Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 12/05/2019

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АБЕДИН ЕМИНЕ 1801453
АЛДИНОВ ЕМИЛ 1000729
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДЪР 1900575
АЛЕКСАНДРОВА НАДКА 1900051
АЛИОСМАН АЙБЕРК 1900328
АЛИОСМАН ЕРВАНУР 1900329
АНГЕЛОВ БИСЕР 1801179
АНГЕЛОВ ГАБРИЕЛ 1900311
АНГЕЛОВ ГЕОРГИ 1800700
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ МИЛЕН 1801948
АНГЕЛОВА АНГЕЛИНА 1801181
АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ 1600548
АНГЕЛОВА ЗЛАТКА 1900398
АНГЕЛОВА НЕЛИ 1900334
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА СНЕЖАНА 1900534
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДРЕЕВ ДИМИТЪР 1900397
АНДРЕЕВ СЕВО 1001024
АНДРЕЕВА ВЕНЕТА 1900454
АНТОВА САША 1800491
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ 1400290
АСЕНОВА АЛБЕНА 1802064
АСЕНОВА ГЮЛДАНЕ 1900406
АСЕНОВА ИВЕЛИНА 1900400
АСЕНОВА НИНА 1802002
АТАНАСОВ ВАСИЛ 1900380
АТАНАСОВ РУМЕН 1900498
АТАНАСОВА АТАНАСКА 1900307
АТАНАСОВА ВАЛЕНТИНА 1900031
АТМАДЖОВА ЛАЛКА 1900413
АХМЕД ЕРАЙ 1900402
АХМЕД РЕДЖЕБ 1900401
АХМЕДОВА СЕМА 1800873
Б:
БАЛЕВА МИГЛЕНА 1900222
БАНЧЕВ ПЛАМЕН 1801115
БЕЛЧЕВА БИЛЯНА 1801014
БОЖИКОВ БОЖИДАР 1801431
БОЖКОВ ИЛИЯН 1801814
БОЖКОВА ЕСМЕРАЛДА 1900272
БОНЕВА ДЕСИСЛАВА 1801373
БОНЧЕВ ГЮНАЙДЪН 1900211
БОРИСОВ ВАЛЕНТИН 1802980
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА 1401483
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС 1800575
ВАСЕВ КРИСТИАН 1900364
ВАСИЛЕВ ДИМО 1900379
ВАСИЛЕВ РАМОН 1800577
ВАСИЛЕВ ХРИСТИЯН 1800576
ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНА 1601298
ВАСИЛЕВА ВИКТОРИЯ 1800707
ВАСИЛЕВА ГЕРГИНА 1801760
ВАСИЛЕВА ДИАНА 1900388
ВЕЛИНА-ГОНИ ХРИСТИНА 1200543
ВЕСЕЛОВ ИВАН 1900448
ВЕСКОВ АЛЕКС 1801166
ВЪЛЧАНОВА-КИРОВА БОНКА 1900224
Г:
ГАДЖЕВА ЗОРКА 1802144
ГАДЖЕВА ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА 1802145
ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДЪР 1900170
ГЕОРГИЕВ ДАНИЕЛ 1802006
ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИР 1801496
ГЕОРГИЕВ ЕМАНУЕЛ 1801926
ГЕОРГИЕВ КИРИЛ 1900477
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН 1800039
ГЕОРГИЕВА АДРИАНА ЩЕРИОНОВА 1802147
ГЕОРГИЕВА ГАЛЕНА 1900221
ГЕОРГИЕВА ДАФИНКА 1900490
ГЕОРГИЕВА ИВАНА 1900267
ГЕОРГИЕВА МАРИЯ 1900019
ГЕОРГИЕВА МЕЛИСА 1900405
ГЕОРГИЕВА СИЛВИЯ 1802076
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА 1300622
ГЕРОВА ЕЛЕНА 1900469
ГИДИКОВА ИРЕНА 1900475
ГОЧЕВ СТОЯН 1801820
ГОЧЕВА ВАЛЯ 1801819
Д:
ДАИЛ ЕМИНЕ 1900189
ДАИЛ МИНЕЛ 1900190
ДАНАИЛОВ ДАНАИЛ 1900076
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА ГАЛЯ 1801517
ДАСКАЛОВА МАРИЯ 1900298
ДАСКАЛОВА РУРТЕН 1801516
ДЕ ЛИЙФДЕ ДАРИНА 1801691
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДЪР 1900265
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ 1701979
ДИМИТРОВА МИЧЕ 1801575
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА СИЛВИЯ 1801994
ДИМИТРОВА ЦВЕТАНКА 1900161
