Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 29/05/2021

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
А ВАСИЛКА 1500758
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛЕКСАНДРОВА РУМЯНА 2100953
АЛЕКСИЕВА НОРА 2101004
АЛИ АЛЕВ 2100654
АЛИ ИНДЖИХАН 2100925
АЛИ СЕБАХАТИН 2002397
АЛИДЖАН ДЕМИР 2100282
АЛИЕВ МЕРАЙ 2101002
АЛИЕВА ХЮСНИЕ 2100453
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АЛИШ АЛЕЙНА 2100943
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ МАРИН 2101027
АНГЕЛОВА ВИКТОРИЯ 2100906
АНГЕЛОВА Виерджиния 2100907
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВА АНЕЛИЯ 2101033
АРАБОВ ДЕНИС 2100752
АРГИРОВА ВИКТОРИЯ 2100891
АРНАУДОВА СТЕФКА 2100997
АСАДИ АХМАД 2100933
АСЕНОВ ЖИВКО 2100359
АСЕНОВА КАТЯ 2100358
АТАНАСОВ АЛЕКСАНДЪР 2100618
АТАНАСОВА АННА 2100617
АТАНАСОВА АТАНАСКА 2100354
АТАНАСОВА ДАНКА 2100865
АТАНАСОВА НОРА 2100308
АТАНАСОВСКИ РЕНАТА 2101029
АХМЕДОВ АХМЕД 2100421
АХМЕДОВ МЕЛИСА 2100423
АХМЕДОВА БАЙСЕ 2100804
Б:
БЕКИР ЗЕКИЕ 2100872
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОЖКОВ ВАЛЕНТИН 2100639
БОРИСОВА БОРИСЛАВА 2100864
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЯНОВ СИМЕОН 2002099
БУТУАЛ ЯНА 2101001
БУЧИНСКИ ЕКАТЕРИНА 2100078
В:
ВАКАРИЦА КАРОЛИНА 2100772
ВАСИЛЕВ ИВАН 2100961
ВАСИЛЕВ МИХАИЛ 2001888
ВАСИЛЕВ НИКОЛАЙ 2001731
ВАСИЛЕВА АЛИСИЯ 2100823
ВАСИЛЕВА НАТАЛИ 2100890
ВАХДЕТ МЕРГИН 2100632
ВЕЛИКОВ СТОЙЧО 2100950
ВЕЛИНОВА МЕЛИСА 2100589
ВЕСЕЛА МОРОВА 2100796
ВЪЛЧИНОВА КАТЯ 2100522
Г:
ГАБРОВСКА-БУТУАЛ МИЛЕНА 2101000
ГАЙДАРЖИ ИВАН 2100130
ГАЙДЕВ БОРИС 2100606
ГАНЧЕВА СВЕТЛАНА 2101028
ГЕОРГИЕВ ДИМИТЪР 2101057
ГЕОРГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ ЯНАКИ 2100506
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГЕОРГИЕВА ЕЛВИРА 2001617
ГОЦЕВА МИХАЕЛА 2100489
ГРОЗЕВ ДЕЛЧО 2100583
Д:
ДАЛАКОВА ДЕСИСЛАВА 2101009
ДАМБОВ МИТЕ 2100713
ДЕМИР АРАС 2100281
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЖИСОВА КРАСИМИРА 2100917
ДЖУТЕВ КРАСИМИР 2100892
ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 1902068
ДИМИТРОВ МАРК 2100741
ДИМИТРОВ СТОЯН 2101040
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА ПАЛОМА 2100832
ДИМИТРОВА СНЕЖАНА 2100109
ДИМИТРОВА СНЕЖАНА 2100507
ДИМОВ ДИМО 2100710
ДИМОВА ДИМИТРИНКА 2100798
ДИМОВА ЙОРДАНКА 2001346
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРУМЕВА ИЛИАНА 2100665
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДУРАЛИЕВ РУМЕН 2100458
ДУРАЛИЕВА КАМЕЛИЯ 2100459
ДУРЧЕВА ДАВИД 2100999
ДУРЧЕВА МУРАТ 2100998
Е:
ЕЛИНОВ СИМЕОН 2100958
ЕМИЛ КОВАЧЕВ 2002267
ЕМИЛОВ СТИВЪН 2100780
ЕРДЕН МЮКЕРЕМ 2100985
ЕРЕДЖЕБ ЕРГЮЛ 2100773
ЕРЕДЖЕБ ХАСАН 2100929
ЕРЕДЖЕБ ЮМЮГЮЛ 2100930
ЕТЕМ ЛЕЙЛЯ 2002016
ЕФТОСКИ ГОЙКО 2101019
Ж:
ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДЪР 2100038
ЖЕЛЕВА НИНА 2100300
ЖИВКОВ КИРИЛ 2100866
ЖИВКОВА СОФКА 2100509
З:
ЗАЙУД ПИЛАР 2001634
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗАПРИНОВ ЗАПРЯН 2100520
ЗДЕМИРОВА ДЖЕМИЛЕ 2100782
И:
ИВАНОВ ДИЧО 2100837
ИВАНОВ ЕМИЛ 2100781
