Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 22/02/2021

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
:
А ВАСИЛКА 1500758
А:
АВРАМОВА ИСКРА 2002170
АВРАМОВА ФАНКА 2002547
АДЕМ НУРГЮЛ 2002410
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛДЕВ 2000450
АЛЕКСАНДРОВ ХОСЕ-АНДРЕС 2000714
АЛЕКСАНДРОВА ЕМИЛИЯ 2001914
АЛЕКСАНДРОВА МАРГАРИТА 2100027
АЛЕКСИЕВ МИТКО 2100026
АЛИ ЕЛИЗА 2100037
АЛИ СЕБАХАТИН 2002397
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АНГЕЛОВ АЛИПИ 2002525
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 2100009
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВА ДИАНА 2002268
АНТОНОВА СЕСИЛИЯ 2002106
АСАН МЕРИНАЙ 2002496
АСАН СЕРДЖАН 2002495
АТАНАСОВА МИХАЕЛА 2002520
АХМЕДОВА АНИФЕ 2100069
Б:
БАЛДЖИЕВ ДЕЛЯН 2100032
БАРАКОВА КАТЯ 2002211
БЕЛКАСЕМИ ЕЛЕНА 2002402
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БОАСУ НИКОЛА-АРТУР 2000848
БОБИКОВ КОНСТАНТИН 2100142
БОБИКОВА ДИАНА 2100143
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОДРИ ЖЮЛИЯ 2002437
БОЕВА ЙОРДАНКА 1900745
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БУЧИНСКИ ЕКАТЕРИНА 2100078
В:
ВАСИЛЕВ ЕМИЛ 2100024
ВАСИЛЕВ МИХАИЛ 2001888
ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРА 2000474
ВЕЛИКОВ ДОБРИН 2002173
ВЛАДИМИРОВ СТЕФАН 2100132
ВУКОВИЧ СТЕФАН 2100114
ВЪГЛЕНОВА ИВА 2100068
Г:
ГАЙДАРЖИ ИВАН 2100130
ГАНЕВ ТИХОМИР 2002036
ГЕОРГИЕВ ГОРЧО 2100115
ГЕОРГИЕВ ГОШО 2002474
ГЕОРГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГЕОРГИЕВА ЕЛВИРА 2001617
ГЕОРГИЕВА ПЕТРУНА 2100116
ГОРАНОВА МАРИЯ 2100071
ГРАДИНАР МАРГАРИТА 2002514
Д:
ДАВИДОВА ШЕНДЖАН 2002488
ДЕМИР АЙНУР 2002507
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЖУРОВА ЯНИТА 2100121
ДИ НЕННО МАТЕНА 2002368
ДИМИТРОВ М. ДИМИТЪР 2100146
ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 1902068
ДИМИТРОВ ДИМО 2100136
ДИМИТРОВ ИВАН 2100117
ДИМИТРОВ ФЬОДОР 2002384
ДИМИТРОВА АСЯ 2002438
ДИМИТРОВА ДАРИЯ 2002054
ДИМИТРОВА МИРОСЛАВА 2100148
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА СНЕЖАНА 2100109
ДИМОВА ГАБРИЕЛА 2100033
ДИМОВА ГЕРГАНА 1900668
ДИМОВА ЙОРДАНКА 2001346
ДИМЧЕВ РАНГЕЛ 2100108
ДИОП НЕРИМАН 2002539
ДИОП УМАР 2002540
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГНЕВ МАРИН 2002546
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДЮЛГЕРОВА ПЕТЯ 2002461
Е:
ЕМИЛ КОВАЧЕВ 2002267
ЕТЕМ ЛЕЙЛЯ 2002016
Ж:
ЖАЖОВИЧ МИШЕЛ 2002057
ЖЕКОВА ТЕОДОРА 2002232
ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДЪР 2100038
ЖЕЛЕВА ПАВЛИНА 2002249
