Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 05/12/2023

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АБРАШЕВА СВЕТЛАНА 2200308
АЙМАЛИЕВ ИВАН 2301947
АЛЕКСАНДРОВ БОЖИДАР 2302122
АЛЕКСАНДРОВ ТЕОМАН 2302123
АЛЕКСАНДРОВ ФИЛИП 2300326
АЛЕКСАНДРОВА ГИНА 2302146
АЛЕНДЕ ИРИАРТЕ ТАКИНИ БОЯНКА 2302199
АЛИ АРЗУ 2300349
АЛИ ДЕРЙА 2300348
АНАНИЕВА ГАБРИЕЛА 2301925
АНГЕЛОВ ВЕСЕЛИН 2302230
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ЖАСМИН 2302291
АНГЕЛОВА ДИМИТРИЧКА 2302334
АНГЕЛОВА МАРИЯ 2302290
АНГЕЛОВА СВЕТЛОЗАРА 2100195
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДРЕЕВ ДИМО 2302233
АНДРЕЕВ ТИХОМИР 2302059
АНДРЕЕВА АДРИАНА 2302257
АНДРЕЕВА ГЮЛСЕВЕР 2302060
АНТОНОВ СИЛЯН 2302046
АСЕНОВ МИЛЕН 2300512
АСЕНОВА АНЕТА 2302268
АСЕНОВА ЗОРКА 2301427
АСЕНОВА МИМА 2300270
АСЕНОВА СНЕЖАНКА 2301426
АСЕНОВА ФАНКА 2302212
АТАНАСОВ АСЕН 2300480
АТАНАСОВА МАРГАРИТА 2302232
АТАНАСОВА МАРИЕЛА 2300073
АТАНАСОВА СИЛВИЯ 2300285
АХМЕДОВ АЛДЕНИС 2302316
АХМЕДОВА АСЯ 2301948
АЮБИ ЕЛ ХУАРИ 2302284
Б:
БАЕВА ЕКАТЕРИНА 2302283
БАЛЕВСКИ СЕРГЕЙ 2300172
БАНАРЕВ ГЕОРГИ 2302224
БАНЧЕВ СВЕТЛОЗАР 2301257
БАХНЕВА ДИАНА 2301962
БЕЛЕК МАКСИМ 2301795
БЕЛОУСЕНКО НАТАЛИЯ 2300210
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОРИСОВ ВОЛОДЯ 2302082
БОРИСОВ МАРИЯН 2302278
БОРИСОВ ХРИСТО 2302315
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БРАТАНОВА ЕЛИЦА 2300494
БУЙУ-ЛАФОН АНТОАН 2300424
БУЦЕВА ВЕРГИНИЯ 2302325
БУЮКЛИ ИВАН 2302194
В:
ВАСИЛЕВ ЛЕОНАРДО 2302243
ВАСИЛЕВ МИТКО 2301182
ВАСИЛЕВ НИКОЛАЙ 2001731
ВЛАДО МЛАДЕНОВА ВАЛЕНТИН 2302190
ВОЙКО АДЕЛИНА 2300184
ВЪХОДЕЦ ЕРИКА 2301925
Г:
ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА 2302292
ГАЙДАРЖИ АНДРЕЙ 2302025
ГЕОГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР 2302203
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 2300221
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 2302204
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГЕОРГИЕВА ВИКТОРИЯ 2300578
ГЕОРГИЕВА КАТЕРИНА 2301850
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 2300628
