Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 28/11/2022

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АБРАШЕВА СВЕТЛАНА 2200308
АВРАМОВА-ШАРЛАНДЖИЕВА ВЕНЕТА 2202684
АДЕМ МЕСТАН 2103294
АКИФОВА БАКТИШЕН 2103301
АКСЕНТИЙ МИХАИЛ 2201463
АЛЕКСИЕВ ВАЛЕНТИН 2200444
АЛЕКСОВ СТАНКО 2202690
АЛЕКСОВА ЖИВКА 2202691
АЛИЕВ АЛИЕВ 2201308
АЛИЛОВ ЕРУАН 2202689
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АЛИОСМАН ГЮНЕР 2202578
АЛИПИЕВА МАРИЯ 2202692
АЛИШЕВА ГЮЛШЕН 2200768
АНАСТАСОВ СТАНИСЛАВ 2201315
АНГЕЛОВ АЛБЕН 2202617
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ЕВГЕНИ 2201283
АНГЕЛОВ ЯНЧО 2101763
АНГЕЛОВА КРИСТИНА 2202315
АНГЕЛОВА СВЕТЛОЗАРА 2100195
АНГЕЛОВА ЦВЕТАНКА 2202761
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДРЕЕВ ОГНЯН 2202516
АНДРЕЕВА АТАНАСКА 2202653
АРНАУТ ГЕОРГИЙ 2202491
АРЪНАН АЙЛИН 2202525
АТАНАСОВ ГЕОРГИ 2200166
АТАНАСОВ ДАМЯН 2202517
АТАНАСОВ ЕРИК 2201170
АТАНАСОВ ЖОРО 2201171
АТАНАСОВА ВАНИНА 2200036
АТАНАСОВА РАЙНА 2202427
АХМЕД МЕРВЕ 2202672
АХМЕД СИНЕМ 2202667
АХМЕД ТУРХАН 2202694
Б:
БАЕВ АНТОН 2200597
БАЧЕВА ИЛИАНА 2202640
БЕЛЧЕВ ЙОРДАН 2201346
БЕНАМРАН СОФИЯ 2200112
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОЖИДАРОВА МИХАЕЛА 2202333
БОРИСОВ СТЕФАН 2201592
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЯНОВА-МАЙЕР МИХАЕЛА 2200194
БУЮКЛИ ИВАН 2102691
В:
ВАСИЛЕВ КРАСИМИР 2202396
ВАСИЛЕВ НИКОЛАЙ 2001731
ВАСИЛЕВА ИРИНА 2103297
ВЕЛИКОВА ГЕРГАНА 2200785
ВЕЛИКОВА ДИМАНА 2200786
ВЕЛИКОВА ДИМАНА 2202587
ВЕЛИНОВ РОСЕН 2200214
ВЕЛИНОВСКА ИВАНА 2202766
ВЕЛИЧКОВ ДЖОНАТАН ФРАНСУА ЙУГ 2201267
ВЕЛКОВА МОНИКАМАРИЯ 2202712
ВЕЛЧЕВА АЛЕКСАНДРА 2202163
ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКС 2101369
ВЪЛЧЕВА ВАЛЕНТИНА 2201873
ВЪХОДЕЦ ОКСАНА 2201421
Г:
ГАНЧЕВА ЕЛИЦА 2202176
ГЕОГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГАКЕВА СОНЯ 2202663
ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ 2202734
ГЕОРГИЕВ Д ГЕОРГИ 2202395
ГЕОРГИЕВ К ГЕОРГИ 2200165
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГИДИКОВ ПРОДАН 2202641
ГОРЕЛКОВ ВАЛЕРИ 2200135
ГРАМАТИКОВ АНТОН 2202586
ГРАМАТИКОВ ФИЛИП 2202585
ГРАНИЕ АНАИС 2200284
ГРОНИЕ ПОЛИН 2200283
Д:
ДАВИДОВ ДИНО 2202644
ДАИЛ ЕМИНЕ 2103208
ДАИЛ ШЕФКЪ 2202597
ДАНКОВ ДАНКО 2201047
ДАНКОВА НАТАША 2201040
ДАНОВСКА ОДА 2202704