ЖЕЛЯЗКОВА РИТА 2001500
З:
ЗАЙУД ПИЛАР 2001634
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗЛАТЕВ СТАНИМИР 2002338
ЗЛАТЕВА ДЕСИСЛАВА 2002337
И:
ИВАНОВ ГАБРИЕЛ 2100060
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2001462
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ЕМАНУЕЛА 2002194
ИВАНОВА МОНИКА 2002007
ИВАНОВА НЕЛИ 2002226
ИЛИЕВ ДИМИТЪР 2000896
ИЛИЕВ СЕРГЕЙ 2001907
ИЛИЕВА МАРГАРИТА 2100140
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИСМАИЛ АТАНАСКА 2001977
Й:
ЙОВАНОВИЧ МАРСЕЛО 2002019
ЙОРДАНОВ АРКАДИЙ 2002095
ЙОРДАНОВА ДАРЯ 2002239
ЙОРДАНОВА ИА 2002094
ЙОРДАНОВА НАТАЛИЯ 2002327
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАДИРОВА ФАНКА 2001042
КАЛИЧКОВА КРИСТИНА 2001595
КАЛЧЕВ КАМЕН 2002389
КАРА ЕКАТЕРИНА 2100141
КАРАИВАНОВА ТЕМЕНУЖКА 2002003
КИРИЛОВА КРЕМИНА 2002110
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОСТАДИНОВ БОЖИДАР 2002535
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТАДИНОВ СИМЕОН 2100139
КОСТОВ КРАСИМИР 2002487
КУТРЕВ АТАНАС 2001317
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВ ДОБРОМИР 2001772
КЪНЧЕВ ЙОРДАН 2001771
КЪНЧЕВА КАТЯ 2000184
Л:
ЛАВРИК ИРИНА 2100138
ЛАЗАРОВА ЙОАНА 2100110
ЛАУИНИ ЕМИНЕ 2002444
ЛЕНГЕРОВ НАЙДЕН 2100022
ЛЮБЕНОВ ТРИФОН 2002276
М:
МАВРОДИЕВ АНГЕЛ 2002529
МАВРОДИЕВ АНГЕЛ 2002531
МАВРОДИЕВА ГУНЕШ 2002532
МАНАСИЕВА ЕМИЛИЯ 2001992
МАНЕВ ГЕОРГИ 2001810
МАНЕВ ЛИЛИ 2001811
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАНОЛОВ НИКОЛАЙ 2001935
МАНОЛОВА ЗЛАТКА 2002394
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВА ИННА 2002538
МАРИНОВА МАЯ 2002521
МАРКОВА ДИАНА 2002424
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРКОВА ЛЮБКА 2100094
МАУАС ДИМА 2002342
МЕХМЕД ИБРАХИМ 2100003
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МИНЧЕВ ИВАН 2001986
МИНЧЕВ КРИСТИАН 2002482
МИНЧЕВ МАКСИМ 2001944
МИНЧЕВ ПЛАМЕН 2100062
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИНЧЕВА РОСИЦА 2000717
МИРАЗЧИЕВА ДИЛЯРА 2000130
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТКОВ МАРЧЕЛ 2100028
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВ ТОДОР 1901546
МИХАЙЛОВ ЮЛИАН 2002537
МИХАЙЛОВА НЕДЖМИЕ 2100118
МЛАДЕНОВ ДИМИТЪР 2001832
МЛАДЕНОВА АНТОНИА 2001831
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МУНКАЛА КИЕСЕ 2002340
МУСТАФА АНТОАНЕТА 2002530
МУСТАФА РАШКО 2002527
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
МЯНОВ ВЕСЕЛИН 2002516
МЯНОВА ИВАНКА 2002517
Н:
НАЗМИ ЕМИР 2002141
НАЧЕВ ИВАН 2002275
НЕДЕВ ЛУ ВИКТОРИЯ 2100131
НЕДЕВ НИКОЛАЙ 2100137
