Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 12:30 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 10/10/2018

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АЛДИНОВ ЕМИЛ А. 1000729
АЛАДОВА ТАТЯНА 1801416
АЛЕКОВА ЦВЕТЕЛИНА П. 1801651
АНАНИЕВ СВЕТОЗАР М. 1801720
АНАПИОС ДАВИД ЕДМОН 1801612
АНГЕЛОВ БИСЕР А. 1801179
АНГЕЛОВ ГЕОРГИ Н. 1800700
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР А. 1501147
АНГЕЛОВ СТЕФАН АНЕТОВ А. 1801325
АНГЕЛОВА АНГЕЛИНА Щ. 1801181
АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ М. 1600548
АНГЕЛОВА НЕДЯЛКА 1801737
АНГЕЛОВА РУМЯНА М. 1800910
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА АНА Ф. 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ М. 1501106
АНГЕЛОВМИХАИЛ 1801608
АНДРЕЕВ СЕВО Р. 1001024
АНТОНОВ СЕВДАЛИН Б. 1801718
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ С. 1400290
АПТУЛА ФИКРЕТ М. 1801654
АРНАДУДОВ ЗАПРЯН Р. 1801466
АСЕНОВ МИЛЧО А. 1801235
АСЕНОВА АНКА А. 1801326
АТАНАСОВ АНТОАН 1801567
АТАНАСОВА МАРИЙКА Л. 1800399
АТАНАСОВА МАРТИНА С. 1801692
АХМЕДОВА СЕМА Х. 1800873
Б:
БАНКОВ ИВО 1801736
БАНЧЕВ ПЛАМЕН Б. 1801115
БАТАКЛИЕВ САШО 1801728
БЕНБУЗИД УАСИМ 1801329
БОЕВ БОЯН М. 1801280
БОЖИКОВ БОЖИДАР 1801431
БОНЕВА ДЕСИСЛАВА А. 1801373
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА Н. 1401483
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС Д. 1800575
ВАСИЛЕВ ИВАН Е. 1800699
ВАСИЛЕВ РАМОН 1800577
ВАСИЛЕВ ХРИСТИЯН 1800576
ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНА И. 1601298
ВАСИЛЕВА ВИКТОРИЯ И. 1800707
ВАСИЛЕВА ГАЛЯ М. 1801625
ВЕЛЕВА ЕЛКА 1801451
ВЕЛИНА-ГОНИ ХРИСТИНА И. 1200543
ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛ П. 1801125
ВЕСКОВ АЛЕКС Г. 1801166
ВУ АНХ 1801669
Г:
ГАЛОНИ ТАНЯ И. 1801636
ГАПЕЛА ФЕРНАНД РОЖЕ 1801666
ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИР Г. 1801496
ГЕОРГИЕВ ИВАН Р. 1801505
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН Й. 1800039
ГЕОРГИЕВА РОЗАЛИНА 1801738
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА С. 1300622
ГЕОРГИЕВА СТЕЛА В. 1800199
Д:
ДАЛАКОВ МАРИО 1801740
ДАНАИЛОВ ИВАЙЛО 1800505
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ В. 1801517
ДАСКАЛОВА НУРТЕН В. 1801516
ДЕ ЛИЙФДЕ ДАРИНА С. 1801691
ДЕЛЕВА ИВА 1801601
ДЕЛЧЕВА ГЕРГАНА Д. 1801593
ДЕМИРОВ МАРИН М. 1100597
ДЕНЧЕВА ГИНА Й. 1701639
ДЖЕЛИЛ АЛИ 1801739
ДИМИТРОВ ВЕНЦИСЛАВ Д. 1801599
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ Т. 1701979
ДИМИТРОВА БОРЯНА С. 1801572
ДИМИТРОВА ВЛАДИСЛАВОВА С. 1800376
ДИМИТРОВА МИЧЕ Р. 1801575
ДИМИТРОВА НИНА И. 1600926
