Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 10/01/2020

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛДИНОВ ЕМИЛ 1000729
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДЪР 1902048
АЛЕКСАНДРОВ ИВАН 1901909
АЛЕКСАНДРОВА НАДКА 1900051
АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРАНА 1901911
АЛЕКСИЕВА РУМЯНА АНГЕЛОВА 1901016
АЛИ АЛТАНАЙ 1902011
АЛИЕВ РЕДЖЕП 1902019
АЛИЕВА БЕРИН 1902014
АЛИЕВА ТУНДЖА 1902012
АЛИОСМАН МЕХМЕД 1901880
АНГЕЛОВ ГЕОРГИ 1901686
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ИВАН 1901650
АНГЕЛОВА МАРИЯ 1901689
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА СТАНКА 1901831
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВА ЕКАТЕРИНА 1900765
АНДОНОВА ЕКАТЕРИНА 1901678
АНДРЕЕВ СЕВО 1001024
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ 1400290
АПОСТОЛОВА МАЯ 1900625
АРАБАДЖИЕВ АНГЕЛ 1902044
АСЕНОВА ВЕЛИЧКА 1901692
АТАНАСОВА ВАЛЕНТИНА 1900031
АТАНАСОВА СОНЯ 1900683
АХМЕДОВА РЕСМИЕ 1901987
Б:
БАНЕВ БОЖИДАР 1901974
БАНКОВ ДИЯН 1901082
БЕЙЗАТ БЕЙХАТ 1901924
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БЕЛЧЕВА БИЛЯНА 1801014
БЕТЕВА АНТОНИЯ 1900829
БОЕВА ЙОРДАНКА 1900745
БОНЕВА ДЕСИСЛАВА 1801373
БОРИСОВ КИРИЛ 1901767
БОРИСОВА ГАБРИЕЛА 1901992
БОРИСОВА ДОЧКА 1902028
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОРИСОВА ПАУНА 1902027
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА 1401483
БУЮКЛИЕВ ПЕТЪР 1901862
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС 1901695
ВАСИЛЕВ ДИМИТЪР 1902036
ВАСИЛЕВ СТОЯН ДОНЕВ 1901411
ВАСИЛЕВА ВАСИЛКА 1901858
ВАЧКОВА ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА 1901140
ВЕЛИНА-ГОНИ ХРИСТИНА 1200543
ВЕЛИНА-ГОНИ ХРИСТИНА 1901764
ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИН 1901971
Г:
ГАНЕВ ВАСКО 1902039
ГАНЧЕВ МЕЛИСА 1901951
ГЕКОВА ЕЛИСАВЕТА 1901948
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР 1900170
ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ 1902021
ГЕОРГИЕВ ПЕНЬО 1901516
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 1800039
ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНКА 1901813
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 1900019
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА 1300622
ГЕЦОВА ЙОРДАНКА 1902020
ГОЧЕВ СТОЯН 1801820
ГОЧЕВА ВАЛЯ 1801819
Д:
ДАНАИЛОВ ДАНАИЛ 1900076
ДАНАИЛОВ МЕРВЕ 1900409
ДАНАИЛОВ ЯСИН 1900408
ДАНАИЛОВА ЗВЕЗДА 1901437
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА РУРТЕН 1801516
ДЕ ЛИЙФДЕ ДАРИНА 1801691
ДЕМИРКОВ АНДРЕАС КАТЕВ 1901458
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 1902068
ДИМИТРОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 1901360
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ 1701979
ДИМИТРОВ МАРИЯН 1902069
ДИМИТРОВА АНЕТА 1901902
