Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 12:30 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АВЛИН ДЖУРЕВ ЗАК ЗВЕЗДОМИР 1700172
АКЪН МЕЛТЕМ 1700273
АЛАВИЦКИ ВАСИЛ 1800121
АЛДИНОВА, НАТАЛИЯ МАРТИНОВА 1701859
АЛЕКСАНДРОВА ЛИНА ДЕМИРОВА 1700199
АЛИЕВ ЕЛИФ 1700175
АЛИЕВ ИЛХАН АЛИЕВ 1701007
АЛОШЕВ БЛАГОВЕСТ АСЕНОВ 1700460
АНГЕЛОВ МАРТИН МАРИНОВ 1700516
АНГЕЛОВ РАДОСЛАВ АНДРЕЕВ 1701235
АНГЕЛОВ ЩИЛИЯН ОГНЯНОВ 1800125
АНГЕЛОВА АНЕТА РАДИЛОВА 1701410
АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ МАРИНОВА 1600548
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА АНА ФИДАНКОВА 1700288
АНГЕЛОВА ЦВЕТЕЛИНА ЛУКОВА 1700391
АНДРЕЕВ РОЛАНД СЕМОВ 1800088
АНКОВА ЯНИЦА ГАНЧЕВА 1700820
АНТОНОВ СИЛЯН МИТКОВ 1800004
АНТОНОВА МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА 1701942
АПТУЛА ШЕНОЛ ЕМИН 1800040
АРАБОВА КЕЗБАН ХАСАНОВА 1700404
АСЕНОВ ДЕНИС ШЕНКОВ 1701344
АСЕНОВ ЕМИЛ ОГНЯНОВ 1701066
АСЕНОВ ИВАН СИЙКОВ 1701738
АСЕНОВ ЙОРДАН СИЙКОВ 1701739
АСЕНОВА РЕНЕТА РУМЕНОВА 1700589
АСЕНОВА СИЙКА ИВАНОВА 1701760
АТАНАСОВ АНАТОЛИЙ СЛАВОВ 1701931
АТАНАСОВ БОРИС МАРТИНОВ 1701147
АТАНАСОВ ВЕСЕЛИН ЛИЛИЕВ 1700392
АТАНАСОВА ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА 1770351
АТАНАСОВА СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА 1800145
АХМЕД ДЖЕМИЛЕ МУРАД 1800010
АХМЕД ЕНИЗ ЕРДИН 1800102
АХМЕД РАМАДАН НИДЖЕТИ 1700365
АХМЕДОВ ХЮСЕИН АХМЕДОВ 1800151
АХМЕДОВА АТЧЕ АКИФОВА 1700232
АХМЕТ ГЛЮМСЕР МУСТАФА 1601616
Б:
БАНЧЕВ СВЕТЛОЗАР БОНЧЕВ 1800030
БЛАГОВА ФАНКА ДИМИТРОВА 1701076
БОЖАНОВ ДИМО 1601827
БОЖИНОВ БОРИСЛАВ ДЕЛЧЕВ 1701798
БОНЕВ БОНЧО ИВАНОВ 1800106
БОРИСОВ БОРИС КАМЕНОВ 1701385
БОРИСОВА БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА 1701490
БРАЙКОВ ЖЕЛЮ КАЛЕВ 1701900
БРАТОЕВ ПЛАМЕН САШЕВ 1701949
БУАКЛИН МЕХДИ РАБАХ 1701907
БУАКЛИН САМИ-ФАРУК РАБАХ 1701908
БУЮКЛИЕВ КАРЛ ПЕТКОВ 1700475
В:
ВАКАРИЦА ДАНИЕЛА 1701046
ВАКАРИЦА СТИВЕН 1701062
ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ 1800095
ВАСИЛЕВ БОБАН 1701075
ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕН ДРАГОМИРОВ 1800020
ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА 1601298
ВАСИЛЕВА ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА 1800032
ВАСИЛЕВА ВИОЛЕТА ИВАНОВА 1601795
ВЕЛИКОВА ГЕРГАНА ДИМОВА 1700944