ДИМОВ ИВАН 1801724
ДОБРЕВ ДЕЯН 1800442
ДОБРЕВ ЙОСИФ 1900120
ДРАГАНОВ ДИМИТЪР 1900288
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕНЧЕВА ЕММА 1900351
Ж:
ЖЕКОВ БЕНЖАМИН 1900179
З:
ЗОЙНОВА НЕДЯЛКА 1801414
ЗОЙНОВА НИНА 1900335
И:
ИВАНОВ ЕМАНУИЛ 1900280
ИВАНОВ ИВАН 1801616
ИВАНОВ СВЕТОСЛАВ 1900111
ИВАНОВ СЛАВИША 1900247
ИВАНОВ СТАНИСЛАВ 1900309
ИВАНОВ ФИЛИП 1900393
ИВАНОВА АННА 1900486
ИВАНОВА ВАСИЛКА 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА КРАСИМИРА 1601467
ИВАНОВА НАДЯ 1700536
ИВАНОВА РАДКА 1900266
ИЛИЕВ СТЕФАН 1801138
ИЛИЕВ СТОЯН 1801946
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИЛИЯЗОВ ХЕЛИН 1900367
ИЛИЯЗОВ ХЮСЕИН 1900368
ИЛИЯЗОВА ИЛКНУР 1900366
ИСМАИЛ СЕРКАН 1900349
Й:
ЙОНКОВ БОЯН 1900257
ЙОРДАНОВ ВЕЛЬО 1900381
ЙОРДАНОВА ЕЛИЗАБЕТ 1801110
ЙОРДАНОВА ПЕТЯ 1801924
ЙОРДАНОВА СЛАВКА 1900444
К:
КАБАН КРИСТИНА 1802018
КАРАДЖОВА МИНКА 1900050
КАРАПЕНЕВ ЦВЕТОМИР 1802051
КЕМИЛ ЯМУР 1800715
КИРИЛОВ БОЯН 1800563
КИРИЛОВ РУСЛАН 1800562
КИРЯКОВА ВЕНЕТА 1900113
КИТАНОВ ДИМИТЪР 1900100
КОЛЕВ ИВО 1900387
КОЛЕВА ДЕСИСЛАВА 1900361
КОЛЕВА МИЛЕНА 1802071
КОЛЕВА МИЛЕНА-МАРИНА 1801216
КОЛИСНИЧЕНКО ДАНИИЛ 1900119
КОЛИСНИЧЕНКО ИННА 1900117
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОНАЛИЕВ ГЬОКХАН 180218
КОРАЛСКА ДЕНИЦА 1900468
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КРИВЧОВА МАЯ 1900494
КРЪСТЕВА ОЛИМПИЯ 1900373
КРЪСТЕВА СИЛВИЯ 1900315
КРЪЧМАЛОВА БАЙРАМША 1801992
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
Л:
ЛАЗАРОВА МАРИЯ 1900502
ЛАЗОВА МАРИЯ 1900492
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
ЛЮБОВА МИНКА 1801932
М:
МАДЖАРОВ НИКОЛАЙ 1800471
МАДЖАРОВА ЗОРКА 1900467
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН 1701280
МАНДОВ АНГЕЛ 1900369
МАНЕВ СТОЯН 1601297
МАРИНОВ АСЕН 1801759
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ИВАЙЛО 1800295
МАРИНОВ МАРИН 1900103
МАРИНОВ СИМЕОН 1801384
МАРИНОВ ХРИСТИЯН ИВАНОВ 1900075
МАРИНОВА МАРИЯ 1900333
МАРИНОВА МИНКА 1900074
МАРИНОВА НЕРМАН 1801101
МАРИНОВА СИЛВИЯ АСЕНОВА 1801812
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРТИНСКА ВЕРА 1900300
МАТЕВ ВАЛЕНТИН 1900456
МЕЛИНДА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕДАЛИЕВА ХЮЛИЯ 1900321
МЕХМЕДОВ ЕНИС 1900356
МИЛАНОВ ДИМИТЪР 1801186
МИЛАНОВА МАРИЯ 1900297
МИЛЕВ ЕМИЛ 1900178
МИНКОВА ДЕСИСЛАВА 1900147
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 1700270
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИРЧЕВА ТЯНА 1900273
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1801408
МИТЕВА КАМЕЛИЯ 1900013
МИТЕВА РОСИЦА 1801153
МИТКОВ ЕВГЕНИ 1802028
МИТКОВА ЛЮДМИЛА 1701175
МИХАЙЛОВА АНИ 1900308
МИХАЙЛОВА ВЕЛИЧКА 1900371
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА 1800901
МИХАЙЛОВА ПЕТРАНКА 1701955
МИХАЙЛОВА СИЛВАНА 1900253
МИЦОВА-ЧЕРНЕВА РОСИЦА 1801893
МИЧЕВ ЙОСИФ 1900274
МОРУЗ НАТАЛИЯ 1900084
МУСТАФОВ ДЖЕМ 1900228
МУСТАФОВ МУСТАФА 1900289
МУСТАФОВ РЕДЖЕБ 1900227
МУТЕШИМ МЕХМЕД 1801060