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА ТИАНА ГЕОРГИЕВА 1901361
ДИМИТРОВА ЦВЕТАНКА 1900161
ДИМОВ МИХАИЛ 1900797
ДИМОВА ГЕРГАНА 1900668
ДОЙЧЕВ ЕМИЛИЯН 1902051
ДРАГАНОВ ДИМИТЪР 1900288
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДУДОВА ХРИСТИНА 1901973
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕЛЕНКОВ СИКА 1902013
ЕМИЛОВ ДАНКО 1901700
ЕНЕВ ЛЮСИЕН ВИКТОР 1901899
ЕРРОУИМИ АМИНА 1901863
ЕРРОУИМИ СОФИЯ 1901864
З:
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗЛАТАРЕВА АРИАНА 1902032
ЗОЙНОВ РАНГЕЛ 1902031
И:
ИБРЯМОВ ФЕРДИ 1901906
ИВАНОВ ДИМИТЪР 1901699
ИВАНОВ ИВЕЛИН В. 1900619
ИВАНОВ СВЕТОСЛАВ 1900111
ИВАНОВА ВАСИЛКА 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ГЮЛКА 1901319
ИВАНОВА ИСКРА 1900548
ИВАНОВА КРАСИМИРА 1601467
ИВАНОВА НАДЯ 1700536
ИВАНОВА СИМОНА 1901698
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИНКАЯ АНА 1902057
ИНКАЯ ДЖАН 1902056
Й:
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН 1902000
ЙОРДАНОВ ХРИСТО 1901153
ЙОСИФОВА МАРИЯНА 1902054
ЙОТОВА ЕЛЕОНОРА 1902052
К:
КАВАЛЕРОВ ГЕОРГИ 1901312
КАВАЛЕРОВА ТОДОРКА ДИМОВА 1901313
КАЛЧЕВА- ГАВРИЛОВ СИЛВИЯ 1902001
КАРАДЖОВ МАРИН 1902063
КАРАДЖОВА МИНКА 1900050
КИРИЛОВ МУХАММЕД 1901718
КИРИЛОВА ВЕНЦИСЛАВА 1901028
КИРИЛОВА ВЕНЦИСЛАВА ИВЕЛИНОВА 1901029
КИТАНОВ ДИМИТЪР 1900100
КОВАЧЕВ БОРИС 1901883
КОВАЧЕВ РУМЕН 1901881
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВА МИЛЕНА-МАРИНА 1801216
КОЛИСНИЧЕНКО ВАСИЛИ 1900118
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОСТАДИНОВ КОСТАДИН 1901453
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТОВ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 1900743
КРАСИМИРОВ НИКОЛАЙ 1901504
КРУМОВ СИМЕОН 1902010
КЪНЕВА-ЛАНЖ МАРТА 1901694
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
Л:
ЛАЗАРОВА МЕЛИСА ИВАНОВА 1901065
ЛЕФТЕРОВ КОНСТАНТИН 1902042
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
ЛЮМАН НИЯНА 1901547
М:
МАДЖИР АМИРА 1901969
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН 1701280
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАНОЛОВ ИЛИЯ 1902037
МАРИНОВ АНТОАН 1901950
МАРИНОВ АНТОН 1902043
МАРИНОВ ВИКТОРИЯ 1901074
МАРИНОВ ВИКТОРИЯ 1901074
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ДЕНИЗ МАРИН 1901417
МАРИНОВ СЛАВЕЙТО 1902055
МАРИНОВА АНА 1901431
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРЧЕВА ЛИЛЯНА 1901682
МЕЛИНДА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТОДИЕВА-КОВАЧЕВА СВЕТЛОМИРА 1901882
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕД ФИЛИЗ ХЮСЕИН 1901217
МЕХМЕДАЛИЕВА ХЮЛИЯ 1901999
МИЛОШКОВИЧ СЕЛЕНА 1901080
МИНЧЕВА ЕКАТЕРИНА 1901603
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 1700270
МИРОСЛАВОВА ВАНЯ 1901982
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВ ЕРГЕНИ 1901934
МИТЕВ ХАНС 1901846