ВЕЛИНОВ ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ 1700711
ВЕЛИЧКОВ ОГНЯН ПАВЛОВ 1700342
ВЕЛЧЕВА АЛЕКСАНДРА СЕВДАЛИНОВА 1700238
ВЕНКОВА ПАВЛИНА ПАВЛОВА 1701406
ВИДЕНОВА КРИСТИНА РУМЕНОВА 1701759
ВИТАНОВА ЛОРИТА РАДЕВА 1800144
ВИЧЕВА МАРИЯНА КОСТАДИНОВА 1701980
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ИЛИЕВ 1800062
ВЛАДИМИРОВА НЕВЯНА ИЛИЕВА 1800063
ВРАЖАЛСКА АНДРЕА ИВАНОВА 1800160
Г:
ГАЛБЕН ТАТЯНА НИКОЛАЕВНА 1701045
ГАН ИВАЙЛО РОБЪРТ КОВАЧЕВ 1701518
ГАНЧЕВА ИЛИЯНА ХАРИТОНОВА 1800156
ГЕМУ СТЕПАНИДА 1800122
ГЕНЧЕВСКИ ВЕНЦЕСЛАВ СТАМЕНОВ 1800041
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ 1701148
ГЕОРГИЕВ ИРЕН ДИМИТРОВА 1701687
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН ЙОРДАНОВ 1800039
ГЕОРГИЕВА ВЕРОНИКА СЛАВОВА 1701295
ГЕОРГИЕВА ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА 1701097
ГЕОРГИЕВА МИЛА ХРИСТОВА 1800013
ГЕОРГИЕВА МИНКА ВЕЛИЧКОВА 1800027
ГЕОРГИЕВА ПЕНКА ДИМИТРОВА 1701514
ГЕОРГИЕВА СНЕЖАНКА АСЕНОВА 1800077
ГЕОРГИЕВА СТЕФАН КРАСИМИРОВ 1800076
ГЕРГАА АДАМ 1700455
ГЕРГАА НИЯ НУРА 1700456
ГЕРГИНОВА-РИШАР ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА 1700846
ГЕЦОВ ГЕНЧО ДИЧЕВ 1800080
ГЕЦОВ ГЕОРГИ МИТКОВ 1700518
ГИДИКОВ ХРИСТО ПЕТРОВ 1800067
ГИДИКОВА ИРЕНА ДИМИТРОВА 1800068
ГОРЕЛКОВ ВАЛЕРИ ПЕТРОВ 1700183
ГОСПОДИНОВ АНЕСТИ СТЕФАНОВ 1701670
ГОЧЕВА ВАЛЯ СТОЯНОВА 1700252
Д:
ДАНКОВА НАТАША ХРИСТОВА 1700290
ДЕЛЕВАК АМЕЛИ СОЛЕА 1701257
ДЕЛЧЕВА ДИЛЯНА ПЕТРОВА 1700526
ДЕРВИШЯН МАКСУД БЕДРОС 1701978
ДИКОВА АНА ДОРИЯНОВА 1601516
ДИМИТРОВ АНГЕЛ ТОДОР 1701927
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ ТОДОРОВ 1701979
ДИМИТРОВ МАРТИН ДИМИТРОВ 1700784
ДИМИТРОВ ТЕОДОР 1800024
ДИМИТРОВА АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА 1701576
ДИМИТРОВА ВЕРА АТАНАСОВА 1701758
ДИМИТРОВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВА 1700364
ДИМИТРОВА ГАЛЯ ЗАРКОВА 1701973
ДИМИТРОВА ДЕНКА ИВАНОВА 1800131
ДИМИТРОВА МАРИЯ ДИМИТРОВА 1601417
ДИМИТРОВА МЕДИНА 1700181
ДИМИТРОВА НИНА ИВАНОВА 1600926
ДИМОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВ 1800130
ДИМОВ РАДОСЛАВ ИВАНОВ 1701919
ДИМОВА ПЛАМЕНА АНГЕЛОВА 1800163
ДИМОВА ТЕОДОРА МИРОСЛАВОВА 1601828
ДИНКОВ ЕМИЛ 1800017
ДИШКОВ ЦВЕТАН МАРИНОВ 1800051
ДОБРЕВ ИВАН КИРИЛОВ 1701556
ДОБРЕВ ИВАН ОГНЯНОВ 1701552
