Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 23/03/2019

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АБЕДИН ЕМИНЕ 1801453
АДИЛОВА СЕЙНУР 1800592
АЛДИНОВ ЕМИЛ 1000729
АЛЕКСАНДРОВА ЕМИЛИЯ 1900108
АЛЕКСАНДРОВА НАДКА 1900051
АЛЕКСИЕВ МИТКО 1900091
АНА АЛЕНДЕ ИРИАРТЕ ТАКИНИ 1802178
АНГЕЛОВ БИСЕР 1801179
АНГЕЛОВ ГЕОРГИ 1800700
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ МИЛЕН 1801948
АНГЕЛОВА АНГЕЛИНА 1801181
АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ 1600548
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДРЕЕВ ДИМО 1802194
АНДРЕЕВ СЕВО 1001024
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ 1400290
АСЕНОВА АЛБЕНА 1802064
АСЕНОВА НИНА 1802002
АТАНАСОВ МАЯ 1900166
АТАНАСОВ СИМЕОН 1900160
АТАНАСОВА ВАЛЕНТИНА 1900031
АТАНАСОВА МАРГАРИТА 1802195
АХМЕДОВА СЕМА 1800873
Б:
БАЛЕВА МИГЛЕНА 1900222
БАНЧЕВ ВАСИЛ 1900029
БАНЧЕВ ПЛАМЕН 1801115
БАНЧЕВА РАЛИЦА 1900157
БЕДРИЕВА ВЕНЕТА 1802121
БЕЛОВА АНЕЛИЯ 1900028
БЕЛЧЕВА БИЛЯНА 1801014
БОЖИКОВ БОЖИДАР 1801431
БОЖКОВ ИЛИЯН 1801814
БОНЕВА ДЕСИСЛАВА 1801373
БОНЕВА ДРАГОМИРА 1900053
БОНЧЕВ ГЮНАЙДЪН 1900211
БОРИСОВ ВАЛЕНТИН 1802980
БОЯНКА ИВАНОВА АЛЕНДЕ ИРИАРТЕ ТАКИНИ 1802177
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА 1401483
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС 1800575
ВАСИЛЕВ РАМОН 1800577
ВАСИЛЕВ ХРИСТИЯН 1800576
ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНА 1601298
ВАСИЛЕВА ВИКТОРИЯ 1800707
ВАСИЛЕВА ГЕРГИНА 1801760
ВЕЛИНА-ГОНИ ХРИСТИНА 1200543
ВЕЛИНОВ РАНГЕЛ 1900142
ВЕЛИНОВА ГАЛЯ 1900198
ВЕСКОВ АЛЕКС 1801166
ВЪХОДЕЦ ЕРИКА 1900024
Г:
ГАДЖЕВА ЗОРКА 1802144
ГАДЖЕВА ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА 1802145
ГАЛАГАНОВА АНКА 1900181
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР 1900170
ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ 1900124
ГЕОРГИЕВ ДАНИЕЛ 1802006
ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИР 1801496
ГЕОРГИЕВ ЕМАНУЕЛ 1801926
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 1800039
ГЕОРГИЕВА АДРИАНА ЩЕРИОНОВА 1802147
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 1900019
ГЕОРГИЕВА СИЛВИЯ 1802076
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА 1300622
ГОЧЕВ СТОЯН 1801820
ГОЧЕВА ВАЛЯ 1801819
Д:
ДАНАИЛОВ ДАНАИЛ 1900076
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА РУРТЕН 1801516
ДЕ ЛИЙФДЕ ДАРИНА 1801691
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЕНЧЕВА НАДЕЖДА 1900067
ДИМИТРОВ АДРИАН 1900165
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ 1701979
ДИМИТРОВА МИЧЕ 1801575
