Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 12:30 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 09/08/2018

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АЛДИНОВ ЕМИЛ АСЕНОВ 1000729
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1800593
АКЧАН НИНА МИНЧЕВА 1800996
АКЧАН НИНА МИНЧЕВА 1800994
АЛЕКСАНДРОВА ВЕРКА СТЕФАНОВА 1800887
АНГЕЛОВ БИСЕР АНГЕЛОВ 1801179
АНГЕЛОВ ГЕОРГИ НАДЕВ 1800700
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ 1501147
АНГЕЛОВ ЙОРДАН КИРОВ 1801305
АНГЕЛОВА АНГЕЛИНА ЩЕРЕВА 1801181
АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ МАРИНОВА 1600548
АНГЕЛОВА ЗДРАВКОВИЧ ЛЕНЧЕ 1801275
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА АНА ФИДАНКОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ МИТКОВА 1501106
АНДРЕЕВ СЕВО РОСЕНОВ 1001024
АПОСТОЛОВА АНТОНИЯ САШЕВА 1400290
АСЕНОВ АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ 1801229
АСЕНОВ МИЛЧО АСЕНОВ 1801235
АТАНАСОВА ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА 1801232
АТАНАСОВА МАРИЙКА ЛЮБОМИРОВА 1800399
АХМЕДОВА СЕМА ХЮСЕИНОВА 1800873
Б:
БАНКОВА ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 1801295
БАНЧЕВ ПЛАМЕН БАНЧЕВ 1801115
БЕНБУЗИД УАСИМ 1801329
БОЕВ БОЯН МИХАЙЛОВ 1801280
БОНКОВА НЕЛИ КРАСИМИРОВА 1801256
БУЧКОВА ВАСИЛЕНА НИКОЛОВА 1401483
В:
ВАЛЕНТИНОВ ИСУС ДЕСИСЛАВОВ 1800575
ВАСИЛЕВ ИВАН ЕКАТЕРИНОВ 1800699
ВАСИЛЕВ РАМОН 1800577
ВАСИЛЕВ ХРИСТИЯН 1800576
ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА 1601298
ВАСИЛЕВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВА 1800707
ВЕЛИНА-ГОНИ ХРИСТИНА ИВАНОВА 1200543
ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКС ЮЛИЕВ 1801073
ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛ ПЕНКОВ 1801125
ВЕСКОВ АЛЕКС ГАНЕВ 1801166
Г:
ГАЛИНОВА МИГЛЕНА АСЕНОВА 1800811
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СИМЕОН ЙОРДАНОВ 1800039
ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРА СИМОВА 1300622
ГЕОРГИЕВА СТЕЛА ВАЛЕНТИНОВА 1800199
Д:
ДЕМИРОВ МАРИН МИТКОВ 1100597
ДЕНЧЕВА ГИНА ЙОРДАНОВА 1701639
ДЖИМОВ АТАНАС ЯНКОВ 1800886
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ ТОДОРОВ 1701979
ДИМИТРОВ СТЕНЛИ 1801365
ДИМИТРОВА ВЛАДИСЛАВОВА СТАНЕВА 1800376
ДИМИТРОВА НИНА ИВАНОВА 1600926
ДИМОВ НИКОЛАЙ ВИЧЕВ 1801278
ДОБРУЕВА СЕЛИВИАНА КРАСИМИРОВА 1801170
ДОБЧЕВ МАРИО ПЕТРОВ 1801370
ДОВРУЕВА ДЕАННА КАСИМИРОВА 1801168
