Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 12/10/2021

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
А ВАСИЛКА 1500758
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛИЕВ МЕРАЙ 2101002
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ИЛИЯН 2101162
АНГЕЛОВ СТЕФАН 2101166
АНГЕЛОВ ЯНЧО 2101763
АНГЕЛОВА ДИАНА 2101326
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ТАНЯ 2101165
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВА АНЕЛИЯ 2101033
АРАБАДЖИЕВА АНКА 2102302
АРАБАДЖИЕВА ДАНИЕЛА 2102301
АРНАУТ ДАНИИЛ 2102450
АСЕНОВ ВАСКО 2101113
АСЕНОВ ДОНЧО 2102433
АСЕНОВ КАРЕН 2101114
АСЕНОВА ДИМИТРИЯ 2102435
АСЕНОВА ЕЛИНА 2102428
АТАНАСОВ ЖИВКО 2102447
АТАНАСОВА АНГЕЛИНА 2102446
АТАНАСОВА АТАНАСКА 2100354
АТАНАСОВА ДАНКА 2100865
АТАНАСОВА РУМЯНА 2102517
АТАНАСОВА ХРИСТИНА 2101385
АТАНАСОВСКИ РЕНАТА 2101029
АХМЕД АХМЕД 2101980
АХМЕДОВ АХМЕД 2100421
АХМЕДОВ МЕЛИСА 2100423
АХМЕДОВА ФЕТИЕ 2101146
Б:
БАРАКОВ ДЕНИЗ 2101179
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БЕЛЧЕВ ЙОРДАН 2101135
БЛАГОЕВА ВИКТОРИЯ 2102130
БОГАЧУК АДРИАНА 2102370
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЯНОВ СИМЕОН 2002099
БУТУАЛ ЯНА 2101001
В:
ВАСИЛЕВ МИХАИЛ 2001888
ВАХДЕТ МЕРГИН 2100632
ВЕЛИКОВА МИРАНДА 2101309
ВЕСЕЛА МОРОВА 2100796
ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКС 2101369
ВЛАДИМИРОВ ДАНАИЛ 2101258
ВЛАДИМИРОВА ДЕЙЗИ 2101259
ВЪЛЧИНОВА КАТЯ 2100522
ВЪРБАНОВ НИКОЛАЙ 2101148
ВЪСКОВА МАЛИНА 2101614
Г:
ГАБРОВСКА-БУТУАЛ МИЛЕНА 2101000
ГАВРИЛОВ МИТКО 2102373
ГАЙДАРЖИ ИВАН 2100130
ГАЙДЕВ БОРИС 2100606
ГЕОГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГРАМАТИКОВА КРИСТИН 2102138
ГРОЗЕВ ДЕЛЧО 2100583
Д:
ДАХАК ФАТИМА 2102426
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЕНИС ПОПОВ САН НАЗАРИО 210236
ДЖЕЛИЛ МЕРТ 2102498
ДЖИСОВА КРАСИМИРА 2100917
ДИМАНОВ ИСКРЕН 2102403
ДИМИТРОВ ИГНАТ 2101085
ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНА 2102529
ДИМИТРОВА МАРИЯ 2101696
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМОВ СЛАВЧО 2102501
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРУМЕВА ИЛИАНА 2100665
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДУРАЛИЕВ РУМЕН 2100458
ДУРАЛИЕВА КАМЕЛИЯ 2100459
ДУРМУШ ВЕЛИ 2101973
ДУРЧЕВА ЛЕЙЛЯ 2101352
Е:
ЕЛИНОВ СИМЕОН 2100958
ЕМИЛ КОВАЧЕВ 2002267
ЕРЕДЖЕБ ЕРГЮЛ 2100773
Ж:
ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДЪР 2100038
З:
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗАПРИНОВ ЗАПРЯН 2100520
ЗЛАТАНОВСКА ЦВЕТЕЛИНА 2102151
И:
ИБРЯМ РАСИМ 2102324
ИВАНОВ ДЕЙВИД 2102431
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2001462
ИВАНОВ ЙОРДАН 2101187
ИВАНОВ ПАВЛИН 2100630