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2001462
ИВАНОВ КАЛОЯН АЛЕКСАНДЪР 2100840
ИВАНОВ ЛАУРА ЕЛЕН АДЕЛ 2100838
ИВАНОВ ПАВЛИН 2100630
ИВАНОВА ГАЛЯ 2100655
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА МАГДАЛЕНА 2100843
ИВАНОВА МОНИКА 2002007
ИВАНОВА ТОМИСЛАВА 2100197
ИГНАТОВА БОЙКА 2100971
ИЛИЕВ АЛЕКСЕЙ 2100957
ИЛИЕВ ДИМИТЪР 2000896
ИЛИЕВА МАРГАРИТА 2100140
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИЛКОВ ИЛКО 2100262
ИСМАИЛ АТАНАСКА 2100340
ИСМАИЛ ЕКРЕМ 2100904
ИСМАИЛ ИСМАИЛ 2100259
Й:
ЙОРДАНОВ АРКАДИЙ 2002095
ЙОРДАНОВ БОЖИДАР 2100158
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН 2100839
ЙОРДАНОВ МАТИАС 2100842
ЙОРДАНОВ НИКОЛАЙ 2100351
ЙОРДАНОВА БОРЯНА 2100287
ЙОРДАНОВА ДАНИЕЛА 2101024
ЙОРДАНОВА ДАРЯ 2002239
ЙОРДАНОВА ИА 2002094
ЙОЧКОВА РУМЯНА 2100704
ЙЪЛМАЗ ЗЕЙНЕП 2101023
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАВРАКИРОВА ЦВЕТА 2100914
КАЗАКОВ АДРИАН 2100824
КАЛИЧКОВА КРИСТИНА 2001595
КАЛЧЕВ КАМЕН 2002389
КАРАГЕОРГИЕВА ЕЛЕНА 2100392
КАСАБОВ ИЛКО 2100816
КЕРТОВ СЕВАЛ 2100926
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОКА ВЯЧЕСЛАВ 2101055
КОЛАС МАРИАНА 2101022
КОЛЕВ ВАСИЛ 2100896
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВ НИКОЛАЙ 2100250
КОЛЕВ ФИЛИП 2100250
КОЛЕВА ИЛИЯНА 2100621
КОЛЕВА ТАИСИЯ 2100220
КОСТАДИНОВ КРАСИМИР 2101025
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОТУПАНОВА ГЕРГАНА 2100309
КРУМОВА ИВАНКА 2100989
КРЪСТЕВ КРАСИМИР 2101007
КУУК ЯСЕН 2100616
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВ ДАНИЕЛ 2100792
Л:
ЛЕНГЕРОВ НАЙДЕН 2100022
М:
МАЙСТОРОВ ВАСИЛ 2100727
МАЙСТОРОВ ЗАПРЯН 2100729
МАЙСТОРОВА ЕВГЕНИЯ 2100728
МАКАРИНОВА АНЕЛИЯ 2100286
МАНДАДЖИЕВА МЕЛИСА 2100849
МАНЕВ ГЕОРГИ 2001810
МАНЕВ ЛИЛИ 2001811
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАРЕМОВ ЗДРАВКО 2101005
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ МАРИН 2100724
МАРИНОВ СЕРГЕЙ 2100826
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРКОНИ ВАСКО 2100731
МАРТИН АЛЕКСАНДРУ 2100956
МЕХМЕД ДЖЕМАЙДИН 2100246
МЕХМЕД НЕЖДЕТ 2101038
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕДАЛИ ХАЙРИЕ 2100934
МЕЧЕВ МИХАИЛ 2100640
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИРАЗЧИЕВА ДИЛЯРА 2000130
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 2100433
МИРАКОВСКИ АННА 2100434
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 2100432
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИРЯНОВА МЕЛАНИ 2100785
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА МАРИЯ 2100981
МИТЕВСКА АЛЕКСАНДРА 2100350
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВА ГЮРГЕНА 2100538
МИХАЙЛОВА ДИМКА 2101059
МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ 2100540
МИХАЙЛОВА МИРА 2100436
МИХАЙЛОВА НЕДЖМИЕ 2100118
МИХАЙЛОВА СТОЯНКА 2100539
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100429
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100475
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
МЮМЮН СЕЗЕР 2100730
Н:
НАЗИФ ФАДЛИ 2100260
НАЗМИ ЕМИР 2002141