ДЕМИР ГЮЛТЕН 2202723
ДЕМИР ЗЕХРА 2202664
ДЕМИР КЯМИЛ 2202722
ДЕМИРОВ СТОЯН 2202186
ДЕМИРОВА АНЕЛИЯ 2202185
ДЖАФЕРОВ НЕДЖИБ 220072
ДЖЕЛИЛ МЕРТ 2102498
ДЖОГЛЕВА ИНДЕЗА 2202564
ДИКБЪИК РЕСМИЕ 2202708
ДИЛЯНОВ ИВАН 2202515
ДИМИТРОВА АЛИСИЯ 2201284
ДИМИТРОВА АНТОНИЯ 2202732
ДИМИТРОВА ГАЛИНА 2201309
ДИМИТРОВА ДЕНКА 2202715
ДИМИТРОВА ИВАНА 2202671
ДИМОВ АНЖЕЛИ 2201311
ДИМОВ ЙОРДАН 2201310
ДИМОВ СЛАВЧО 2102501
ДИМОВА ДОБРИНКА 2103226
ДИОНИСИЕВА КРИСТИАНА 2202414
ДИУФ МИКАЕЛ 2201347
ДИУФ УИЛЯМ 2201348
ДОБЧЕВ МАРИО 2201365
ДОНЧЕВ ВЕСЕЛИН 2103239
ДОНЧЕВ ПЕТЪР 2201942
ДОНЧЕВА ЛАНА 2202740
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРУМЕВ СТЕФАН 2201835
ДУРМУШ НУРИ 2201286
Е:
ЕМИЛОВА ЕМИЛИЯ 2200382
ЕСОМЕ ЕДУАР 2201494
Ж:
ЖЕЛЕВА ЖИВКА 2202499
ЖЕЛЕЗОВА ИВОН 2202610
ЖИВКОВ АЛЕКСАНДЪР 2202611
ЖИВКОВ ИВАЙЛО 2202542
ЖИВКОВА ВАЛЯ 2202541
ЖИВКОВА НАДЕЖДА 2202545
З:
ЗАДИКЯН КАРИНА 2202618
ЗЛАТИНА ХАЛАЧЕВА 2202638
И:
ИВАНОВ АЛЕКС 2200925
ИВАНОВ АТАНАС 2202705
ИВАНОВ ДИМО 2200924
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2202665
ИВАНОВ МАРИЕТА 2200926
ИВАНОВ НИКОЛА 2201434
ИВАНОВ ПОЛИН 2200076
ИВАНОВА ВАЛЕРИЯ 2201255
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ДАРА 2201254
ИВАНОВА ИВОНА 2102833
ИВАНОВА ИРИНКА 2202047
ИВАНОВА МИТА 2202649
ИВАНОВА СИМОНА 2202758
ИВАНОВА СЛАВКА 2202504
ИЗЕТ НАДИФ 2101497
ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ 2202544
ИЛИЕВ ПЕТКО 2202630
ИЛИЕВА АНЕЛИЯ 2202632
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИСАЙЕВ ИСАЙ 2202657
Й:
ЙОВЧЕВА МАРИА 2200771
ЙОВЧЕВА ПЕНКА 2201594
ЙОРГОВ КАЛОЯН 2202376
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 2201083
ЙОРДАНОВ АНТОН 2202426
ЙОРДАНОВ МИТКО 2200404
ЙОРДАНОВА ДАНИЕЛА 2202429
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАВАЛЕРОВ ГЕОРГИ 2202417
КАВАЛЕРОВ ТОДОРКА 2202416
КАЙРЯК ГЕОРГИ 2201124
КАНДЕВА РОСАНА 2103027
КАРАКУЛЕВА НАТАЛИЯ 2200643
КАФФА САША 2202687
КЕРИМОВ ГЮВЕНАЛП 2103206
КИМБЪР ЛИЛИЯ 2201829
КИМБЪР МАРИЯ 2201830
КИРИЛОВ БОЯН 2202706
КЛЕЩАКОВ КОСТАДИН 2201231
КЛЕЩАКОВА ГЕРГАНА 2201230
КОВАЧЕВ ДОНКО 2201519
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЕВ МАРИЯН 2202695
КОЕВА ЦВЕТАНКА 2201226
КОЛАС МАРИАНА 2101022
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВА ГЕРГИНА 2202313
КОЛЕВА ДИАНА 2202433
КОЛЕСНИЧЕНКО ГАБРИЕЛА 2202440
