Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 20/01/2022

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
:
А ВАСИЛКА 1500758
А:
АБТУЛА ВЕСИЛЕ 2103264
АВРИОНОВА СЛАВКА 2103248
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛЕКСАНДРОВ А АЛЕКСАНДЪР 2102525
АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОР 2103249
АЛИЕВ МЕРАЙ 2101002
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АНГЕЛОВ ДЕЯН 2102624
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ИЛИЯН 2101162
АНГЕЛОВ СТЕФАН 2101166
АНГЕЛОВ ЯНЧО 2101763
АНГЕЛОВА ДИАНА 2101326
АНГЕЛОВА ЗЛАТКА 2103125
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ТАНЯ 2101165
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВА АНЕЛИЯ 2101033
АНДРИЙО АЛЕКСАНДЪР 2102711
АПОСТОЛОВ НАСКО 2103251
АРАБАДЖИЕВА АНКА 2102302
АРАБАДЖИЕВА ДАНИЕЛА 2102301
АСЕНОВ ВАСКО 2101113
АСЕНОВ ЕФЕ 2103196
АСЕНОВ КАРЕН 2101114
АСЕНОВА НЕФИЗЕ 2103195
АТАНАСОВ АТАНАС 2102839
АТАНАСОВА АТАНАСКА 2100354
АТАНАСОВА ДАНКА 2100865
АТАНАСОВСКИ РЕНАТА 2101029
АХМЕДОВ АХМЕД 2100421
АХМЕДОВ МЕЛИСА 2100423
АХМЕДОВА ФЕТИЕ 2101146
Б:
БАРАКОВ ДЕНИЗ 2101179
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БЕЛЧЕВ ЙОРДАН 2101135
БЕШИР СОФИЯ 2102943
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОРИСОВА МИЛЕНА 2102657
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЯНОВ СИМЕОН 2002099
БУТУАЛ ЯНА 2101001
БУЮКЛИ ИВАН 2102691
В:
ВАСВИ БЕРКАЙ 2103194
ВАСИЛЕВ МИХАИЛ 2001888
ВАСИЛЕВА МАРИЯНА 2103044
ВАХДЕТ МЕРГИН 2100632
ВЕЛИКОВА МИРАНДА 2101309
ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКС 2101369
ВИДЕНОВА БИЛЯНА 2103231
ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСАНДЪР 2103237
ВЛАДИМИРОВ ДАНАИЛ 2101258
ВЛАДИМИРОВА ДЕЙЗИ 2101259
ВЪЛЧИНОВА КАТЯ 2100522
ВЪРБАНОВ НИКОЛАЙ 2101148
ВЪСКОВА МАЛИНА 2101614
Г:
ГАБРОВСКА-БУТУАЛ МИЛЕНА 2101000
ГАЙДАРЖИ ИВАН 2100130
ГАЙДЕВ БОРИС 2100606
ГЕОГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ МАРТИН 2103252
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГОИЕ ЛЮКА 2102569
ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДЪР 2103220
ГОРЧЕВА АНЕЛИЯ 2103229
ГРАМАТИКОВА КРИСТИН 2102138
ГРИП ДМИТРИЙ 2103225
ГРОЗЕВ ДЕЛЧО 2100583
ГУНЧЕВ АЛЕКСАНДЪР 2103186
ГУНЧЕВ АТАНАС 2103187
ГЬОШЕВ ЕМИЛ 2102963
Д:
ДАИЛ ЕМИНЕ 2103208
ДЖАН ПЛАМЕНА 2103240
ДЖЕЛИЛ МЕРТ 2102498
ДЖИСОВА КРАСИМИРА 2100917
ДИМАНОВ ИСКРЕН 2102403
ДИМИТРОВ ИГНАТ 2101085
ДИМИТРОВ МАРТИН 2103268
ДИМИТРОВА МАРИЯ 2101696
ДИМОВ СЛАВЧО 2102501
ДИМОВА ДОБРИНКА 2103226
ДОБРЕВА ТИНКА 2103156
ДОБРЕВА ЦВЕТА 2103067
ДОЗОВА НАДЯ 2102893
ДОНЧЕВ ВЕСЕЛИН 2103239
ДРАГАНОВ ВЕНЦИСЛАВ 2103242
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРУМЕВА ИЛИАНА 2100665