НЕВЗАТ АСМИН 2100591
НИКОЛОВА АНКА 2000387
НИКОЛОВА ЛОРА 2000391
НИКОЛОВА НАДЕЖДА 2101053
О:
ОНБАШИЕВА ТАНЯ 2100735
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
ОСМАН НАЗМИЕ 2100120
П:
ПАВЛОВА-БОСВЕЙ ИВА 2001264
ПАНАЙОТОВ ПАМЕЛА 2100868
ПАНДОВА ТАНЯ 1101333
ПАСКАЛ РОДИКА 2101056
ПЕНЧЕВА ЕКАТЕРИНА 2101051
ПЕТКОВ ВЕНЦИСЛАВ 2100909
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТРОВ БОРИС 2100966
ПЕТРОВ ВИКТОР 2100965
ПЕТРОВА КАТЯ 2100603
ПЕХЛИВАНОВА ДОНКА 2001631
ПИНТИ МАРИЯ 2100841
ПОПОВА ПРОЛЕТ 2101063
ПРОКОПОВ ПРЕСЛАВ 2100991
ПРОКОПОВА МИЛА 2100990
ПЪРВАНОВ АЛЕКСАНДЪР 2100944
Р:
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАДЕВ ФИЛИП 2100683
РАИМ ЕДА НУР ИНАНЧ 2100873
РАЙЧЕВА ИВАНКА 2100787
РАЛЧЕВА МАРИАНА 2001896
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РЕДЖЕБ БЕНАН 2100946
РЕДЖЕБ СЕВИНЧ 2100590
РЕДЖЕБ ТЮЛИН 2100703
РИГОДИЕР ЛИДИЯ 2100407
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУМЕНОВА ВЕСЕЛИНА 2100900
РУСАНОВ ДИМАНА 2100712
РУФИ РИДВАН 2100850
С:
САБАДОШЕВА КУАДРА НИНА 2001134
САЛИ НАЗМИЕ 2101006
САЛИ СЕВГЮЗЕЛ 2001799
САМАНДЖИЕВА НАДЕЖДА 2100644
СЕЛИМ СЕВДИЕ 2101062
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СИМЕОНОВА ВЕЛИЧКА 2100959
СИМЕОНОВА ИРИНА 2100716
СИНЯКОВ ДЖУЛЯНО 2100882
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СТАНЕВА ВЕСЕЛА 2100637
СТАНЕВА НАДЯ 2002091
СТАНКОВ МИРЧО 2100532
СТАНКОВ ПЛАМЕН 2100672
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТАНКОВИЧ МАРИЯ 2100236
СТАТЕВА ИВЕЛИНА 2100368
СТОЙЧЕВ СИНДИ 2100786
СТОЯНОВ ИВАН 2100951
СТОЯНОВ КАЛИН 2001345
СТОЯНОВА ГЕНОВЕВА 2101003
СТОЯНОВА МАРТИНА 1902110
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СЮЛЕЙМАН ВЕДАТ 2100794
СЮЛЕЙМАН СЕЛИН 2100795
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАНЕВ МАРИО 2001566
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАУМ ЖОРЖ 2100738
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТАХИРОВ ДАИЛ 2100960
ТЕРЗИЕВ ГЕОРГИ 2100833
ТЕРЗИЕВА СОНЯ 2100834
ТЕФИК РУЖДИ 2100901
ТОДОРОВ ХРИСТИЯН 2100455
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТОМОВА ЦВЕТЕЛИНА 2001390
ТОПАЛОВ РУМЕН 2100327
ТУКАН КРИСТИ 2100426
Ф:
ФИЛАТОВ ГЕОРГИ 2100314
ФИЛИПОВА БИРДЖАН 2100679
ФИЛИПОВА ВАНЯ 2100422
ФИЛИПОВА НЕЛИ 2100417
ФИЛЧЕВ АЛЕКСАНДЪР 2001615
ФИЛЧЕВА ЖУЛИЕТА 2001616
ФРАНСОА ГЕРГАНА 2100734
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАДЖИЕВ ПИРИН 2100304
ХАМИД СЕЗГИН 2100718
ХАСАН ИЛЯЗ 2100705
ХАСАН НЕФИЗЕ 2100706
ХАСАН СЕРХАН 2100036
ХОДЖОВ ОРХАН 2100725
ХОДЖОВА АНИФЕ 2100726
ХРИСТОВА СЪБКА 2000899
Ц:
ЦАНКОВСКИ ЕМИЛИАН 2100765
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧАКЪР САШО 2101067
ЧАКЪРОВ СИМЕОН 2100412
ЧЮИДЖА КУАТЧУАНГ ЙОЗЛЕМ 2100579
Ш:
ШИШЕВА ВЕНЕТА 2100836
ШИШЕВА ИЛЗА 2100835
ШИШКОВА КРИСТИНА 2100626
Ю:
ЮБЕР ЕЛЕНА 2100460
ЮНСАЛ НЕВИМ 2100954
ЮСЕИНОВ АХМЕД 2100112
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯНЕВ ДИМИТЪР 2100411
ЯНКОВ ЕВА 2100939
ЯХЯ БАЙСЕ 2100972

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page