ДОБРЕВ ОГНЯН ИВАНОВ 1701548
ДОБРЕВ СЕРГЕЙ ОГНЯН 1701553
ДОБРЕВА ДОНКА КАЛИНОВА 1701084
ДРАЖЕВА РЕНИ ИВАНОВА 1701926
ДРУМЕВА ТИНКА МИТКОВА 1700300
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА БОРИСОВА 1600982
ДУМОВСКА ЦВЕТАНКА 1800052
ДУНАВСКА АДРИАНА ВЛАДИМИРОВА 1800142
ДУРЧЕВ ПЕТЪР РАШКОВ 1700487
ДУРЧЕВА АТИДЖЕ ЮСЕИН 1701754
ДУРЧЕВА ЛЕЙЛЯ ПЕТРОВА 1701752
Е:
ЕВЛОГИ СТАНЧЕВ ИВАНОВ 1800091
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕМИЛОВА АКСИНИЯ ОРЛИНОВА 1700399
ЕМИЛОВА АЛБЕНА КРАСИМИРОВА 1701788
ЕМИЛОВА МИЛКА САШЕВА 1700303
ЕМИН ХАЛИМ ЕМИН 1700011
ЕНЕВА ПРЕСЛАВА ЕМИЛ 1800120
Ж:
ЖЕЛЕВА СТОИЛКА НИКОЛАЕВА 1700564
ЖЕЛЯЗКОВА ГЕРГАНА ХРИСТОВА 1700184
З:
ЗАВРИЧКО МАРИНА 1800096
ЗЕКЕРИЕ ГЮЛАЙ ЮМЕР 1700254
ЗЕКЕРИЕ КЕНАН АЗИМ 1700255
ЗЕКЕРИЕ МЕРТ 1701916
И:
ИБРЯМ ЕРТАН ГЮРСЕЛ 1700209
ИБРЯМОВА ГЮЛТЕН АЛИЕВА 1800072
ИВАНОВ ИВАЙЛО ЖЕЛЕВ 1601462
ИВАНОВ ЛОРЕНЦО РОСЕНОВ 1800108
ИВАНОВ МАРИО ПАСКАЛ 1701810
ИВАНОВ СТЕЛИЯН ПЕНКОВ 1701488
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА 1701476
ИВАНОВА ГАЛЯ ГЕРГАНОВА 1601381
ИВАНОВА ИВАНКА ЙОРДАНОВА 1701487
ИВАНОВА ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА 1700472
ИВАНОВА КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА 1601467
ИВАНОВА ЛИЛЯНА ПЕТРОВА 1800169
ИВАНОВА МИНА ВАСИЛЕВА 1700246
ИВАНОВА НАДЯ ДЕНЧЕВА 1700536
ИВАНОВА СТЕФКА СТАНЕВА 1800042
ИВАНОВА ЯМУР 1701724
ИДИРИЗОВА ГЮЛДЖАН ЮСЕИН 1701686
ИЗЕТОВ СЕЗГИН СЕЙДАМЕДОВ 1701496
ИКИЗЛИ ИРИНА 1700263
ИЛИЕВ СЛАВЧО ШЕНКОВ 1700143
ИЛИЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 1800057
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА 1701234
ИЛИЯН НАТАЛИЕВ ИЛИЕВ 1800089
ИЛЧЕВА ДЕНИЦА НАЙДЕНОВА 1701455
ИНКАЯ ДЖАН 1701536
ИСКРОВ СВИЛЕН ИВАНОВ 1800128
Й:
ЙОРДАНОВ ВИКТОРИЯ 1600434
ЙОРДАНОВ ЕЛИСЕЙ ЙОСИФОВ 1600441
ЙОРДАНОВ ИВАН ЙОРДАНОВ 1700388
ЙОРДАНОВ МИХАИЛ КИРИЛОВ 1701952
ЙОРДАНОВ СИЛВИ ЮЛИЯНОВ 1701562
ЙОРДАНОВА АНКА ХРИСТОВА 1701954
ЙОРДАНОВА ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА 1701951
ЙОРДАНОВА ВАСКА ЦВЕТАНОВА 1701144
ЙОСИФОВ АСЕН ИВАНОВ 1701634
ЙОСИФОВА АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА 1700461
ЙОСИФОВА РАЙНА АСЕНОВА 1701633
К:
КАБАКЧИЕВ УМУТ АЛЕКСАНДРОВ 1700408
КАБАКЧИЕВ ЮСКЕ АЛЕКСАНДРОВ 1700407
КАБАШКИ СТОЯН ПЕТРОВ 1701447
КАВЪРМОВ ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ 1700412