ДУРАЛИЕВ РУМЕН 2100458
ДУРАЛИЕВА КАМЕЛИЯ 2100459
ДУРМУШ ВЕЛИ 2101973
Е:
ЕЛИНОВ СИМЕОН 2100958
ЕМИЛ КОВАЧЕВ 2002267
ЕРЕДЖЕБ ЕРГЮЛ 2100773
Ж:
ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДЪР 2100038
З:
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗАПРИНОВ ЗАПРЯН 2100520
ЗЛАТАНОВА ФАЙЕД МИЛА 2103023
ЗЛАТЕВА ЕЛИНА 2102856
И:
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2001462
ИВАНОВ ЙОРДАН 2101187
ИВАНОВ ПАВЛИН 2100630
ИВАНОВ С ИВАН 2103217
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ИВОНА 2102833
ИВАНОВА КРАСИМИРА 2102843
ИВАНОВА МИЛА 2103012
ИВАНОВА ТЕМЕНУЖКА 2103131
ИГНАТОВА БОЙКА 2100971
ИЗЕТ ИЗЕТ 2102944
ИЗЕТ НАДИФ 2101497
ИЛИЕВ ДАМЯН 2103115
ИЛИЕВ ПЛАМЕН 2103244
ИЛИЕВА ВАЛЕРИЯ 2101331
ИЛИЕВА МИХАЕЛА 2103221
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИЛИЧ НЕВЕНА 2102413
ИЛКОВ ИЛКО 2100262
Й:
ЙОРДАНОВ АРКАДИЙ 2002095
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН 2100839
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН 2101197
ЙОРДАНОВ МАТИАС 2100842
ЙОРДАНОВ Т ИВАН 2103198
ЙОРДАНОВА ДАНИЕЛА 2101024
ЙОРДАНОВА ДАРЯ 2002239
ЙОРДАНОВА ИА 2002094
ЙОРДАНОВА МАРИЯ 2101243
И:
ИСМАИЛ АТАНАСКА 2100340
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАЛАЙКОВА НАДКА 2101526
КАЛПАКЧИЕВА МИРА 2103254
КАМЕНОВ ЯНКО 2103085
КАНДЕВА РОСАНА 2103027
КАПРЕЛОВ АЛЕКСАНДЪР 2103102
КАПРЕЛОВ АРТУР 2103104
КАПРЕЛОВА ИННА 2103103
КЕРИМОВ ГЮВЕНАЛП 2103206
КЕРИМОВ ГЮНЕШ 2103207
КЕРТОВ СЕВАЛ 2100926
КИРАЗЯН ВАХРАМ 2103052
КИРИЛОВА АЛБЕНА 2102519
КИРИЛОВА ПЕТРАНКА 2101323
КИРИЛОВА ЯНА 2101322
КЛИМЕНТОВ ГЕОРГИ 2102859
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОКА ВЯЧЕСЛАВ 2101055
КОЛАС МАРИАНА 2101022
КОЛЕВ ВАСИЛ 2100896
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВ ФИЛИП 2100250
КОЛЕВА ИЛИЯНА 2100621
КОНСТАНТИНОВ МИЛЕН 2101690
КОРФАЛИЕВА ПЕНКА 2102616
КОСТАДИНОВ КРАСИМИР 2101025
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КРЪСТЕВ КРАСИМИР 2101007
КУУК ЯСЕН 2100616
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВ ДАНИЕЛ 2100792
КЪНЧЕВ ЕМАНУИЛ 2103108
Л:
ЛАЛЕВ ЧАВДАР 2101130
ЛУИС АДРИАН 2102615
ЛЮБЧЕВ СЕВЕН 2103089
М:
МАНОЛОВ ДЕЛЯН 2101873
МАРИНОВ ГЕОРГИ 2101071
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ДЕСТИН 2102476
МАРИНОВ ЛОРЕНА 2102475
МАРИНОВ МАРИН 2100724
МАРИНОВ МАРИН 2101070
МАРИНОВ САВАНА 2102474
МАРИНОВА ГАБРИЕЛА 2103129
МАРИНОВА МАРИЯ 2103130
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРКОНИ ВАСКО 2100731
МАХМУД МАКСУД 2101097
МАХМУД ХАЛИМЕ 2101098
МЕРШЕД ЛЕЙЛА 2102300
МЕХМЕД ДЖЕМАЙДИН 2100246
МИЛЕВА АНКА 2102860
МИНЧЕВА ДОНКА 2103132
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИРЧЕВА ВИКТОРИЯ 2102483