ДОБРЕВ ДЕЯН К. 1800442
ДОБРЕВА НАДЕЖДА С. 1800892
ДРАГАНОВ ТОДОР К. 1101188
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА Б. 1600982
ДУНКОВ ЕМИЛ С. 1800590
Е:
ЕДЖЕПОВ АДЕМ А. 1801386
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕМИН АНИФЕ С. 1800791
ЕМИН МЕЛИСА 1800792
ЕМИН СУНАЙ И. 1800795
Ж:
ЖЕРО ГАБРИЕЛ БОРИС 1801425
ЖЕРО РОЗЖОЗЕФИН МАРИАНА 1801426
ЖИРО ШАРЛ-ТЕОДОР 1801657
З:
ЗОЙНОВА НЕДЯЛКА 1801414
ЗЮЛЯБЕДИН РЕФИК 1801600
И:
ИВАНОВ АЛЕКСАНДРА ИВАЙЛА 1801491
ИВАНОВ АТАНАС 1801611
ИВАНОВ ИВАН Р. 1801616
ИВАНОВА ДОЧКА 1801479
ИВАНОВА ВАСИЛКА М. 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА Н. 1400723
ИВАНОВА ИВЕЛИНА К. 1801504
ИВАНОВА ИЗАБЕЛА 1800896
ИВАНОВА КРАСИМИРА В. 1601467
ИВАНОВА НАДЯ Д. 1700536
ИГНАТОВА ДОРОТЕЯ Н. 1800251
ИЛИЕВ СТЕФАН Т. 1801138
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА В. 1701234
Й:
ЙОРДАНОВ ВЕСАНИ 1801578
ЙОРДАНОВА ВАЛЕНТИНА 1801628
ЙОРДАНОВА ЕЛИЗАБЕТ Д. 1801110
ЙОРДАНОВА ЛИЛИЯ М. 1801441
К:
КАЗАК ВАСИЛИЙ 1801024
КЕМИЛ ЯМУР 1800715
КИРИЛ МИРАКОВСКИ 1700270
КИРИЛОВ БОЯН Р. 1800563
КИРИЛОВ РУСЛАН Х. 1800562
КИРИЛОВА КРИСТИНА 1801469
КОВАЧЕВА НАТАЛИЯ П. 1800836
КОЛЕВА МИЛЕНА-МАРИНА П. 1801216
КОЛОМАН ВАДИМ А. 1801512
КОЛОМАН ОЛГА И. 1801511
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО В. 1601704
КОСТАДИНОВА МАРИЯНА 1801430
КЪНОВСКА МИРЕЛА С. 1600365
Л:
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
ЛУКОВ ДИМИТЪР Д. 1801644
М:
МАДЖАРОВ БОРИС И. 1801085
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН А. 1701280
МАНЕВ СТОЯН Т. 1601297
МАРИНОВ ДАЧО Г. 1500943
МАРИНОВ ИВАЙЛО Д. 1800295
МАРИНОВ ПАВЛИН 1801670
МАРИНОВ СИМЕОН Й. 1801384
МАРИНОВА НЕРМАН С. 1801101
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МЕЛИНДРА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД ЕМИН 1801648
МЕХМЕД ЕРДУХАН Ш. 1800890
МЕХМЕД САДИФЕ С. 1601444
МИЛАНОВ ДИМИТЪР О. 1801186
МИЛУШЕВА ВЕРЖИНЯ И. 1800998
МИНКОВ МАРТИН 1800848
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИТЕВ САШО 1801450
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА Е. 1601645
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА И. 1801408
МИТЕВА РОСИЦА Д. 1801153
МИТКОВА ЛЮДМИЛА И. 1701175
МИХАЙЛОВ МИХАЕЛА 1801558
МИХАЙЛОВ МЛАДЕН С. 1801562
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА Д. 1800901
МИХАЙЛОВА ПЕТРАНКА Б. 1701955
МЛАДЕНОВА ПЕТЯ В. 1701585
МУТЕШИМ МЕХМЕД Р. 1801060
МЬОРВИЛ АНИ Р. 1801288
МЮМЮН АПТУЛА Д. 1801184
Н:
НАКУРИ БИЛЕЛ Ш. 1300515
НЕДЯЛКОВ ДИМО В. 1801577
НИКОЛ ГОНЧАРОВ МОРГАН МИТЯ ЛУИЗ 1800616