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА СИЛВИЯ 1801994
ДИМИТРОВА ЦВЕТАНКА 1900161
ДИМОВ АНДРЕЙ 1900049
ДИМОВ ИВАН 1801724
ДИМОВ СЛАВЧО 1801838
ДОБРЕВ ДЕЯН 1800442
ДОБРЕВ ЙОСИФ 1900120
ДОСИ АЛТИНО 1900072
ДОСИ ГРЕИДИ 1900073
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
Ж:
ЖЕКОВ БЕНЖАМИН 1900179
З:
ЗОЙНОВА НЕДЯЛКА 1801414
И:
ИВАНОВ ИВАН 1801616
ИВАНОВ СВЕТОСЛАВ 1900111
ИВАНОВ СВИЛЕН 1900060
ИВАНОВА ВАСИЛКА 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА КРАСИМИРА 1601467
ИВАНОВА МАГДАЛЕНА 1802061
ИВАНОВА НАДЯ 1700536
ИВАНОВА РЕНЕТА 1801923
ИГНАТОВА МАЯ 1900219
ИЛИЕВ СТЕФАН 1801138
ИЛИЕВ СТОЯН 1801946
ИЛИЕВА НИКОЛ 1900174
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
Й:
ЙОНКОВ БОЯН 1900257
ЙОРДАНОВА ЕЛИЗАБЕТ 1801110
ЙОРДАНОВА ПЕТЯ 1801924
К:
КАБАН КРИСТИНА 1802018
КАДИРОВА СЕМА 1900186
КАЛЪЧ КИБАРИЕ 1900164
КАРАДЖОВА МИНКА 1900050
КАРАПЕНЕВ ЦВЕТОМИР 1802051
КЕМИЛ ЯМУР 1800715
КИРЕВ НАТАЛИЯ 1900034
КИРИЛОВ БОЯН 1800563
КИРИЛОВ РУСЛАН 1800562
КИТАНОВ ДИМИТЪР 1900100
КОЛЕВА МИЛЕНА 1802071
КОЛЕВА МИЛЕНА-МАРИНА 1801216
КОЛИСНИЧЕНКО ДАНИИЛ 1900119
КОЛИСНИЧЕНКО ИННА 1900117
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОНАЛИЕВ ГЬОКХАН 180218
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КРЪСТЕВ МАРТИН 1802188
КРЪЧМАЛОВА БАЙРАМША 1801992
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
Л:
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
ЛЮБОВА МИНКА 1801932
М:
МАДЖАРОВ НИКОЛАЙ 1800471
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН 1701280
МАНЕВ СТОЯН 1601297
МАНЧЕВА ЗВЕЗДА 1801837
МАРИНОВ АСЕН 1801759
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ИВАЙЛО 1800295
МАРИНОВ МАРИН 1900103
МАРИНОВ СИМЕОН 1801384
МАРИНОВ ХРИСТИЯН ИВАНОВ 1900075
МАРИНОВА МИНКА 1900074
МАРИНОВА НЕРМАН 1801101
МАРИНОВА СИЛВИЯ АСЕНОВА 1801812
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МЕЛИНДА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МИЛАНОВ ДИМИТЪР 1801186
МИЛЕВ ЕМИЛ 1900178
МИНКОВА ДЕСИСЛАВА 1900147
МИНЧЕВ ВИКТОРИЯ 1900223
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 1700270
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1801408
МИТЕВА КАМЕЛИЯ 1900013
МИТЕВА РОСИЦА 1801153
МИТКОВ ЕВГЕНИ 1802028
МИТКОВА ЛЮДМИЛА 1701175
МИХАЙЛОВ МИХАИЛ 1900054
МИХАЙЛОВ ПЕТРОС 1900055
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА 1800901
МИХАЙЛОВА ПЕТРАНКА 1701955
МИХАЙЛОВА РОСИЦА 1900138
МИЦОВА-ЧЕРНЕВА РОСИЦА 1801893
МЛАДЕНОВА ПЕТЯ 1701585
МУТЕШИМ МЕХМЕД 1801060
МУЧА КЛЕА 1900140
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