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1801408
МИТЕВА ВИКТОРИЯ 1901557
МИТЕВА КАМЕЛИЯ 1900013
МИТЕВА РОЗА 1901933
МИТЕВА СИЙКА 1900658
МИТКОВА ЛЮДМИЛА 1701175
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВ ТОДОР 1901546
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА 1800901
МЛАДЕНОВА НЕДЯЛКА 1902033
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МОЧЕВ ИВАН 1902045
МУСТАФОВА АКСЕЛ 1901936
МУСТАФОВА НЕДЖИБЕ 1901977
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
Н:
НАЙДЕНОВ ВАСИЛ 1901959
НАКУРИ БИЛЕЛ 1300515
НЕНОВА МАРИЯ 1901734
НЕРГЮСОВ АКЪ 1901608
НИКОЛОВ БОЯН 1902067
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ 1401259
НИКОЛОВА НАДЯ 1901461
НУРИЕВ ВАЛЕНТИН 1901990
О:
ОНБАШИЕВА СЕЛИН 1900798
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
П:
ПАРЕВА ЦАНКА 1901859
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТКОВА НЕЛИ 1900258
ПИЛЬОВА ГЕРГАНА 1901960
ПРАЩАКОВ ЛЮБОМИР 1902022
Р:
РАДЕВ ВЛАДИСЛАВ 1901912
РАДЕВ ДИМИТЪР 1901536
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАДОЕВА ГЕРГАНА 1900097
РАЙЧЕВ ДИМИТЪР 1901810
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РОШИОР ВАЛЕНТИНА 1901978
С:
САБРИ ЕЙХАН 1900892
СВЕТОСЛАВОВ ДЕНИСЛАВ 1801813
СЕВРИЙСКИ ТОДОР 1901900
СЕЙРАНИ ЕФЕ ЕРСИН 1901355
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СЛАВЕЙКОВА БОРИСЛАВА 1900320
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СПИНУ КРИСТИНА 1902065
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ 1601663
СТАНЧЕВА КАЛИНА 1902049
СТЕФАНОВА АНЕЛИЯ 1900011
СТОИЛОВА СНЕЖИНА 1501090
СТОЯНОВ МИЛЕН 1901968
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
Т:
ТАНЕВ ИВАН 1901760
ТАНКОВ НИКОЛАЙ 1601681
ТАНУРКОВ ИГОР 1902107
ТАНУРКОВ НАДЯ 1902108
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТЕМЮР ЕНЕС 1901714
ТЕМЮР ХАНИФЕ 1901711
ТОДОРОВ ЕММА 1900099
ТОДОРОВ ИВАЙЛО 1901991
ТОДОРОВ СВЕТОСЛАВ 1901861
ТОДОРОВА АН 1901898
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТРАЯНОВА ДАФИНА 1901964
ТХАН ХАРИЗАН МИН 1501936
Ф:
ФЕРАД ФАКМЕ 1902214
ФИЛИПОВА ВАНИНА 1901596
ФИЛЧЕВ ЕЛВИРА 1901539
ФИЛЧЕВ ИВАН 1901538
ФИЛЧЕВА МЕРИ 1901537
ФОРТЕН ВАСИЛКА 1901854
Х:
ХАДЖИЕВ ВЕЛИЧКО 1901688
ХАЛКАЛИЕВА ЕЛКА 1901865
ХАСАН ЮСНИ 1901889
ХРИСТОВ АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ 1901250
ХРИСТОВ СВЕТОСЛАВ 1901927
ХРИСТОВА ИВЕЛИНА 1900126
ХРИСТОВА ПАВЛИДИЯ 1900115
Ц:
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ 1400396
ЮСЕИН ОКТАЙ 1901925
ЮСУФОВА ЛЕЙЛЯ 1901995
Я:
ЯВОРОВА КАМЕЛИЯ 1802059
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯКИМОВ ПЕТЪР 1901917
ЯКИМОВА ИРИНА 1901830
ЯШАР ЕРТУРУЛ 1901676
ЯШАР СЕЛИМ 1901675
ЯШАР ЯШАР 1901677
ЯШКОВ АСЕН 1902215

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 21 60 89 01
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page