НИКОЛОВА АНКА 2000387
НИКОЛОВА ЛОРА 2000391
НОВАКОВА ЙОАНА 2002271
НУРУЛА ХАЛИЛ 2100126
О:
ОНБАШИЕВА СЕЛИН 1900798
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
ОСМАН НАЗМИЕ 2100120
П:
ПАВЛОВА-БОСВЕЙ ИВА 2001264
ПАНДОВА ТАНЯ 1101333
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТКОВА МАРГАРИТА 2100081
ПЕТРОВ КРАСИМИР 2100073
ПЕТРОВ СИМЕОН 2002476
ПЕТРОВА ДЕСИСЛАВА 2100144
ПЕХЛИВАНОВА ДОНКА 2001631
ПИРОНКОВ ИВАН 2002087
Р:
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАЛЧЕВА МАРИАНА 2001896
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУСКОВ ИВАН 2002008
С:
САБАДОШЕВА КУАДРА НИНА 2001134
САВОВА ДЕСИСЛАВА 2000554
САЛИ СЕВГЮЗЕЛ 2001799
САНГУРОВ МЕЛИСА 2002209
САШЕВА КИМБЪРЛИ 2002415
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИЛАМАН ФЛИН 2001542
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СТАНЕВА НАДЯ 2002091
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТЕФАНОВА КАЙМЕТ 2002421
СТОЯНОВ КАЛИН 2001345
СТОЯНОВ СТЕФАН 2002498
СТОЯНОВА ВИОЛЕТА 2002456
СТОЯНОВА ДИАНА 2002085
СТОЯНОВА МАРТИНА 1902110
СТОЯНОВА РУМЯНА 2002475
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СТОЯНОВА ТАНЯ 2100099
СТОЯНОВСКИ ГОРАН 2002545
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАКЕВА АННА 2002501
ТАНЕВ МАРИО 2001566
ТАНЕВА ВИОЛЕТА 2002411
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАУМ ЖОРЖ 2002314
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТЕРЗИЕВА ГРАЦИЕЛА 2002272
ТОДОРОВ ЮЛИАН 2002158
ТОДОРОВА СИЛВАНА 2001368
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОДОРОВА ТЕОДОРА 2002117
ТОДОРОВСКИ СЛАВЧО 2002387
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТОМОВА ЦВЕТЕЛИНА 2001390
ТРИЧКОВ САВА 2100002
У:
УШАНЛИ ЕВГЕНИ 2002374
Ф:
ФИЛЧЕВ АЛЕКСАНДЪР 2001615
ФИЛЧЕВА ЖУЛИЕТА 2001616
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАДЖЪДАГЛЪ ДУРУ 2002489
ХАДЖЪДАГЛЪ ОНУР 2002490
ХАМЕДАНИ ДАМЯН 2002206
ХАМИД СЕЧКИН 2100093
ХАРИТАНОВА МАРИЙКА 2001672
ХАСАН СЕРХАН 2100036
ХАСАН ХАСАН 2002320
ХОДЖОВ АРИФ 2002423
ХРИСТОВ РУМЕН 2002098
ХРИСТОВА СЪБКА 2000899
Ц:
ЦВЕТАНОВА ЗОРКА 2100056
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧАКЪРОВА АНТОАНЕТА 2002528
ЧАН ТУ-АНХ 2001423
ЧИКОВ КОСТА 2002132
ЧЮИДЖА КУАТЧУАНГ ДЕНИЗ 2002236
Ш:
ШАБАН ВЕДИЯ 2000510
ШИШКОВА СНЕЖАНА 2002250
Ю:
ЮСЕИН СЕЛИМ 2100103
ЮСЕИНОВ АХМЕД 2100112
ЮСЕИНОВ ХЮСЕИН 2002299
ЮСУФ ЮСУФ 2002266
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯКИМОВА ИРИНА 1901830
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page