МЮМЮН АПТУЛА 1801184
Н:
НАКУРИ БИЛЕЛ 1300515
НАСКОВ СВЕТЛИН 1900149
НИКОЛ ГОНЧАРОВ МОРГАН 1900104
НИКОЛАЕВ ЕМИЛ 1900207
НИКОЛОВ НИКОЛАЙ 1900173
НИКОЛОВА АНДЖЕЛА 1900116
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ 1401259
НУРУЛА ГЮСЮМ 1900078
О:
ОНБАШИЕВ АЛИ 1800698
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
ОСМАН ДАМЛА 1900203
П:
ПАВЛОВ ПЕТЪР 1802159
ПАСКАЛЕВ МИХАИЛ 1801111
ПАСКАЛУЦА БОГДАН 1801713
ПЕНЧЕВ АНА-МАРИЯ 1900169
ПЕНЧЕВ СТАНИСЛАВ 1900168
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТРОВ МАЙК 1801194
ПЕТРОВ ПЕТЪР 1800545
ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА 1900047
ПЕТРУШЕВ БАПТИСТ 1900167
ПЕТРУШЕВ ПАВЛИНА 1801148
Р:
РАДОЕВА ГЕГАНА 1900097
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РЕДЖЕБОВ ТУНЧЕВ 1900130
РЕНГЕ КЛОТИЛД 1801850
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУМЕНОВ КРАСИМИР 1900200
С:
САВОВА ИРЕНА 1801822
САЛИ МЕФТУНЕ 1701808
САНДЕВ ВАСИЛ 1800561
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СЕФА ЮСЕИН 1802180
СЕФА ЮСЕИН 1802181
СИМЕОНОВА АНТОНИЯ 1801851
СИМЕОНОВА КАТЯ 1801102
СИМЕОНОВА СИМОНА 1801104
СИМОВА МИХАЕЛА 1900094
СПАСОВА АННА 1900114
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ 1601663
СТАНЕВА РАЛИЦА 1900128
СТЕФАНОВА АНЕЛИЯ 1900011
СТОИЛОВА СНЕЖИНА 1501090
СТОЙЧЕВ ЛЪЧЕЗАР 1900044
СТОЙЧЕВА ДАФИНКА 1900043
СТОКАНОВИЧ ЛАЗАР 1900030
СТОЯНОВА ЕЛЕНА 1801175
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ 1601681
ТАНКОВСКИ МАТЕО 1802157
ТАНКОВСКИ МАТЕО 1900121
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАШЕВА НАТАЛИЯ 1801146
ТАШКОВ ЯНКО 1800116
ТОДОРОВ АТИЛЛА АТЕН РИО 1800872
ТОДОРОВ ЕММА 1900099
ТОДОРОВ СТАНИСЛАВ 1801870
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОМОВА ЕЛЕОНОРА 1900089
ТХАН ХАРИЗАН МИН 1501936
У:
УАХЕНА ПЕТРАНКА 1802196
Ф:
ФАЛАКОВА СИЛВИЯ 1802163
ФЕРАД ФАКМЕ 1902214
Х:
ХАДЖИЕВ АЙНУ 1900082
ХАДЖИИВАНОВ КОНСТАНТИН 1900093
ХАРКАТ СОФИЯН 1801067
ХАСАН ХАСАН 1900088
ХАСАНОВА НЕШМИР 1900109
ХРИСТОВ ЕМИЛ 1801699
ХРИСТОВА ИВЕЛИНА 1900126
ХРИСТОВА ПАВЛИДИЯ 1900115
ХРЮСТЕМ ВАСВИ 1801811
Ц:
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧЕПРАЗОВ ИВАН 1800834
ЧОЛОВА ДИМИТРИЯ 1800622
Ш:
ШАБЕН МИЙРЕМ 1800539
ШЕНДЖАН ЕРГЮЛ 1900095
ШЕРИФ ФАТМЕ 1800537
ШЕРИФ ЮМЕР 1800536
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ 1400396
Я:
ЯВОРОВА КАМЕЛИЯ 1802059
ЯКОВА ГАЛЯ 1900077
ЯНЕВА МАРИЯ 1900122
ЯНКОВА МИНКА 1801196
ЯШКОВ АСЕН 1902215

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 21 60 89 01
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page