КАЛАЙКОВА НАДКА МИГЛЕНОВА 1700757
КАЛЧЕВА ДАНИЕЛА СТОЯНОВА 1700237
КАМБУРОВ ФИЛИП ЕМИЛОВ 1800109
КАССИР АЛЬОНА 1700434
КАЦАРОВ ВАСИЛ АНДОНОВ 1800134
КАЦАРОВ ВИКТОР 1800135
КЕРИМОВ ЕФЕЙИТ ГЮНЕШ 1800158
КЕРИМОВА СЕВГИ ШЕНОЛОВА 1700743
КИРЕВ ГАБРИЕЛ НИКОЛАС 1701729
КИРИЛ МИРАКОВСКИ 1700270
КИРИЛОВ КИРЧО ЯНКОВ 1701626
КИРИЛОВ КРАСИМИР ПЕТКОВ 1700150
КИРОВ МИЛЕН МАРИНОВ 1800023
КИРОВА-ФУРНИЕ ПАВЛИНА КИРЧЕВА 1701254
КОЕН ДАНИЕЛ САЛВАТОР 1700623
КОКА ЕЛЕН 1700436
КОКА СОФИ 1700379
КОЛАРОВ АСЕН САШОВ 1701863
КОЛЕВА ГАБРИЕЛА ИЛИЯНОВА 1800123
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОМИТОВА ПАМИРА РУМЕНОВА 1700979
КОРЧЕФ РАЯН МУСТАФА 1800038
КОСТАДИНОВ БОЖИДАР СТЕФАНОВ 1700373
КОСТАДИНОВ КРАСИМИР КОЦЕВ 1800059
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО ВЕЛИКОВ 1601704
КОСТОВА ДИАНА ИВАНОВА 1701827
КОСТОВА ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА 1700387
КРАСИМИРОВ АЛЕКС КРАСИМИРОВ 1701305
КРАСИМИРОВА КРАСИМИРА ЕМИЛОВА 1700627
КРЪСТЕВА БОГДАНА ВЛАСКИ 1700657
КРЪСТЕВА ЕЛЕНА 1701145
КУЗЕРО КЛОЕ НИКОЛ 1600137
КУЧУК ГАЛИНА ИВАНОВНА 1800045
КЪНОВСКА МИРЕЛА СИМЕОНОВА 1600365
Л:
ЛАЧЕВА КАЛИНА ДИМИТРОВА 1800147
ЛЕВЕНКРОН БИЛЯНА ДИМИТРОВА 1701707
ЛЕФТЕРОВА СЕЛИМЕ ХАСАН 1800103
ЛИЦОВ РАДОСТИН НЕДЕЛЧЕВ 1700299
М:
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН АХМЕД 1701280
МАЛЧЕВА МАРИЯ 1701326
МАНДАДЖИЕВ УМУТ ЮЛИЯНОВ 1700088
МАНЕВ СТОЯН ТАНЕВ 1601297
МАНОВА РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА 1701957
МАРИНОВ АНГЕЛ КАТЕРИНОВ 1800124
МАРИНОВА ГЕНОВЕВА ИВАНОВА 1800081
МАРИНОВА ДИМИТРИЧКА МИЛЕНОВА 1700343
МАРИНОВА ТАНСУ ЗЛАТКОВА 1700208
МАРИНЧЕВА РУСКА АСЕНОВА 1800034
МАРИЯ ИВАНОВ ЙОНКОВА 1800022
МАРКОВ АДРИАН ЛЮБЧЕВ 1701976
МАРКОВ ИВАН МАРИНОВ 1800146
МАРКОВА ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА 1800098
МАРКОВА ЛЮБКА ТОМОВА 1701975
МАРКОВА СТОЯНКА ХРИСТОВА 1701408
МЕРАЗЧИЕВА СЕВЕРИНА БОРЯНОВА 1700275
МЕТОДИЕВА ЛЮБКА БОЖАНОВА 1701395
МЕХМЕД АЙЛИН 1700480
МЕХМЕД МЕХМЕД АХМЕД 1800011
МЕХМЕД МЕХМЕД САЛИ 1701982
МЕХМЕД ОСМАН 1701860
МЕХМЕД САДИФЕ САБРИ 1601444
МЕХМЕД ТУНДЖЕР АХМЕД 1701862
МЕХМЕД ЮРКИЕ МЕХМЕД 1701861
МЕЧЕВ СТЕФАН РАНГЕЛОВ 1701206
МИЛАНОВ БОРИС МОМЧИЛОВ 1800037
МИЛАНОВА АНКА ТРИФОНОВА 1701821
МИЛАНОВА МАРИЯ-АНТОАНЕТА МОМЧИЛОВА 1800012
МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ 1800078
МИЛЕВ КОСТА ВАСИЛКОВ 1800118
МИЛЕВ КОСТА ВАСИЛКОВ 1800118
МИЛОШКОВИЧ ИСИДОРА 1701696
МИЛОШКОВИЧ ЛЕОНТИНА 1701694
МИНЕВ НАЙДЕН ХРИСТОФОРОВ 1701361
МИНЕВА ПЛАМЕНА ИВАНОВА 1600474
МИНЧЕВ МИХАИЛ АНТОВ 1601463
МИРАЗЧИЙСКА АНА НИКОЛАЕВА 1701301
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИРЧЕВА ВИКТОРИЯ МАТЕЕВА 1701974
МИРЧЕВА МАРИЯ ИВАНОВА 1701332
МИРЧЕВА МАРИЯ МИТКОВА 1701258
МИТЕВ МАРТИН НИКОЛАЕВ 1800009
МИТЕВ НИКОЛАЙ МАРИНОВ 180007
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА ЕЛЕНОВА 1601645
МИТЕВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА 1800008
МИТКОВ РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ 1700131
МИТКОВА КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА 1700130
МИТКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВА 1701175
МИХАЙЛОВ МАРИН ХРИСТОВ 1701432
МИХАЙЛОВ СТОЯН МАРИНОВ 1800028
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА ДОБРЕВА 1600746
МИХАЙЛОВА ФИДАНКА МИХАЙЛОВА 1800099
МИХАЙЛОВА ШЕНКА АСЕНОВА 1800105
МИШЕВ КРАСИМИР ЧАВДАРОВ 1800100
МЛАДЕНОВА ПЕТЯ ВЕНЦИСЛАВОВА 1701585
МОЛЛОВ ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ 1800002
МОМЧИЛОВ МОМЧИЛ ТРИФОНОВ 1700402
МУТАВЧИЕВ ДИМИТЪР МАРИНОВ 1800083
Н:
НАЙДЕНОВ РУМЕН НАСКОВ 1701341
НАСУФ УФУК САМЕТ 1700215
НАСУФОВА РЕЙХАНЕ РАСИМОВА 1700600
НЕДЕЛЧЕВ ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ 1800069
НЕДЖМИДИН НЕХРИН ТАНЕР 1701945
НЕНЧОВА ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА 1701329
НЕСТОРОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА 1700214
НИЕМЕТ ДОМИНИК-ТЕРЕЗ ГАМПИКА 1701259
НИКОЛОВ ЕМИЛ НИКОЛАЕВ 1700248
НИКОЛОВА МОГНЯНОВА 1701935
НИКОЛОВА НЕДА-ЕЛИЗАБЕТ 1700250
НИКОЛОВА-ЧУЧУРСКА САНЯ 1701801
О:
ОБРЕТЕНОВА МИГЛЕНА ХРИСТОВА 1800141
ОЛИМПИЕВ КРАСИМИР КОНСТАНТИНОВ 1700084
ОНОРЕ АНЖЕЛИК НАДЕЖСА 1701672
ОООООООООШАХПАЗОВА АНЕЛИЯ АРСЕНОВА 1701958 4
ООООООООО4ШАХПАЗОВА АНЕЛИЯ АРСЕНОВА 1701958
ОСИКОВЛИЕВ ВЕНЦИСЛАВ ВИКТОРОВ 1701213
ОСМАН АЛИ ЯШАР 1701096
ОСМАНОВА УЛВИЕ АХМЕДОВА 1701404
П:
ПАВЛОВА АСЯ ФИЛИПОВА 1800117
ПАВЛОВА ЙОАНА ДЕТЕЛИНОВА 1800155
ПАКО РУСАНА ДИМИТРОВА 1700858
ПАНДОВА БИЛЯНА ПАВЛИНОВА 1700374
ПАРЛАКИСИК ЕМИН 1701932
ПАСКАЛЕВА МАРГАРИТА ТОДОРОВА 1700409
ПАТИНА ЙОРДАНКА ЖИВКОВА 1700060