КОСТАДИНОВ АЛИШ 2201217
КОСТАДИНОВ КОСТАДИН 2201197
КОСТАДИНОВ КРАСИМИР 2202574
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТАДИНОВА МЕРИ 2200502
КРЪСТЕВ КРУМЧО 2200050
КУЛА АФИЗЕ 2202535
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
Л:
ЛАУИНИ МАЛАК 2200969
ЛЮБЕНОВА АНТОАНЕТА 2201039
М:
МАН АДЕЛИНА 2202677
МАН ИМИЛИЯН 2202676
МАРИНКОВА ЛАЗАРИНА 2202312
МАРИНОВ АНГЕЛ 2201383
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ИЛИЯН 2202561
МАРИНОВ МАРТИН 2202759
МАРК ТАТЯНА 2202725
МАРКОВ ЗЛАТКО 2202681
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРКОВА СНЕЖА 2202680
МАРОЛО ГАБРИЕЛ-ВАСИЛ 2202654
МАТЕВА ДИЯНА 2200525
МАТЕВСКИ КИРО 2202458
МАХМУД МАКСУД 2101097
МЕЛОВА ЕЛЕНА 2201843
МЕХМЕД МИРЯМ 2202651
МЕХМЕДОВ ИДАЕТ 2201794
МИЛЕВА ЙОАНА 2202565
МИЛЕВА ЦЕНА 2201943
МИНКОВА-ЗАХАРИЕВА ИСКРА 2201095
МИТЕВА ИВАНКА 2202135
МИТКОВА ЛЮДМИЛА 2202635
МИТОВА ЙОАНА 2202101
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВ РАДОСТИН 2202572
МИХАЙЛОВА АНКА 2202589
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИХНЕВА АЛИНА 2102692
МИШКОВ РОБЕРТ 2202713
МОСО АВА 2202660
МОСО ЛОРА 2202659
МОСО ЯН 2202661
МУЗАПАРОВ ЕРКАН 2202710
МУСТАФА ЕМИР 2202773
МУСТАФА ЕМУРЛА 2202775
МУСТАФА НУРИ 2202774
МУСТАФОВ ХЮСЕИН 2201100
МУТАФОВА МАЯ 2200493
МЮМЮН АПТУЛА 2202709
МЮМЮН ИЛГЮН 2103403
Н:
НЕДЯЛКОВ ДИМО 2202590
НЕНЧОВА ВИОЛЕТА 2103235
НИДЕРМАЕР ВАЛЕНТИН 2202607
НИКОЛОВ НИКОЛАЙ 2200564
НИКОЛОВА ЕВЕЛИНА 2202231
НИКОЛОВА ЕРИКА 2002157
НИКОЛОВА ЙОАНА 2001594
НИКОЛОВА-СТОЯНОВА ТЕОДОРА 2202685
НУРУЛА ФАТМЕ 2202622
О:
ОНБАШИЕВ ЕРМАН 2202152
ОСМАН АДИЛ 2201256
ОСМАН ЕРСИН 2201036
ОСМАН СЕМРА 2201037
П:
ПАВЛОВА МАРИЯ 2202658
ПАНАЙОТОВ ДЕЙВИТ 2202540
ПАРАСКЕВОВ ЕВГЕНИЙ 2202502
ПАСКОВ ВАЛЕНТИН 2200919
ПАШОВА АСЯ 2200383
ПЕЕВ МАТВЕЙ 2202613
ПЕЕВ ПЬОТР 2103175
ПЕЕВА АМЕЛИ 2202614
ПЕЙЧЕВА ЛЮДМИЛА 2202452
ПЕТРОВ ВАСИЛ 2201925
ПЕТРОВ КАЛОЯН 2200989
ПЕТРОВ КРАСИМИР 2201715
ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКА 2202707
ПЕТРОВА КАРИНА 2200988
ПЕТРОВА ПАВЛИНА 2202283
ПРАНГОВА ЙОРДАНКА 2202511
Р:
РАДЕВ ДИМИТЪР 2201402
РАДЕВ РАДИ 2202443
РАДЕВА НАДЯ 2202711
РАДЕВА РУСКА 2201507
РАМИЗ МЮКЕРЕМ 2201685
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РЕДЖЕБ САЛИ 2202576
РЕДЖЕП ЮЗЕИР 2202768
РИСТЕВСКИ ДАНИЕЛ 2202493