ГЕОРГИЕВА МАРИЯНА 2300257
ГИМИШИЛУ РОМАН 2301106
ГОСПОДИНОВА ВИОЛЕТКА 2302249
ГУЦУ ДЕЛИА 2300211
Д:
ДАНКОВ ДАНКО 2201047
ДАХАК СИХАМ 2300768
ДЕЛЧЕВА ГЕРГАНА 2302003
ДЕМИРОВ СТОЯН 2202186
ДЕРЕВЕНЧУК СОФИЯ 2302240
ДЕСМИХТ ВИКТОР 2302296
ДЖАНИПОВ СИМАР 2302301
ДЖАФЕРОВ НЕДЖИБ 2200072
ДЖЕВДЖЕТ ГЮЛДЖАН 2302328
ДИКОВА СНЕЖАНА 2302297
ДИМИТРОВ ТРАЙЧО 2301744
ДИМИТРОВА ЕЛИЦА 2300695
ДИМИТРОВА ИВАНА 2300125
ДИМИТРОВА ИЛИАНА 2301377
ДИМОВ ДИМО 2301707
ДИМОВ СЛАВЧО 2102501
ДИНКОВ АТАНАС 2300114
ДИНКОВ ЕМИЛ 2301290
ДОБРЕВ КИРИЛ 2301752
ДОБРЕВА ВЕСКА 2302177
ДОНЧЕВ ПЕТЪР 2201942
ДРАГАНОВ МАРКО 2302314
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 2301961
ЕЛЕНКОВ АСЕН 2300508
ЕМИЛОВ АКСЕЛ 2302236
ЕМИЛОВ КАМЕН 2302122
ЕМИЛОВ СЕЛИН 2302237
ЕНГИН ДЕРИЯ 2301638
ЕРЕДЖЕБ ДЖЕМИЛЕ 2302223
ЕРОГУЛ МАРИНЕЛА 2300312
ЕСОМЕ ЕДУАР 2201494
Ж:
ЖЕЛЯЗКОВ СВИЛЕН 2302280
ЖИВКОВ СЕВДАЛИН 230250
З:
ЗДРАВКОВА ЯНА 2302089
ЗЛАТАНОВСКА ЦВЕТЕЛИНА 2300756
И:
ИБРЯМ АШИМЕ 2302226
ИВАНОВ ГОРАН 2302320
ИВАНОВ ИВАН 2301942
ИВАНОВ МЕРВЕ 2300782
ИВАНОВ МИРОСЛАВ 2302054
ИВАНОВА ВАНЯ 2302281
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ДИМАНА 2300645
ИВАНОВА ЗОРНИЦА 2301977
ИВАНОВА КАДЕР 2302197
ИВАНОВА КАТЯ 2300993
ИВАНОВА МАРИЯ 2300527
ИВАНОВА НАДЕЖДА 2302277
ИЛИЕВ МИХАИЛ 2300784
ИЛИЕВ ЮЛИЯН 2301936
ИЛИЕВА ВИКТОРИЯ 2302220
ИЛИЕВА ДАРИЯ 2302289
Й:
ЙОРДАНОВА ВЕСАНИ 2302164
ЙОРДАНОВА МАРИЯ 2101243
ЙОРДАНОВА НЕЛИ 2301067
ЙОЧЕВ МАРИН 2300141
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАЗАЛ МАРИЯ 2302143
КАКАЛАШЕВ ЗДРАВКО 2300321
КАЛЕВА КРИСТИНА 2300770
КАЛОНА МАРИЯ 2302256
КАНДЕЛОРО КАМЕЛИЯ 2300678
КАПРЕЛОВА ИННА 2302163
КИТАНОВА ВЕСЕЛА 2302255
КОВАЧЕВ КЕВИН 2301168
КОВАЧЕВА МАРИЯ 2301863
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВ НИКОЛАЙ 2300533
КОЛЕВА ГЕРГИНА 2202313
КОЛЕВА-ДАБОС ВЕЛИСЛАВА 2301388
КОСТАДИНОВ ИЗАБЕЛ 2300716
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОЦЕВ ПЛАМЕН 2302321
КРАСИМИРОВ АЛИШАН 2302323
КРАСИМИРОВ АСЕН 2300517
КРАСИМИРОВА ВЕСЕЛИНА 2302322
КУАН ВЕСЕЛА 2301566
