИР 1900859
ХАРКАТ СОФИЯН 1801067
ХРИСТОВ ЕМИЛ 1801699
ХРИСТОВА ИВЕЛИНА 1900126
ХРИСТОВА ПАВЛИДИЯ 1900115
ХРИСТОВА СТАНКА 1900621
ХРИСТОФОРОВ БОЯН 1900682
ХРЮСТЕМ ВАСВИ 1801811
Ц:
ЦОЛОВ НИКОЛА 1900717
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧЕПРАЗОВ ИВАН 1800834
ЧОЛОВА ДИМИТРИЯ 1800622
Ш:
ШАБЕН МИЙРЕМ 1800539
ШЕКИРОВ ДЕНИС 1900573
ШЕКИРОВ ДЖАН 1900571
ШЕРИФ ФАТМЕ 1800537
ШЕРИФ ЮМЕР 1800536
Щ:
ЩЕРИОНОВА ЛАЛКА 1900602
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ 1400396
ЮСЕИН АСАН 1900828
Я:
ЯВОРОВА КАМЕЛИЯ 1802059
ЯНКОВА МИНКА 1801196
ЯРКОВА СТЕЛА 1900516
ЯШКОВ АСЕН 1902215

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 21 60 89 01
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page