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУМЕНОВ БОЖИДАР 2201595
РУМЕНОВА СОНЯ 2202397
РУПОВ ГЕОРГИ 2200240
С:
САРКИСЯН СИЛВИ 2200797
СЕЙРАНИ ЕМРЕ 2201035
СЕРАФИМОВА МИНКА 2201977
СЕРГЕЕВ СИЛВЕСТЪР 2202612
СИМЕОНОВ БОЖИДАР 2102687
СИМЕОНОВА МОНИ 2202471
СИМЕОНОВА СВЕТЛА 2200631
СИМОНОВИЧ НИКОЛА 2202765
СЛАВОВА ДЕСИСЛАВА 2200972
СЛИМ СОФИЯ 2202697
СОКОЛЕСКА МОНИКА 2103392
СОКОЛОВА ЕЛЕНА 2202533
СОХЕН КРИСТОФЪР 2201413
СТАНКОВ МИХАИЛ 2102997
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТОЕВА МИЛЕНА 2201991
СТОИЛОВА МАРИАНА 2202420
СТОЙКОВА КАПКА 2202497
СТОЙНОВ БОЖИДАР 2202688
СТОЯНОВ ВЛАДИМИР 2202668
СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРА 2201635
СТОЯНОВА ЗЛАТКА 2202529
СТРАТИЕВ ГЕОРГИ 2001609
СУЛТАНИ ЯСМИНА 2202025
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАИР СИНЕМ 2202621
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАСЕСКИ МИРКО 2200114
ТАХИРОВ ДАИЛ 2202340
ТАЧЕВ БОРИСОВ 2202033
ТЕМЕЛКОВ МАКСИМ 2200018
ТЕРЗИЕВА КАРИНА 2202165
ТОДОРОВ БОРИСЛАВ 2200873
ТОДОРОВ ИВАЙЛО 2200874
ТОДОРОВ ХРИСТО 2202580
ТОДОРОВ ЮРИЙ 2202249
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
Ф:
ФИЛИПОВ АНТОН 2200253
ФИЛИПОВ АСЕН 2202662
Х:
ХАДЖИЙСКА ИСМИЕ 2202475
ХАРИЗАНОВ ЕРИК 2202549
ХАСАНОВ СЪДЪК 2202753
ХАСАНОВ ХАСАН 2201099
ХОДЖОВ ИСМАИЛ 2202738
ХОДЖОВА АЙШЕ 2201049
ХОДЖОВА ДУЙГУ 2201050
ХОДЖОВА ЗЕЙНЕП 2201051
ХРИСТО СТЕПАН 2200254
ХРИСТОВ ДЕМИР 2200850
ХРИСТОВ МАРИО 2202584
ХРИСТОВ ХРИСТО 2200835
ХРИСТОВА ВЕСЕЛА 2001807
ХРИСТОВА ЛЕЙЛЯ 2202604
ХРИСТОВА ХРИСТИНА 2103404
ХРИСТОВА ХРИСТИНА 2200447
Ч:
ЧАУШ АСАН 2202696
ЧЕРКЕЗОВА ХРИСТИНА 2103236
ЧОНКОВА ЕЛЕОНОРА 2101691
Ш:
ШАКИР АЙЛА 2103260
ШАРКОВ АЛЕКС 2200373
ШАТКОВА КАТЕРИНА 2202270
ШИШКОВА ИЛИНА 2103263
ШОПОВ ЯНКО 2201335
ШЮКРЮ НИКОЛА 2201265
Щ:
ЩОНОВА МАРГАРИТА 2202492
Ю:
ЮЗЕИР САНИЕ 2202763
ЮМЕРОВА МЕЛЕК 2200692
ЮСЕИН РЕМЗИ 2103376
ЮСЕИНОВ АЗИЗ 2202532
ЮСНЮ БЕРИВАН 2202608
ЮСУФ ЮМЮГЮЛ 2201501
ЮСЮФ БЕРАТ 2201502
ЮСЮФ ЕЛИФ 2201503
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯНКОВ ЯВОР 2202760
ЯСЕФ МАЛИК 2202207
ЯШКОВ АСЕН 2200191

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
0033 (0) 6 21 84 95 15 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 1 45 51 85 90Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française.
^ Retour en haut de page