ПАУНОВ СИМЕОН ЕМИЛОВ 1700204
ПАУНОВА ИВОН ЕМИЛОВА 1700203
ПАШОВА СОФКА ГРОЗДАНОВА 1701914
ПЕНКИНА СТИЛЯНА АНГЕЛОВА 1601084
ПЕТКОВА ДАЯНА СВЕТЛОЗАРОВА 1701938
ПЕТКОВА ДИЯНА КРАСИМИРОВА 1601170
ПЕТКОВА ЛИДИЯ КОСТОВА 1800056
ПЕТКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА 1700556
ПЕТРАКИ АННА 1800058
ПЕТРОВ АСЕН НИКОЛОВ 1601508
ПЕТРОВА АТАНАСКА ВИНИЛИНОВА 1800060
ПЕТРОВА ДАНИЕЛА ИВЕЛИНОВА 1701480
ПЕТРОВА ЕВТИМКА ЙОРДАНОВА 1701390
ПЕТРОВА ЛАРИСА ДИМИТРИЕВА 1601328
ПОКОТИЛЕ ДМИТРИЙ ВАСИЛИЕВИЧ 1700563
ПРОЙКИН КИРИЛ ГЕОРГИЕВ 1701812
Р:
РАЙКОВ ВЕСКО ВЕЛИЧКОВ 1800140
РАМАДАН СЕРПИЛ ДЖОШКУН 1700945
РАШЕВА ЕЛИЦА МАРИНОВА 1701880
РАШКОВА АЙТЕН АНТОАНЕТОВА 1601307
РАШКОВА ДИЛЯНА РАДИЛОВА 1701352
РЕДЖЕБ САБИХА БЕХЧЕТ 1700488
РЕДЖЕБОВ ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ 1601342
РИЗОВА ЕМИЛИЯ 1701156
РИСТОВА ЕЛИЗАБЕТА 1700269
РИШТЕР ЖОАКИМ МЕЛВИН АРТЮРР 1701671
РОДОПСКИ ВАЛЕРИ ПЕНКОВ 1800127
РУМЕНОВ НЕВЕН ВЕЛИМИРОВ 1800137
РУМЕНОВА РУМЯНА ВИКТОРИЕВА 1800031
РУСЕВ ЕРИК РОСЕНОВ 1700548
РУСЕВА СВЕТЛА СТЕФАНОВА 1700508
С:
САЙДИ САИД-ВИКТОР 1700473
САЙЕДИ ЕВА 1700474
САЛБАШЯН АНТРАНИК ОВАНЕС 171073
САЛИ ГЮЛИ РИЗА 1701917
САЛИ МЕФТУНЕ НЕДЖМИ 1701808
САЛИ ФЕРИХАН АХМЕД 1800005
САРДОВСКИ АСЕН СТОЯНЧОВ 1701896
САЧАНСКИ БОРИС ГЕОРГИЕВ 1700306
САШКОВА ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА 1800107
СЕЙРАНИ ЕМРЕ ЕРСИН 1700368
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА 1601549
СИМЕОНОВ ПЕТЪР ДИМИТРОВ 1700464
СИМЕОНОВА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА 1700638
СИМЕОНОВА ЕЛИНА АДРИАНОВА 1700576
СЛАВЕВА-ТРИФИ-АМУРУ НИНА ВАСИЛЕВА 1701838
СОПЕНА АЛЕКСАНДРИНА АНАСТАСОВА 1800018
СОФРОНИЕВ ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ 1700166
СПАСОВА РАЙНА МИТКОВА 1700372
СТАЙКОВ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ 1701937
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА 1601663
СТАНЕВ НИКОЛА РАДЕВ 1700117
СТАНЕВ ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ 1601628
СТАНКОВА ДИМИТРИЧКА НЕДЯЛКОВА 1701207
СТЕФАНОВ КРАСИМИР КАЛЧЕВ 1701182
СТЕФАНОВ МЕХМЕТ ВАСИЛКОВ 1800119
СТЕФАНОВА СУЗАНА ЕВГЕНИЕВА 1701183
СТЕФАНОВА-СТЕШЛЕ ЙОАНА РАДОСЛАВОВА 1600797
СТОЕВ ДАНИЕЛ ТОДОРОВ 1701393
СТОЙЧЕВА ГИНКА СТОЙЧЕВА 1700441
СТОКАНОВИЧ КАТЕРИНА 1800139
СТОЯНОВ АТАНАС РАЧЕВ 1800153