ДРАГАНОВ ТОДОР КАТЕРИНОВ 1101188
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА БОРИСОВА 1600982
ДУНКОВ ЕМИЛ СТЕФАНОВ 1800590
Е:
ЕЛ АЗХАР САБРИН 1701061
ЕМИН АНИФЕ СОНЯ 1800791
ЕМИН СУНАЙ ИБРЯМ 1800795
З:
ЗДРАВКОВИЧ ЗОРАН 1801274
ЗДРАВКОВИЧ САРА 1801276
ЗДРАВКОВИЧ ЮЛИАН 1801277
И:
ИВАНОВ ИВАН БОЖИЛОВ 1800706
ИВАНОВА ВАСИЛКА МИРЧЕВА 1500758
ИВАНОВА ГЕЛА НЕНОВА 1400723
ИВАНОВА ИЗАБЕЛА 1800896
ИВАНОВА КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА 1601467
ИВАНОВА НАДЯ ДЕНЧЕВА 1700536
ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВА 1800752
ИГНАТОВА ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА 1800251
ИЛИЕВ СТЕФАН ТОДОРОВ 1801138
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА 1701234
ИСУФОВ СЕМИР САДЪКОВ 1800846
Й:
ЙОРДАНОВ КРИСТИАН ЗЛАТИНОВ 1800845
ЙОРДАНОВА ЕЛИЗАБЕТ ДИМИТРОВА 1801110
ЙОРДАНОВА ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА 1800844
К:
КАЗАК ВАСИЛИЙ 1801024
КАРАМАНОВА НАДЯ КИРОВА 1801233
КАСЕД РЕБЕКА САБРИНА 1801149
КЕМИЛ ЯМУР 1800715
КИРИЛ МИРАКОВСКИ 1700270
КИРИЛОВ БОЯН РУСЛАНОВ 1800563
КИРИЛОВ ИВАЛО ПЕТРАНОВ 1801262
КИРИЛОВ РУСЛАН ХРИСТОВ 1800562
КИРИЛОВ ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ 1801220
КОВАЧЕВА НАТАЛИЯ ПАВЛИНОВА 1800836
КОЕВА НЕЛЯ 1801368
КОЛЬКОВСКИ ХОСЕ РОДРИГО ЛОПЕС 1600874
КОСЕВ ДЕ КРЕШЕНЦИО МАРИЯ КИРИЛОВА 1800983
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО ВЕЛИКОВ 1601704
КЪНОВСКА МИРЕЛА СИМЕОНОВА 1600365
КЪРПАЧЕВ ДИМИТЪР СПАСОВ 1801228
Л:
ЛАВРИК СОФИ 1800566
ЛОЗАНОВА МАРИ-ЕЛЕН 1501392
М:
МАДЖАРОВ БОРИС ИВАНОВ 1801085
МАЗЛЪМ ГЮЛХАН АХМЕД 1701280
МАЛЧЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВА 1800784
МАНЕВ СТОЯН ТАНЕВ 1601297
МАНЧЕВА СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА 1801020
МАРИНОВ ДАЧО ГОШЕВ 1500943
МАРИНОВ ИВАЙЛО ДИМИТРОВ 1800295
МАРИНОВА МАРИЯНА ЕНЧЕВА 1801063
МАРИНОВА НЕРМАН СЕИД 1801101
МЕЛИНДРА МАРКО ЙОАН 1300878
МЕТЮС АЛЕКСАНДЪР КАМЕРОН 1400631
МЕХМЕД ЕРДУХАН ШАБАН 1800890
МЕХМЕД САДИФЕ САБРИ 1601444
МИЛАНОВ ДИМИТЪР ОГНЯНОВ 1801186
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 1700271
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА ЕЛЕНОВА 1601645
МИТЕВА РОСИЦА ДИМОВА 1801153
МИТКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВА 1701175
МИТОВА АСЯ БЕКИРОВА 1800986
МИХАЙЛОВ ИВАН ИВАНОВ 1801214
МИХАЙЛОВА КРЕМЕНА ДОБРЕВА 1800901
МЛАДЕНОВА ПЕТЯ ВЕНЦИСЛАВОВА 1701585
МОШОГЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 1801150
МУСТАФА ТЮРКЯН ЕЛИМАН 1800741
МУТЕШИМ МЕХМЕД РЕДЖЕП 1801060
МЬОРВИЛ АНИ РАДОСТИНОВА 1801288
МЮМЮН АПТУЛА ДЖЕМИЛ 1801184
Н:
НАКУРИ БИЛЕЛ ШАКЕР 1300515
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА 1401259
НИКОЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВА 1801145
О:
ОМЕРОВИЧ МАЛИК 1801023
ОНБАШИЕВ АЛИ 1800698
П:
ПАРЕВ ДИМИТЪР ЦАНКОВ 1800874
ПАСКАЛЕВ МИХАИЛ ЯНКОВ 1801111
ПЕТКОВА ДИЯНА КРАСИМИРОВА 1601170
ПЕТРОВ МАЙК ПЛАМЕНОВ 1801194
ПЕТРОВ ПЕТЪР ДИМИТРОВ 1800545
ПЕТРОВА ЗОЯ ГЕОРГИЕВА 1801306
ПЕТРУШЕВ ПАВЛИН АТАНАСОВ 1801148
Р:
РАДОСЛАВОВА СИЛВИЯ ЕМИЛОВА 1800943
РАШКОВ ВАЛЕРИ ДАРИНКОВ 1201345
РОШЕТ ВЕНЕТА ВЕНЕЛИНОВА 1200471
С:
САЛИ МЕФТУНЕ НЕДЖМИ 1701808
САНДЕВ ВАСИЛ САНДЕВ 1800561
СЕМКОВ ПЛАМЕН ХАРЛАМПИЕВ 1801027
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА 1601549
СИЛИСТРАЛИЕВА БЕАТРИШ ГЮНАЕВА 1801272
СИМЕОНОВА КАТЯ ВИКТОРОВА 1801102
СИМЕОНОВА СИМОНА ВИКТОРОВА 1801104
СОДЕВ ЕЛИЦА СПАСОВА 1800924
СОДЕВ САША СПАСОВА 1800925
СПАСОВ ВЛАДИМИР ИЛИЕВ 1800504
СПАСОВ ИЛИЯ ВЛАДИМИРОВ 1800508
СПАСОВА ВЕСЕЛА ЛЮБЕНОВА 1800506
СТАНАЧКОВ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА 1601663
СТОИЛОВА СНЕЖИНА СТАНИМИРОВА 1501090
СТОЯНОВА ЕЛЕНА АТАНАСОВА 1801175
СТОЯНОВА САМАНТА ДИМИТРОВА 1601811
Т:
ТАНКОВ НИКОЛАЙ ТАТЯНОВ 1601681
ТАСЕВА ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА 1000922
ТАШЕВА НАТАЛИЯ МИНЧЕВА 1801146
ТАШКОВ ЯНКО ИВАНОВ 1800116
ТОДОРОВ АТИЛЛА АТЕН РИО 1800872
ТОДОРОВ ИВАН ИЛИЕВ 1801066
ТОМОВА СНЕЖАНА ИВАНОВА 1801116
ТХАН ХАРИЗАНА МИН 1501936
Х:
ХАДЖИ ДАНИИЛ 1801364
ХАРКАТ СОФИЯН АБДЕЛ 1801067
ХАСАНОВ КРАСИМИР ГИНКОВ 1801271
ХРИСТОВА АНИ СВЕТЛАНОВА 1800560
Ц:
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ 1600156
Ч:
ЧЕПРАЗОВ ИВАН 1800834
ЧОЛОВА ДИМИТРИЯ ЙОРДАНОВА 1800622
Ш:
ШАБЕН МИЙРЕМ ЮМЕР 1800539
ШЕНТЮРК АЗИЗДЖАН СЕГИН 1800203
ШЕНТЮРК МЕХМЕТДЖАН СЕЗЗГИН 1800206
ШЕРИФ ФАТМЕ ОСМАН 1800537
ШЕРИФ ЮМЕР ШАБАН 1800536
ШУКРИЕВ ЕСРА 1801201
Ю:
ЮМЕР МЕРВЕ МЕХМЕД 1400396
Я:
ЯНАКИЕВ АНТОНИО АНТОНОВ 1801237
ЯНЕВ СТАНЧО ИВАНОВ 1801231
ЯНКОВА МИНКА БОРИСОВА 1801196

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp
75007 Paris
Tél. : 01 45 51 85 90
Fax : 01 45 56 97 50

Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél. : +33 1 45 51 85 90, Fax : +33 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page