НИКОЛОВ ДАНАИЛ В. 1801708
НИКОЛОВ МИРОСЛАВ В. 1801706
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ Й. 1401259
НИКОЛОВА ВЕРОНИКА К. 1801429
НИКОЛОВА ВИОЛЕТА Д. 1801621
О:
ОНБАШИЕВ АЛИ 1800698
ОСМАН ОСМАН Е. 1801113
П:
ПАВЛОВА ЙОАНА Д. 1801700
ПАСКАЛЕВ МИХАИЛ Я. 1801111
ПАУНОВА ТЕОДОРА 1801544
ПЕТКОВА ДИЯНА К. 1601170
ПЕТКОВА СУАРИШ НЕЛИ К. 1801402
ПЕТРОВ БОРИС 1801637
ПЕТРОВ МАЙК П. 1801194
ПЕТРОВ ПЕТЪР Д. 1800545
ПЕТРОВА ИВЕЛИНА Г. 1801380
ПЕТРУШЕВ ПАВЛИН А. 1801148
ПОПОВА ТЕМЕНУГА Й. 1801356
Р:
РАШКОВ ВАЛЕРИ Д. 1201345
РЕДЖЕПОВ АЛЕКСАНДЪР А. 1801388
РЕДЖЕПОВА ИСКРА 1801390
РЕЙЕС КЪРСТЕВА МИША 1801506
РИСТОВСКИ МИЛЕ 1801422
РОШЕТ ВЕНЕТА В. 1200471
РУПОВ ГЕОРГИ К. 1801557
РУСТЕМ РАМАДАН Ш. 1801592
С:
САЛИ МЕФТУНЕ Н. 1701808
САНДЕВ ВАСИЛ С. 1800561
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА В. 1601549
СИЛИСТРАЛИЕВА БЕАТРИШ Г. 1801272
СИМЕОНОВА КАТЯ В. 1801102
СИМЕОНОВА СИМОНА В. 1801104
СИМИТЧИЙСКА МАРИЦА И. 1801458
СЛАВЕВ РОСЕН С. 1801686
СОСАНТО А. 1801639
СОТИРОВ КОНСТАНТИН 1801545
СПАСОВ ВЛАДИМИР И. 1800504
СПАСОВ ИЛИЯ В. 1800508
СПАСОВА ВЕСЕЛА Л. 1800506
СПАСОВА ДИАНА В. 1800509
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ Г. 1601663
СТОИЛОВА СНЕЖИНА С. 1501090
СТОЯНОВ ВЛАДИМИР М. 1801667
СТОЯНОВ ДЕЙВИД 1801634
СТОЯНОВА БИСТРА Й. 1801560
СТОЯНОВА БИСТРА Й. 1801561
СТОЯНОВА ЕЛЕНА А. 1801175
СТОЯНОВА САМАНТА Д. 1601811
СТОЯНОВА СНЕЖА 1801635
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ Т. 1601681
ТАСЕВА ЙОРДАНКА Р. 1000922
ТАШЕВА НАТАЛИЯ М. 1801146
ТАШКОВ ЯНКО И. 1800116
ТЕНЕВА МИЛЕНА 1801526
ТОДОРОВ АТИЛЛА АТЕН РИО 1800872
ТХАН ХАРИЗАНА МИН 1501936
У:
УЛИ КРАСИМИРА И. 1801362
УШАНЛИ АНАСТАСИЯ 1801519
Ф:
ФЕРАД ФЕРАД 1801609
ФЕРАД ЯСМИН 1801610
ФЕРДОВ АСЕН 1801387
Х:
ХАРКАТ СОФИЯН А. 1801067
ХАСАНОВ КРАСИМИР Г. 1801271
ХИСТОВ ЕМИЛ 1801699
ХРИСТОВА АНИ С. 1800560
Ц:
ЦАНКОВ ВЛАДИМИР В. 1801622
ЦЕКОВ ДЕСИСЛАВ 1801401
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ С. 1600156
Ч:
ЧЕПРАЗОВ ИВАН 1800834
ЧОЛОВА ДИМИТРИЯ Й. 1800622
Ш:
ШАБЕН МИЙРЕМ Ю. 1800539
ШАТАРОВА СИЛВИЯ А. 1801347
ШЕРИФ ФАТМЕ О. 1800537
ШЕРИФ ЮМЕР Ш. 1800536
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ М. 1400396
ЮСЕИН ДЖАНСУ 1801662
ЮСЕИН САЛИ С. 1801661
ЮСЕИН СЕЗГИН С. 1801663
ЮСЕИН ХАКИМЕ 1801664
Я:
ЯКИМОВ ПЕТЪР А. 1801702
ЯНКОВА МИНКА Б. 1801196
ЯШАР МЕЛТЕМ М. 1801710

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 85 90
Fax : 01 45 56 97 50

Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél. : +33 1 45 51 85 90, Fax : +33 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page