СТОЯНОВ КАЛИН ДИМИТРОВ 1700795
СТОЯНОВА МИЛЕНА МИЛАНОВА 1701720
СТОЯНОВА САМАНТА ДИМИТРОВА 1601811
СТОЯНОВИЧ МАРИНА 1700927
СТОЯНОВСКА ЕРИКА 1800090
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ ТАТЯНОВ 1601681
ТАШКОВ ИВАН ЯНКОВ 1800114
ТАШКОВ МИХАИЛ ЯНКОВ 1800115
ТАШКОВ ЯНКО ИВАНОВ 1800116
ТЕРЗИЕВ МАРИНА КОСТАДИНОВА 1700293
ТОДОРОВ АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ 1700124
ТОДОРОВ ГЕНЧО СТАНЕВ 1701471
ТОДОРОВ КРАСЕН НЕДЕЛЧЕВ 1800087
ТОДОРОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ 1700904
ТОДОРОВ ХРИСТО АНГЕЛОВ 1601761
ТОДОРОВА ЙОАННА ВАЛЕРИЕВА 1701986
ТОКУЧЕВ ИСЛЯМ МЕХМЕД 1701522
ТОМАНОВА АННА ГЕОРГИЕВА 1701008
ТОМАНОВА КАЛИНА НИКОЛАЕВА 1701279
ТОМАШЕВА НЕСРИН ВЕСИЛЕ 1700226
ТОШЕВ ЛУЧАНО 1800143
ТРАЙЧЕВСКА СТОЯНКА ПАНТЕЛЕЕВА 1700213
У:
УАХАБИ ЛАХСЕН 1701403
УЗУНОВА ВАНЯ ВАСИЛЕВА 1701711
Ф:
ФЕРДИНАНДОВ ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ 1600554
ФИЛИПОВА КАТЯ ПЕТРОВА 1701591
ФОГЛИА КАТЯ МИТЕВА 1701709
Х:
ХАМДАУИ МОХАМЕД НУРЕДИН 1800001
ХАСАН АЗИМ 1800079
ХРИСТО СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ 1700462
ХРИСТОВ АСЕН ИВАНОВ 1701607
ХРИСТОВ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ 1701185
ХРИСТОВА МИЛЕНА ИЛИЕВА 1700874
ХРИСТОВА МИЛЕНА СТОЯНОВА 1800025
ХРИСТОВА ПАОЛА ОГНЯНОВА 1800170
ХРИСТОВА РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА 1701186
Ц:
ЦВЕТКОВА ЦВЕТОМИРА ЦВЕТАНОВА 1701415
ЦЕНКОВ ЛЪЧЕЗАР ЕВСТАТИЕВ 1601590
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ 1600156
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ ХРИСТОВ 1701047
ЦОНОВА ЙОРДАНКА ИВАНОВА 1700205
Ч:
ЧЕРВЕНКОВА НИКОЛ 1700149
ЧЕРНАУЦАН МАРИЯ ГЕОРГИЕВА 1601419
ЧИЛИНГИР АЙЛА 1800097
ЧОБАНОВ ДОГАН ДЕМИРКОВ 1701690
ЧУЧУРСКИ БОРИСЛАВ 1701800
Ш:
ШАКИР БЮРХАН ОРХАН 1800133
ШИДА НОАРА АМИНА 1701391
ШЮКПЮ ШЮКРЮ АЙШЕ 1800113
Ю:
ЮСЕИНОВА АТИДЖЕ ЯЙОВА 1701749
ЮСЕИНОВА СЕСИЛИЯ СЕВДА 1701750
ЮСЕЙНОВ АХМЕД МЕХМЕДОВ 1700021
Я:
ЯКИМОВ РАФАЕЛ 1800110
ЯНКОВ ДЖАНСУ 1800112
ЯНКОВ ЕФЕДЖАН 1800111
ЯНКОВА ЯНИЦА ГАНЧЕВА 1701453
ЯШАР ОРХАН САБРИ 1601539

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 85 90
Fax : 01 45 56 97 50

Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél. : +33 1 45 51 85 90, Fax : +33 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page