Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 17/01/2023

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
АБРАШЕВА СВЕТЛАНА 2200308
АВРАМОВА-ШАРЛАНДЖИЕВА ВЕНЕТА 2202684
АДЕМ МЕСТАН 2103294
АКИФОВА БАКТИШЕН 2103301
АЛЕКСИЕВ ВАЛЕНТИН 2200444
АЛЕКСОВ СТАНКО 2202690
АЛЕКСОВА ЖИВКА 2202691
АЛИЕВ АЛИЕВ 2201308
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АЛИПИЕВА МАРИЯ 2202692
АЛИШЕВА ГЮЛШЕН 2200768
АНАСТАСОВ СТАНИСЛАВ 2201315
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ЕВГЕНИ 2201283
АНГЕЛОВ ЯНЧО 2101763
АНГЕЛОВА ЕЛЕНА 2202851
АНГЕЛОВА СВЕТЛОЗАРА 2100195
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДРЕЕВ ОГНЯН 2202516
АНЕВ АЛЕКСАНДЪР 2202776
АРНАУТ ГЕОРГИЙ 2202491
АТАНАСОВ ГЕОРГИ 2200166
АТАНАСОВ ДАМЯН 2202517
АТАНАСОВ ЕРИК 2201170
АТАНАСОВ ЖОРО 2201171
АТАНАСОВА ВАНИНА 2200036
АХМЕД ЕНИЗ 2202835
АХМЕДОВ АЛДЕНИС 2202861
Б:
БАЕВ АНТОН 2200597
БАНДАКОВА АДРИАНА 2202786
БЕЛБАХИ АДЕЛ 2202822
БЕЛБАХИ РИЯД 2202820
БЕЛЧЕВ ЙОРДАН 2201346
БЕНАМРАН СОФИЯ 2200112
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОЖИДАРОВА МИХАЕЛА 2202333
БОРИСОВ СТЕФАН 2201592
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЯНОВА-МАЙЕР МИХАЕЛА 2200194
БУЮКЛИ ИВАН 2102691
В:
ВАСИЛЕВ НИКОЛАЙ 2001731
ВАСИЛЕВА ИРИНА 2103297
ВЕЛИНОВ РОСЕН 2200214
ВЕЛИЧКОВ ДЖОНАТАН ФРАНСУА ЙУГ 2201267
ВЕЛКОВА МОНИКАМАРИЯ 2202712
ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКС 2101369
ВЪХОДЕЦ ОКСАНА 2201421
Г:
ГЕОГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ 2202734
ГЕОРГИЕВ Д ГЕОРГИ 2202395
ГЕОРГИЕВ К ГЕОРГИ 2200165
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГОРЕЛКОВ ВАЛЕРИ 2200135
ГРАНИЕ АНАИС 2200284
ГРОНИЕ ПОЛИН 2200283
Д:
ДАНКОВ ДАНКО 2201047
ДАНКОВА НАТАША 2201040
ДЕМИРОВ СТОЯН 2202186
ДЕМИРОВА АНЕЛИЯ 2202185
ДЖАФЕРОВ НЕДЖИБ 220072
ДЖЕЛИЛ МЕРТ 2102498
ДИМИТРОВА АЛИСИЯ 2201284
ДИМИТРОВА ГАЛИНА 2201309
ДИМИТРОВА ИВАНА 2202671
ДИМОВ АНЖЕЛИ 2201311
ДИМОВ ВЛАДИМИР 2202863
ДИМОВ ЙОРДАН 2201310
ДИМОВ СЛАВЧО 2102501
ДИМОВА ДОБРИНКА 2103226
ДИОП РАНА 2202804
ДИУФ МИКАЕЛ 2201347
ДИУФ УИЛЯМ 2201348
ДОБРЕВ ПЛАМЕН 2202850
ДОБЧЕВ МАРИО 2201365
ДОНЧЕВ ВЕСЕЛИН 2103239
ДОНЧЕВ ПЕТЪР 2201942
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГНЕВА СНЕЖИНА 2202809
ДРУМЕВ СТЕФАН 2201835
ДУРМУШ НУРИ 2201286
ДЯКОВА БОЖАНКА 2202819
ДЯКОВА МАГДАЛЕНА 2202821
Е:
ЕМИЛОВА ЕМИЛИЯ 2200382
ЕСОМЕ ЕДУАР 2201494
Ж:
ЖЕЛЯЗКОВА ГЮЛДЕН 2202848
З:
ЗАЙКОВ ЗОРАН 2202854
И:
ИВАНОВ АЛЕКС 2200925
ИВАНОВ ДИМО 2200924
ИВАНОВ МАРИЕТА 2200926
ИВАНОВ НИКОЛА 2201434
ИВАНОВ ПОЛИН 2200076
ИВАНОВА ВАЛЕРИЯ 2201255
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ДАРА 2201254
ИВАНОВА ИВАНКА 2202825
ИВАНОВА ИРИНКА 2202047
ИВАНОВА СИМОНА 2202758
ИВАНОВА СЛАВКА 2202504
ИВАНОВА-АЙЕТОЛА РАДИНА 2202795
ИЗЕТ НАДИФ 2101497
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
Й:
ЙОВЧЕВА МАРИА 2200771
ЙОВЧЕВА ПЕНКА 2201594
ЙОРГОВ КАЛОЯН 2202376
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 2201083
ЙОРДАНОВ МИТКО 2200404
ЙОРДАНОВА МАРИЙКА 2202844
ЙОСИФОВ ФИЛИЯН 2202849
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАЙРЯК ГЕОРГИ 2201124
КАНДЕВА РОСАНА 2103027
КАРАЖА ИРИНА 2202808
КАРАКУЛЕВА НАТАЛИЯ 2200643
КЕРАНОВА ВЕЛИНА 2202827
КЕРИМОВ ГЮВЕНАЛП 2103206
КИМБЪР ЛИЛИЯ 2201829
КИМБЪР МАРИЯ 2201830
КИСЬОВА ЕЛЕНА 2202744
КЛЕЩАКОВ КОСТАДИН 2201231
КЛЕЩАКОВА ГЕРГАНА 2201230
КОВАЧЕВ ДОНКО 2201519
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЕВА ЦВЕТАНКА 2201226
КОЛАС МАРИАНА 2101022
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВА ГЕРГИНА 2202313
КОЛЕСНИЧЕНКО ГАБРИЕЛА 2202440
КОСТАДИНОВ АЛИШ 2201217
КОСТАДИНОВ КОСТАДИН 2201197
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТАДИНОВ Т. КОСТАДИН 2203007
КОСТАДИНОВА МЕРИ 2200502
КРЪСТЕВ КРУМЧО 2200050
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
Л:
ЛАУИНИ МАЛАК 2200969
ЛЮБЕНОВА АНТОАНЕТА 2201039
ЛЮБЕНОВА ЛОРА 2202790
М:
МАН АДЕЛИНА 2202677
МАН ИМИЛИЯН 2202676
МАРИНКОВА ЛАЗАРИНА 2202312
МАРИНОВ АНГЕЛ 2201383
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВА КАТЯ 2202845
МАРИНОВА НЕЛИ 2202792
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАТЕВСКИ КИРО 2202458
МАХМУД МАКСУД 2101097
МЕЛОВА ЕЛЕНА 2201843
МИЛЕВ КОСТАДИН 2202862
МИЛЕВА ЦЕНА 2201943
МИНКОВА-ЗАХАРИЕВА ИСКРА 2201095
МИТЕВА ИВАНКА 2202135
МИТОВА ЙОАНА 2202101
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИХНЕВА АЛИНА 2102692
МИХОВА ЙОРДАНКА 2202802
МИШКОВ РОБЕРТ 2202713
МУСТАФА ЕМИР 2202773
МУСТАФА ЕМУРЛА 2202775
МУСТАФА НУРИ 2202774
МУСТАФОВ ХЮСЕИН 2201100
МУТАФОВ ИЛИЯН 2202818
МУТАФОВА МАЯ 2200493
МЮМЮН ИЛГЮН 2103403
Н:
НЕНЧОВА ВИОЛЕТА 2103235
НИКОЛОВ НИКОЛАЙ 2200564
НИКОЛОВА ЕВЕЛИНА 2202231
НИКОЛОВА ЕРИКА 2002157
НИКОЛОВА ЙОАНА 2001594
О:
ОНБАШИЕВ ЕРМАН 2202152
ОСМАН АДИЛ 2201256
ОСМАН ЕРСИН 2201036
ОСМАН СЕМРА 2201037
П:
ПАРАСКЕВОВ ЕВГЕНИЙ 2202502