ИВАНОВ Р ИВАНОВ 2102013
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ПРЕСЛАВА 2102372
ИГНАТОВА БОЙКА 2100971
ИЗЕТ НАДИФ 2101497
ИЛИЕВА ВАЛЕРИЯ 2101331
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИЛИЧ НЕВЕНА 2102413
ИЛКОВ ИЛКО 2100262
ИСКРЕНОВ СОКОЛ 2102492
ИСМАИЛ АТАНАСКА 2100340
Й:
ЙОРДАНОВ АРКАДИЙ 2002095
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН 2100839
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН 2101197
ЙОРДАНОВ КИРЧО 2102334
ЙОРДАНОВ МАТИАС 2100842
ЙОРДАНОВА ДАНИЕЛА 2101024
ЙОРДАНОВА ДАРЯ 2002239
ЙОРДАНОВА ИА 2002094
ЙОРДАНОВА МАРИЯ 2101243
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАЛАЙКОВА НАДКА 2101526
КАМБЕРОВА АНГЕЛИНА 2102073
КЕРТОВ СЕВАЛ 2100926
КИРИЛОВ МЕХМЕД 2102323
КИРИЛОВ РОСЕН 2102518
КИРИЛОВА АЛБЕНА 2102519
КИРИЛОВА ДИЯНА 2102347
КИРИЛОВА ПЕТРАНКА 2101323
КИРИЛОВА ЯНА 2101322
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОКА ВЯЧЕСЛАВ 2101055
КОЛАС МАРИАНА 2101022
КОЛЕВ ВАСИЛ 2100896
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВ ФИЛИП 2100250
КОЛЕВА ИЛИЯНА 2100621
КОНСТАНТИНОВ МИЛЕН 2101690
КОСТАДИНОВ КРАСИМИР 2101025
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТОВ КОСТА 2102531
КОТУПАНОВА ГЕРГАНА 2100309
КРЪСТЕВ КРАСИМИР 2101007
КРЪСТЕВА ТАНЯ 2102524
КУУК ЯСЕН 2100616
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВ ДАНИЕЛ 2100792
Л:
ЛАЛЕВ ЧАВДАР 2101130
ЛЕНЧЕВА ГАБРИЕЛА 2102487
ЛЬО ФЕВР БОРИС 2102488
М:
МАВРОВА ДОНКА 2102457
МАЛЕВА ЙОРДАНКА 2102470
МАМИ ЕЛИЗА 2102279
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАНОЛОВ ДЕЛЯН 2101873
МАНУЕЛЯН ТАКУХИ 2101227
МАРИНОВ ГЕОРГИ 2101071
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ ДЕСТИН 2102476
МАРИНОВ ЛОРЕНА 2102475
МАРИНОВ МАРИН 2100724
МАРИНОВ МАРИН 2101070
МАРИНОВ САВАНА 2102474
МАРИНЧЕВ ВАЛЕНТИН 2102434
МАРИНЧЕВА АНИ 2102436
МАРКОВ СВЕТЛЬО 2101764
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРКОНИ ВАСКО 2100731
МАХМУД МАКСУД 2101097
МАХМУД ХАЛИМЕ 2101098
МАХМУДОВА ЗЕХРА 2102402
МЕРШЕД ЛЕЙЛА 2102300
МЕХМЕД ДЖЕМАЙДИН 2100246
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕД ТУНДЖЕР 2101872
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИРЧЕВА ВИКТОРИЯ 2102483
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА МАРИЯ 2100981
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100429
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100475
МЛАДЕНОВ МУСТАФА 2102028
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МУСТАФА АДЕР 2102469
МУСТАФА ДЕНИЗ 2102468
МУСТАФОВ ДЖЕВДЖЕТ 2102401
МУХЕДИНОВА МИХАЕЛА 2101615
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
МЮМЮН НЕЖДА 2102291
Н:
НАЗИФ ФАДЛИ 2100260
НАЗМИ ЕМИР 2002141
НЕГОВАНОВ АЛЕКСАНДЪР 2102419
НЕЙКОВ МИШЕЛ 2102092
НИКОЛОВ ЛИЛА 2101274
НИКОЛОВА НИКОЛ 2102056
О:
ОНБАШИЕВА ТАНЯ 2100735
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
П:
ПАВЛОВ ХАСАН 2102439
ПАВЛОВА ЗЕХРА 2102437
ПАВЛОВА САНИЕ 2102438
ПАНАЙОТОВ ПАМЕЛА 2100868
ПАНДОВА ТАНЯ 1101333
ПЕРО ЖУЛИЕТА 2102044
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТРОВ ПЕТЪР 2102021
ПЕТРОВА АНКА 2102471
ПЕТРОВА КАТЯ 2100603
ПЕХЛИВАНОВ ЕДМОНД 2102316
ПЕХЛИВАНОВА ДОНКА 2001631
ПРОКОПОВ АЛЕКСАНДЪР 2102504
Р:
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАЛЧЕВА МАРИАНА 2001896
РАФИЕВА НАЗИРИЕ 2101913
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РИСТОВСКИ ЗОРАН 2101947
РИШАРД ЯНА 2102500
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУСЕВ СТАНЧО 2102523
РУФИ РИДВАН 2100850
С:
САЛИ НАЗМИЕ 2101006
САЛИ СЕВГЮЗЕЛ 2001799
САЛИЕВ ХАСАН 2102177
САМАНДЖИЕВА НАДЕЖДА 2100644
САНТ АННА ДЕ БРИТО НИНА 2102277
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СИМЕОНОВА ВЕЛИЧКА 2100959
СИМЕОНОВА ГАНКА 2102394
СИМЕОНОВА ИРИНА 2100716
СИМЕОНОВА ФИДАНКА 2101612
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СТАНЕВА ВЕСЕЛА 2100637
СТАНЕВА МАРИАНА 2102043
СТАНЕВА НАДЯ 2002091
СТАНКОВ МИРЧО 2100532
СТАНКОВ ПЛАМЕН 2100672
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТЕФАНОВ СИМОНА 2101992
СТОЯНОВА РЕНЕТА 2101164
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СУЛТАНИ ТАУФИК 2102506
СУНО РАДИ 2102503
Т:
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТАХИРОВ ДАИЛ 2100960
ТОДОРОВ ХРИСТИЯН 2100455
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТОМ ЕСМЕ 2102515
ТОПАЛОВ РУМЕН 2100327
ТУКАН КРИСТИ 2100426
ТУНДЖАЙ АЛМИРА 2102252
ТУНДЖАЙ МИРАЙ 2102253
У:
УЧИКОВ ЗДРАВКО 2102499
Ф:
ФАЙДИН СЕЗГИН 2102414
ФАРХИ РЕВИВА 2102016
ФЕФЕРМАН АБИГЕЙЛ 2102004
ФИЛАТОВ ГЕОРГИ 2100314
ФИЛИПОВ ХРИСТО 2102520
ФИЛИПОВА БИРДЖАН 2100679
ФИЛИПОВА ВАНЯ 2100422
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАДЖИЕВ ПИРИН 2100304
ХАСАН СЕРХАН 2100036
ХАСАНОВА ЛИЗ 2102260
ХАСАНОВА НАЗМИЕ 2102259
ХОДЖОВ ОРХАН 2100725
ХОДЖОВА АНИФЕ 2100726
ХРИСТОВ ТОНИ 2102399
ХРИСТОВ ХРИСТО 2102532
ХРИСТОВА МАРИЯНА 2102473
Ч:
ЧЕРНУШКИНА ОЛГА 2102522
ЧОНКОВА ЕЛЕОНОРА 2101691
Ш:
ШЕМТОВ ДЖИНА 2101425
ШИВАЧЕВА ВЕСЕЛА 2102306
Ю:
ЮМЕРОВ РАФИ 2102287
ЮНСАЛ НЕВИМ 2100954
ЮРУКОВ ВАСИЛ 2102295
ЮСЕИН ВЕСЛИЯ 2101239
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯНКОВ ЕВА 2100939

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
0033 (0) 6 21 84 95 15 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 1 45 51 85 90Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page