МИТЕВА МАРИЯ 2100981
МИТЕВА СТОЯНКА 2103234
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100429
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100475
МИХНЕВА АЛИНА 2102692
МЛАДЕНОВ МУСТАФА 2102028
МОХАРЕМОВ РЕИХАН 2103203
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
МЮСЛЯДИЛ ШАЗИЕ 2103204
Н:
НАЗИФ ФАДЛИ 2100260
НАЗМИ ЕМИР 2002141
НДУНГИДИ ДЖОН 2102988
НЕНЧОВА ВИОЛЕТА 2103235
О:
ОНБАШИЕВА ТАНЯ 2100735
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
П:
ПЕЕВ ПЬОТР 2103175
ПЕНЕВА БИЛЯНА 2102724
ПЕТРОВ ПЕТЪР 2102021
ПЕТРОВА КАТЯ 2100603
Р:
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАЛЧЕВА МАРИАНА 2001896
РАФИЕВА НАЗИРИЕ 2101913
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РЕДЖЕБОВ СУНАЙ 2103257
РИСТОВСКИ ЗОРАН 2101947
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУФИ РИДВАН 2100850
РУШУДОВА АЙРИЕ 2103246
С:
САЛИ НАЗМИЕ 2101006
САЛИ СЕВГЮЗЕЛ 2001799
САМАНДЖИЕВА НАДЕЖДА 2100644
СИМЕОНОВ ЙОАН 2103022
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СИМЕОНОВА ВЕЛИЧКА 2100959
СИМЕОНОВА ИРИНА 2100716
СИМЕОНОВА ФИДАНКА 2101612
СИРАКОВА НЕДЯЛКА 2102986
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СТАНЕВА ВЕСЕЛА 2100637
СТАНЕВА ГАНКА 2103219
СТАНЕВА МАРИАНА 2102043
СТАНЕВА НАДЯ 2002091
СТАНКОВ МИХАИЛ 2102997
СТАНКОВ ПЛАМЕН 2100672
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТАНКОВА КАСАНДРА 2102840
СТОЯНОВА РЕНЕТА 2101164
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СЪРВАНСКИ ПАВЕЛ 2102596
СЮЛЕЙМАН АЙШЕ 2103247
Т:
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТАХИРОВ ДАИЛ 2100960
ТОДОРОВ ТОДОР 2102820
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОПАЛОВ РУМЕН 2100327
ТРАЙКОВ ВАСИЛ 2103228
ТУКАН КРИСТИ 2100426
Ф:
ФАЙДИН СЕЗГИН 2102414
ФЕФЕРМАН АБИГЕЙЛ 2102004
ФИЛАТОВ ГЕОРГИ 2100314
ФИЛИПОВА БИРДЖАН 2100679
ФИЛИПОВА ВАНЯ 2100422
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАДЖИЕВ ПИРИН 2100304
ХАСАН СЕРХАН 2100036
ХАСАНОВ ИЗЕТ 2103197
ХОДЖОВ ОРХАН 2100725
ХОДЖОВА АНИФЕ 2100726
ХРИСТОВ АЛЬОША 2103119
ХРИСТОВ ГЕОРГИ 2102865
ХРИСТОВ МАРИАН 2102918
ХРИСТОВ ХРИСТИЯН 2102919
ХРИСТОВА НАТАЛИЯ 2103127
Ц:
ЦАНЕВ МИРОСЛАВ 2103250
Ч:
ЧАНГОВ КРАСИМИР 2102655
ЧЕНКОВ ЧАВДАР 2102730
ЧЕРКЕЗОВА ХРИСТИНА 2103236
Ш:
ШАКИР АЙЛА 2103260
ШИШКОВА ИЛИНА 2103263
Ю:
ЮНСАЛ НЕВИМ 2100954
ЮРУКОВ ВАСИЛ 2102295
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯНКОВ ЕВА 2100939
ЯНКОВА ЕМИЛИЯ 2103222

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
0033 (0) 6 21 84 95 15 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 1 45 51 85 90Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page