МЪРВАКОВА ВЕРГИНИЯ 1900218
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
МЮМЮН АПТУЛА 1801184
Н:
НАКУРИ БИЛЕЛ 1300515
НАСРАЛЛАХ МОХАМЕД 1900464
НИКОЛ ГОНЧАРОВ МОРГАН 1900104
НИКОЛАЕВ ЕМИЛ 1900207
НИКОЛАЕВА МАРИЯ 1900208
НИКОЛОВА АНДЖЕЛА 1900116
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ 1401259
О:
ОНБАШИЕВ АЛИ 1800698
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
П:
ПАСКАЛЕВ МИХАИЛ 1801111
ПАСКАЛУЦА БОГДАН 1801713
ПЕРЕЗ ЕЛЬОДИ 1900232
ПЕРЕЗ СЕВДАЛИНА 1900233
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТКОВА НЕЛИ 1900258
ПЕТРОВ КРИСТИЯН 1900463
ПЕТРОВ МАЙК 1801194
ПЕТРОВ МИКАЕЛ 1900392
ПЕТРОВ ПЕТЪР 1800545
ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА 1900047
ПЕТРОВА НАТАЛИЯ 1900390
ПЕТРОВА ТЕОДОРА 1900391
ПЕТРУШЕВ ПАВЛИНА 1801148
ПУИЙ ЗЛАТКА 1900260
Р:
РАДЕВ ИВАН 1900451
РАДОЕВА ГЕРГАНА 1900097
РАЙКОВА ЯНА 1900574
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАЙЧЕВ ИВАН 1900162
РАНГЕЛОВА ВИОЛЕТА 1900382
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РЕНГЕ КЛОТИЛД 1801850
РОСЕНОВА ЕЛКА 1900370
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУМЕНОВ КРАСИМИР 1900200
С:
САВОВА ИРЕНА 1801822
САЛИ МЕФТУНЕ 1701808
САНДЕВ ВАСИЛ 1800561
СВЕТОСЛАВОВ ДЕНИСЛАВ 1801813
СЕМОВ ИВАН 1900296
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СЕФА ЮСЕИН 1802180
СЕФА ЮСЕИН 1802181
СИМЕОНОВА АНТОНИЯ 1801851
СИМЕОНОВА КАТЯ 1801102
СИМЕОНОВА СИМОНА 1801104
СЛАВЕЙКОВА БОРИСЛАВА 1900320
СЛАВОВ СЛАВ 1900446
СЛАВОВА КАДЕМ 1900385
СПАСОВА АННА 1900114
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ 1601663
СТАНЕВА РАЛИЦА 1900128
СТАНИШЕВА МАРИЯ 1900330
СТЕФАНОВА АНЕЛИЯ 1900011
СТОИЛОВА СНЕЖИНА 1501090
СТОЙЧЕВ ЛЪЧЕЗАР 1900044
СТОЙЧЕВА ДАФИНКА 1900043
СТОЯНОВ ПЕТЪР 1900418
СТОЯНОВА ЕЛЕНА 1801175
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ 1601681
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТАШЕВА НАТАЛИЯ 1801146
ТАШКОВ ЯНКО 1800116
ТЕРЗИЕВ ЙОВО 1900254
ТОДОРОВ АТИЛЛА АТЕН РИО 1800872
ТОДОРОВ ЕММА 1900099
ТОДОРОВ СТАНИСЛАВ 1801870
ТОДОРОВА ГАБРИЕЛА 1900403
ТОДОРОВА ЖЕНЯ 1900283
ТОДОРОВА РАЛИЦА 1900435
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТОМОВА ЕМАНУЕЛА 1900538
ТХАН ХАРИЗАН МИН 1501936
У:
УЗУНТОНЕВ МАРТИН 1900129
Ф:
ФАЛАКОВА СИЛВИЯ 1802163
ФЕРАД ФАКМЕ 1902214
Х:
ХАРКАТ СОФИЯН 1801067
ХАСАН ХАСАН 1900088
ХРИСТОВ ЕМИЛ 1801699
ХРИСТОВА ИВЕЛИНА 1900126
ХРИСТОВА КРИСТИНА 1900547
ХРИСТОВА ПАВЛИДИЯ 1900115
ХРИСТОВА СТЕФКА 1900438
ХРЮСТЕМ ВАСВИ 1801811
Ц:
ЦАНКОВ ПЕТЪР 1900481
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧЕПРАЗОВ ИВАН 1800834
ЧОЛОВА ДИМИТРИЯ 1800622
Ш:
ШАБЕН МИЙРЕМ 1800539
ШЕРИФ ФАТМЕ 1800537
ШЕРИФ ЮМЕР 1800536
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ 1400396
ЮСЕИНОВА МЕЛЕКПЕР 1900452
Я:
ЯВОРОВА КАМЕЛИЯ 1802059
ЯНКОВА МИНКА 1801196
ЯШКОВ АСЕН 1902215

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 21 60 89 01
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page