ПАСКОВ ВАЛЕНТИН 2200919
ПАШОВА АСЯ 2200383
ПЕЕВ ПЬОТР 2103175
ПЕЙЧЕВА ЛЮДМИЛА 2202452
ПЕТКОВА АНЕТА 2202846
ПЕТРОВ КАЛОЯН 2200989
ПЕТРОВ ПЛАМЕН 2202816
ПЕТРОВА КАРИНА 2200988
ПЕТРОВА ПАВЛИНА 2202283
Р:
РАДЕВ ДИМИТЪР 2201402
РАДЕВ РАДИ 2202443
РАДЕВА НАДЯ 2202711
РАДЕВА РУСКА 2201507
РАМИЗ МЮКЕРЕМ 2201685
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУМЕНОВ БОЖИДАР 2201595
РУПОВ ГЕОРГИ 2200240
С:
САРКИСЯН СИЛВИ 2200797
СЕЙРАНИ ЕМРЕ 2201035
СЕРАФИМОВА МИНКА 2201977
СИМЕОНОВА СВЕТЛА 2200631
СЛАВЕЙКОВА БОРИСЛАВА 2202806
СЛАВОВА ДЕСИСЛАВА 2200972
СОКОЛЕСКА МОНИКА 2103392
СОКОЛОВА ЕЛЕНА 2202533
СОТИРОВА ЦВЕТАНКА 2202864
СПАСОВ ЗЛАТКО 2202801
СТАНЕВА САВЕТА 2202868
СТАНКОВ МИХАИЛ 2102997
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТЕФАНОВА КАТЯ 2202856
СТОЕВ КЪНЧО 2202794
СТОЕВА МИЛЕНА 2201991
СТОЙКОВ ОЛИВЕР 2202779
СТОЙКОВА КАПКА 2202497
СТОЙНОВ БОЖИДАР 2202688
СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРА 2201635
СТОЯНОВА ВАСИЛКА 2202815
СТРАТИЕВ ГЕОРГИ 2001609
СУЛТАНИ ЯСМИНА 2202025
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАСЕСКИ МИРКО 2200114
ТАЧЕВ БОРИСОВ 2202033
ТЕМЕЛКОВ МАКСИМ 2200018
ТЕРЗИЕВА РАЙКА 2202855
ТОДОРОВ БОРИСЛАВ 2200873
ТОДОРОВ ИВАЙЛО 2200874
ТОДОРОВ ТОДОР 2202836
ТОДОРОВ ЮРИЙ 2202249
ТОДОРОВА АТАНАСКА 2202837
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТРАЕВ ВЕЛИЧКО 2202791
У:
УЗЕР АЛЕЙНА 2202741
Ф:
ФИЛИПОВ АНТОН 2200253
ФИЛИПОВ АСЕН 2202662
Х:
ХАСАНОВ СЪДЪК 2202753
ХАСАНОВ ХАСАН 2201099
ХОДЖОВ ИСМАИЛ 2202738
ХОДЖОВА АЙШЕ 2201049
ХОДЖОВА ДУЙГУ 2201050
ХОДЖОВА ЗЕЙНЕП 2201051
ХРИСТО СТЕПАН 2200254
ХРИСТОВ ДЕМИР 2200850
ХРИСТОВ ДИМИТЪР 2202857
ХРИСТОВ ХРИСТО 2200835
ХРИСТОВА ВЕСЕЛА 2001807
ХРИСТОВА ЛЕЙЛЯ 2202604
ХРИСТОВА ХРИСТИНА 2103404
ХРИСТОВА ХРИСТИНА 2200447
Ч:
ЧЕРКЕЗОВА ХРИСТИНА 2103236
ЧОНКОВА ЕЛЕОНОРА 2101691
Ш:
ШАКИР АЙЛА 2103260
ШАРКОВ АЛЕКС 2200373
ШИШКОВА ИЛИНА 2103263
ШОПОВ ЯНКО 2201335
ШЮКРЮ НИКОЛА 2201265
Щ:
ЩОНОВА МАРГАРИТА 2202492
Ю:
ЮМЕРОВА МЕЛЕК 2200692
ЮСЕИН РЕМЗИ 2103376
ЮСУФ ЮМЮГЮЛ 2201501
ЮСЮФ БЕРАТ 2201502
ЮСЮФ ЕЛИФ 2201503
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯСЕФ МАЛИК 2202207
ЯШКОВ АСЕН 2200191

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
0033 (0) 6 21 84 95 15 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 1 45 51 85 90Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française.
^ Retour en haut de page