КУНЧЕВА БИЛЯНА 2301302
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВА ТЕОДОРА 2302021
Л:
ЛАЗАРОВА НАТАЛИЯ 2302241
ЛЕФТЕРОВА ЕВГЕНИЯ 2301885
ЛОЛОВ САВА 2302130
М:
МАКАРИНОВ ЙОРДАН 2302076
МАЛЕВА НОРА 2202787
МАНОЛОВ КРУМ 2302269
МАНОЛОВА ЗЛАТКА 2302209
МАНОЛОВА КАЛИНКА 2302107
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ЙОАН 2302022
МАРИНОВА МИГЛЕНА 2302272
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАТЕВСКИ КИРО 2202458
МИЛОШЕВИЧ ГАБРИЕЛА 2301939
МИЛОШЕВИЧ ИВА 2301861
МИНДОВ АНДОН 2302161
МИНЕВА ЕКАТЕРИНА 2301466
МИНКОВА ЛОРА 2302187
МИНЧЕВ АМЕЛИЯ 2302319
МИТЕВ ГРОЗДАН 2302285
МИТЕВА ВИКТОРИЯ 2302111
МИТЕВА НАДЕЖДА 2302287
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВ НИКОЛА 2300822
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИШКОВ РОБЕРТ 2202713
МЛАДЕНОВА АЛЕКСАНДРА 2302188
МЛАДЕНОВА ДИАНА 2302189
МОЛЛОВ АЛЕКСАНДЪР 2302124
МУЛЕТАРОВ ПЕТЪР 2301398
МУЛЕТАРОВА БОНКА 2301791
МУХОВСКИ СВЕТЛОЗАР 2201988
Н:
НАЗИМОВ ГЮЛЧИНАР 2302137
НГУЕН ЕЛИЗАР 2301723
НИКОЛ ГОНЧАРОВ МОРГАН 2302049
НИКОЛАЕВА НИКОЛ 2302135
НИКОЛОВА ГАБРИЕЛА 2301941
НИКОЛОВА РОСИЦА 2302131
О:
ОГНЯНОВ СИЛВОДОР 2300627
ОГНЯНОВА МАРИЯ 2302153
ОГНЯНОВА МИЛЕНА 2301702
ОНБАШИЕВ АНТОНИ 2301811
ОСМАН АЛИ 2302310
П:
ПАВЛОВ ПАВЕЛ 2302267
ПАВЛОВА ЛОРА 2301204
ПАВЛОВСКА - ТИЯР ЮЛИЯ 2300006
ПАПАНЧЕВА ЯНА 2301547
ПАШОВ АСЕН 2301673
ПАШОВ СЛАВЧО 2301672
ПЕРЕРА АНЖЕЛ 2302030
ПЕТЕЛ АЛЕКСАНДЪР 2301887
ПЕТКОВ АЛЕКС 2302096
ПЕТКОВА ЙОРДАНКА 2301781
ПЕТРОВ МЕТОДИ 2302103
ПЕТРОВ ПЕТЪР 2301835
ПЕТРОВА АЛЕХАНДРА 2301609
ПЕТРОВА ПАВЛИНА 2202283
ПИЛИКА ЙОХАНА 2302155
ПОЛЕН АНЕЛИЯ 2301260
ПОПОВА АННА 2302244
ПРОКОПОВА ЛИЛИАНА 2302227
ПЪРВАНОВ АЛЕКСАНДЪР 2302091
ПЪРВАНОВА АНИТА 2302092
Р:
РАДЕВ СТАНИСЛАВ 2301889
РАДЕВ ФИЛИП 2300584
РАДЕВА ПАВЛИНА 2301992
РАДКОВ АЛЕКСАНДЪР 2302288
РАДОЕВА ГЕРГАНА 2302173
РАДОСЛАЛОВА СИЛВИЯ 2301219
РАДУЛОВА МАРИЯ 2302061
РАЛЕВ РАДОСТИН 2302229
РАЛЕВА ГАЙРЕТ 2302228
РУМЕНОВА РУМЯНА 2301258
РУСЕВ КЛОЕ 2301149
РУСЕВА АНЕЛИЯ 2300432
С:
САНДОВА СИБЕЛДЖАН 2302293
САРДАРЕВ АЛЕКСАНДЪР 2302005
