Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 20/09/2020

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АДИЛ БИРОЛ 2000780
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛДЕВ 2000450
АЛДИНОВ ЕМИЛ 1000729
АЛЕКСАНДРОВ ХОСЕ-АНДРЕС 2000714
АЛЕКСАНДРОВА ВЕСКА 2001011
АЛЕКСАНДРОВА НАДКА 1900051
АЛЕКСАНДРОВА НЕЗАБРАВКА 2000910
АЛЕКСАНДРОВА СНЕЖАНА 2001062
АЛИ АЛТАНАЙ 1902011
АЛИ ЕБРУ 2001220
АЛИЕВА БЕРИН 1902014
АЛИЕВА ТУНДЖА 1902012
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АМЗОВ АНГЕЛ 2001194
АНГЕЛОВ АТАНАС 2000273
АНГЕЛОВ ВАСИЛ 2000435
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ИВАН 1901650
АНГЕЛОВА ЗВЕЗДА 2001089
АНГЕЛОВА ЙОРДАНКА, 2000747
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СЕВДА 2000517
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВ АНДОН 2001131
АНДОНОВА ЕКАТЕРИНА 1900765
АНДРЕЕВ СЕВО 1001024
АПОСТОЛОВ АНТИМ 2000680
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ 1400290
АПОСТОЛОВА БОЯНКА 2000681
АПОСТОЛОВА МАЯ 1900625
АРАБОВ АЛЕКСАНДР 2001038
АСЕНОВ АСЕН 2000500
АТАНАСОВ ДЕНИСЛАВ 2000248
АТАНАСОВ МИТКО 2000247
АТАНАСОВ РУМЕН 2000165
АТАНАСОВА ВАЛЕНТИНА 1900031
АТАНАСОВА СОНЯ 1900683
АХМЕДОВ ИЛИЯЗ 2000954
АХМЕДОВА СЕМРА 2001166
Б:
БАДОВ ИЧО 2000453
БАДОВА НАТАША 2000454
БАНКОВ ДИЯН 1901082
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БЕНТУНСИ МАРИЯ 1902195
БЕТЕВА АНТОНИЯ 1900829
БОЕВА ЙОРДАНКА 1900745
БОНЕВА ДЕСИСЛАВА 1801373
БОРИСОВ КИРИЛ 1901767
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БУГЕМРА ЗОХРА 2001108
БУГЕМРА СОФИЯН 2001109
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА 1401483
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС 1901695
ВАСИЛЕВ ГАЛИМИР 2001083
ВАСИЛЕВ КОСТАДИН 2000434
ВАСИЛЕВ СТОЯН ДОНЕВ 1901411
ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРА 2000474
ВАЧКОВА ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА 1901140
ВЕЛИКОВА АЙЛИНА 2000404
ВЕСЕЛОВ АЛЕКС 2001164
ВЕСЕЛОВ ЛЮБОМИР 2001165
ВЕСЕЛОВА АНДРИАНА 2001163
ВИЛМЕН ПАОЛИНА 2000591
ВЪТЕВ ДИМИТЪР 2001142
Г:
ГАНЕВ ТОДОР 2001199
ГАТЕВ МАРИН 2000291
ГЕНОВ ДАНИЕЛ 2001197
ГЕНЧЕВА АНЕТА 2000125
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР 1900170
ГЕОРГИЕВ ГОРЧО 2000796
ГЕОРГИЕВ ПЕНЬО 1901516
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 1800039
ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРА 2000795
ГЕОРГИЕВА КРАСИМИРА 2000194
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 1900019
ГЕОРГИЕВА ПЕНКА 2000793
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА 1300622
ГЕОРГИЕВА-ГРОЗДАНОВА АНИ 2001217
ГОРАНОВ АНГЕЛ 2000988
ГОРАНОВ МЛАДЕН 2000987
Д:
ДАНАИЛОВ ДАНАИЛ 1900076
ДАНАИЛОВ МЕРВЕ 1900409
ДАНАИЛОВ ЯСИН 1900408
ДАНАИЛОВА ЗВЕЗДА 1901437
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА РУРТЕН 1801516
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЕМИРОВ ЮЛИЯН 2000741
ДЕНЧЕВА АННА 2000443
ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 1902068
ДИМИТРОВ ВИКТОРИЯН 2000499
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ 1701979
ДИМИТРОВА НЕДЯЛКА 2001085
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА ЦВЕТАНКА 1900161