САРДАРЕВА АВА 2302004
СЕМКОВА ДИЛЯНА 2301890
СИМЕОНОВА ЕЛЕНА 2302313
СИМОВ СТЕФАН 2300304
СМАИЛ АМДИ АЙЛА 2300345
СТАЙКОВА МЕРА 2302048
СТАЛЕВ ИВАН 2300498
СТАМЕНОВ АСЕН 2300487
СТАМЕНОВА МАРИЯ 2300486
СТАНЕВ АННА 2301980
СТАНИСЛАВОВА ЯНА 2300943
СТАНКОВ МИРЧО 2301162
СТАНОЕВ СОНЯ 2302087
СТАНОЕВ СОНЯ 2302168
СТЕФАНОВА СИМОНА 2302312
СТОЕВ ИВАН 2301762
СТОЯНОВ КРАСИМИР 2302273
СТОЯНОВ СТЕФАН 2201513
СТОЯНОВА ДИВНА 2302306
СТОЯНОВА СТОЯНКА 2302169
СТРАТИЕВ ГЕОРГИ 2001609
СУНО ДЕНИС 2301696
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАНУРКОВ ИВАН 2300483
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАШ БУЛУТ 2302215
ТАШ ДОУШ 2301860
ТАШ ЕМРЕ 2301856
ТАШ МЕРТ 2301859
ТАШ ФИРДЕС 2301857
ТОДОРОВ ЕММА 2302174
ТОДОРОВ ПЕТКО 2302304
ТОДОРОВ ПЕТЪР 2301060
ТОДОРОВА АН 2301807
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОДОРОВА ТЕОДОРА 2302211
ТОПАЛОВ МИХАИЛ 2302065
Ф:
ФЕРХАТ ДАЛИА-МАРИЯ 2300519
ФОРТУНОВА-ИЛИЕВА КАЛИНА 2302219
Х:
ХАДЖИЕВ КРАСИМИР 2300807
ХАСАН ЕРКАН 2302038
ХРИСТОВ ДЕМИР 2200850
ХРИСТОВА БОРИСЛАВА 2300521
ХРИСТОВА ТЕОДОРА 2300509
ХРИСТОВА ХРИСТИНА 2200447
Ц:
ЦВЕТАНОВА ДОРА 2300467
ЦЕКОВА КРИСТИН 2301940
ЦЕНОВА МОНИКА 2301697
Ч:
ЧАМОВА СИЛВИЯ 2302205
ЧИКОВ ИЗАБЕЛ 2302303
ЧИКОВА АГНЕСА 2300753
ЧОЛАКОВ ЙОРДАН 2301116
ЧОЛАКОВА НЕРГЮЛ 2301117
ЧОЧЕВ АЛЕКСАНДЪР 2302142
ЧОЧКОВА РАЛИЦА 2300528
Ш:
ШЕРЕР ВИДА 2300196
Щ:
ЩЕРЕВ ЙОРДАН 2300310
Ю:
ЮСЕИН ЕМИР 2301537
Я:
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯНАКИЕВА ЯНА 2103095
ЯНКОВ ДЖАНСУ 2302063
ЯНКОВ ЕФЕДЖАН 2302064
ЯНКОВ ЖИВКО 2302125
ЯНКОВА ЕМИНЕ 2302126
ЯНКОВА КАТЯ 2301706
ЯРОСЛАВОВ ЯРОСЛАВ 2302258
ЯСЕФ ЯНИС 2300382

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
0033 (0) 6 21 84 95 15 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, et mercredi de 14h00 à 16h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Le lundi, le mardi et le jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 1 45 51 85 90Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française.
^ Retour en haut de page