ДИМОВ МАРИЯН 2000826
ДИМОВ МИХАИЛ 1900797
ДИМОВ СЛАВИ 2001067
ДИМОВА ГЕРГАНА 1900668
ДОБРЕВА МАЯ 2000710
ДОМНИЕВА МАРИЯ 2000655
ДРАГАНОВ ДИМИТЪР 1900288
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДЯКОВ БОРИСЛАВ 2000844
ДЯКОВА МАЯ 2000845
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕМИЛОВА СОФИЯ 2000088
ЕСКЕНДЕРОВА ИЛХАР 2001126
ЕХЛИМАНОВА НЕВИН 2000846
Ж:
ЖЕКОВ БОРИСЛАВ 2000142
ЖЕКОВА СИЛВИЯ 2000140
З:
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗАХАРИЕВ СИМЧО 2001057
И:
ИБРЯМ МЕХМЕД 2000111
ИБРЯМ ЯШАР 2001077
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2001206
ИВАНОВ ИВЕЛИН В. 1900619
ИВАНОВ СВЕТОСЛАВ 1900111
ИВАНОВА ВАЛЯ 2000255
ИВАНОВА ВАСИЛКА 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ГЮЛКА 1901319
ИВАНОВА ИСКРА 1900548
ИВАНОВА НАДЯ 1700536
ИВАНОВА РАДКА 2001037
ИЛИЕВ ГЕОРГИ 2000304
ИЛИЕВ ДИМИТЪР 2000896
ИЛИЕВ ДИМИТЪР 2001022
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
Й:
ЙОВЕВ ДОЙЧИН 2001151
ЙОЗКУЛ ЕГЕ ЖОЗЕФ 2001159
ЙОЗТЮРК БЕРЕН 2001203
ЙОРДАНОВ АСЕН 2000447
ЙОРДАНОВ ХРИСТО 1901153
ЙОСИФОВА МАРИЯНА 1902054
К:
КАБОВ СТЕФАН 2001082
КАВАЛЕРОВ ГЕОРГИ 1901312
КАВАЛЕРОВА ТОДОРКА ДИМОВА 1901313
КАДИРОВА ФАНКА 2001042
КАДЪ МУСТАФА 2000444
КАЛИНКОВА МАРИАНА 1902081
КАРАДЖОВА МИНКА 1900050
КАРАЧОДЖУКОВА ФАНИ 2000977
КИРИЛОВ ДАНИЕЛ 2000825
КИРИЛОВ КИРЧО 2000823
КИРИЛОВА ВЕНЦИСЛАВА 1901028
КИРИЛОВА ВЕНЦИСЛАВА ИВЕЛИНОВА 1901029
КИТАНОВ ДИМИТЪР 1900100
КОВАЧЕВ ЛЮБЧО 2001058
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВ МАКСИМИЛИАН 2001150
КОЛЕВА МИЛЕНА-МАРИНА 1801216
КОЛИСНИЧЕНКО ВАСИЛИ 1900118
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТАДИНОВА СИЛВИЯ 2001183
КОСТОВ РАДОСТИН 2000420
КОТУПАНОВА ГЕРГАНА 2000469
КРАСИМИРОВ НИКОЛАЙ 1901504
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВА КАТЯ 2000184
Л:
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
ЛЮМАН НИЯНА 1901547
М:
МАЗА ДОБРОМИРА 2000616
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН 1701280
МАКАРИНОВА АНТОАНЕТА 2001215
МАЛАНЧУК ПЬОТР 2001090
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАРИНОВ ВИКТОРИЯ 1901074
МАРИНОВ ВИКТОРИЯ 1901074
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ДЕНИЗ МАРИН 1901417
МАРИНОВ СЛАВЕЙТО 1902055
МАРИНОВА АНА 1901431
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРЧЕВА ЛИЛЯНА 1901682
МАСЛИЕВ КОСТАДИН 2000560
МЕЛИНДА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД 2001048
МИНДОВА РОСИЦА 2000685
МИНКОВА МАРИЯ 2001117
МИНКОВА МЕЛИСА 2001149
МИНЧЕВА ЕКАТЕРИНА 1901603
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИНЧЕВА НЕВЕНА 2000837
МИНЧЕВА РОСИЦА 2000717
МИРАЗЧИЕВА ДИЛЯРА 2000130
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 1700270
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВ ХАНС 1901846
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА КАМЕЛИЯ 1900013
МИТЕВА СИЙКА 1900658
МИТКОВА ЛЮДМИЛА 1701175
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВ ТОДОР 1901546
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МУМУДЖУ АНЕТА 2000199
МУСТАФОВА АКСЕЛ 1901936
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
Н:
НАКУРИ БИЛЕЛ 1300515
НЕДЕЛЧЕВА ГАЛЯ 2000980
НЕЛИ РУСИНОВА 2001111
НЕНОВ ГЕОРГИ 2001080
НЕНОВА МАРИЯ 1901734
НИКОЛОВ МИХАИЛ 2001021
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ 1401259
НИКОЛОВА АНКА 2000387
НИКОЛОВА ЛОРА 2000391
НИКОЛОВА-КИРИЛОВА АЛБЕНА 1902145
НИКОЛОВСКИ ВЛАДИМИР 2000353
О:
ОВЧАРОВА СЕВДАЛИНА 2001052
ОНБАШИЕВА СЕЛИН 1900798
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
П:
ПАВЛОВА ЙОАНА 2001221
ПАВЛОВА ЛОРА 2001116
ПАНЧЕВ СВЕТЛИН 2000375
ПАРЕВА ЦАНКА 1901859
ПАУН ЕКАТЕРИНА 2001053
ПЕТКОВ ДИМИТЪР 2000979
ПЕТКОВ ИЛИЯ 2000981
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТКОВА КИРЯКИ 2000982
ПЕТКОВА ПАВЛИНА 2000983
ПЕТРОВ БИСЕР 2001227
ПЕТРОВ ФАНЯ 2001226
ПЕТРОВА ГАЛЯ 2001228
ПЕТРОВА СИАНА 2000334
ПЕТРОВА СОНЯ 2000402
Р:
РАДЕВ ВЛАДИСЛАВ 1901912
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАДОЕВА ГЕРГАНА 1900097
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РАШКОВА ЛИЛЯНА 2000903
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУМЕНОВА ВИОЛЕТА 2001219
РУСИНОВА ЕМИЛИЯ 2000686
С:
САБАДОШЕВА КУАДРА НИНА 2001134
САБРИ ЕЙХАН 1900892
САВОВА ДЕСИСЛАВА 2000554
СВЕТОСЛАВОВ ДЕНИСЛАВ 1801813
СЕВОВ ГЕОРГИ 2001187
СЕВОВА ГАЛИНА 2001188
СЕРГЕЕВ СИЛВЕСТЪР 2000782
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СЛАВЕЙКОВА БОРИСЛАВА 1900320
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СПИНУ КРИСТИНА 1902065
СТАМЕНОВ РАШКО 2000937
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ 1601663
СТАНЕВА ВАЛЕНСИЯ 2001110
СТЕФАНОВА АНЕЛИЯ 1900011
СТОИЛОВА СНЕЖИНА 1501090
СТОЯНОВА ДАНИЕЛА 2001122
СТОЯНОВА МАРТИНА 1902110
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ 1601681
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТОДОРОВ ЕММА 1900099
ТОДОРОВ КРИСТИАН 2000866
ТОДОРОВ ТОДОР 2000867
ТОДОРОВА ДАРИНА 2000185
ТОДОРОВА МАРТИНА 2000183
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОДОРОВА СТЕФАНИЯ 2000442
ТОДОРОВА ТЕОДОРА 2000858
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТХАН ХАРИЗАН МИН 1501936
У:
УЗУНОВ МЕХМЕД 2001055
УИТЛИ БОРИС 2000760
Ф:
ФЕРАД ФАКМЕ 1902214
ФИЛЧЕВА АЛБЕНА 2001076
ФИЛЧЕВА ЗОРКА 2001181
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАБИЛ СЕЛИМ 2000415
ХАДЖИДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 2000828
ХАРИЗАНОВА МАРИЯ 2000311
ХАРУНОВА АЙРИН 2000675
ХАСАН ЮСНИ 1901889
ХРИСТОВА ИВА 2000367
ХРИСТОВА ИВЕЛИНА 1900126
ХРИСТОВА МАРИЯНА 2000288
ХРИСТОВА ПАВЛИДИЯ 1900115
ХРИСТОВА СОФИ-РОЗ 2000789
ХРИСТОВА СТАНКА 2000246
ХРИСТОВА СЪБКА 2000899
Ц:
ЦВЕТКОВА АСЯ 2001059
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧАКЪРОВ СЕБАТИН 2001222
ЧЕЛЕБИЕВ АТАНАС 2001180
ЧЕРНЕВ ЮЛИЯН 2000978
ЧИПЕВА ДРАГА 2001169
Ш:
ШАБАН ВЕДИЯ 2000510
ШАКИР ИСА 2000501
ШАРОВА ТЕМЕНУЖКА 2001218
ШЕЕВА ПЕТЯ 2001125
ШИВАЧЕВА ВЕСЕЛА 2001216
Щ:
ЩИЛЯНОВ КЕМАЛ 2000354
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ 1400396
ЮНАКОВ РАНГЕЛ 2001230
ЮСЕИН ОКТАЙ 1901925
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯКИМОВА ИРИНА 1901830
ЯНКОВ АЛЕКСАНДЪР 2001176
ЯНКОВА МАРИЯ 2000822
ЯНКОВА МАРТИНА 2001039
ЯШКОВ АСЕН 1902215

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page