Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 30/07/2021

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
А ВАСИЛКА 1500758
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛИЕВ МЕРАЙ 2101002
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВ ИЛИЯН 2101162
АНГЕЛОВ СТЕФАН 2101166
АНГЕЛОВА ДИАНА 2101326
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ТАНЯ 2101165
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДОНОВА АНЕЛИЯ 2101033
АСЕНОВ ВАСКО 2101113
АСЕНОВ КАРЕН 2101114
АТАНАСОВ АЛЕКСАНДЪР 2100618
АТАНАСОВА АННА 2100617
АТАНАСОВА АТАНАСКА 2100354
АТАНАСОВА ДАНКА 2100865
АТАНАСОВА ЙОАННА 2101745
АТАНАСОВА КАТЕРИНА 2101294
АТАНАСОВА ХРИСТИНА 2101385
АТАНАСОВСКИ РЕНАТА 2101029
АХМЕДОВ АХМЕД 2100421
АХМЕДОВ ДЕНИС 2101672
АХМЕДОВ МЕЛИСА 2100423
АХМЕДОВА ФЕТИЕ 2101146
АЧКОВА СВЕТЛА 2101257
Б:
БАРАКОВ ДЕНИЗ 2101179
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БЕЛЧЕВ ЙОРДАН 2101135
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЯНОВ СИМЕОН 2002099
БУАКЛИН ЕЛИН 2101267
БУТУАЛ ЯНА 2101001
В:
ВАСИЛЕВ МИХАИЛ 2001888
ВАСИЛЕВА РАДОСТИНА 2101595
ВАХДЕТ МЕРГИН 2100632
ВЕЛИКОВА МИРАНДА 2101309
ВЕСЕЛА МОРОВА 2100796
ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКС 2101369
ВЛАДИМИРОВ ДАНАИЛ 2101258
ВЛАДИМИРОВА ДЕЙЗИ 2101259
ВЪЛЧИНОВА КАТЯ 2100522
ВЪРБАНОВ НИКОЛАЙ 2101148
ВЪСКОВА МАЛИНА 2101614
Г:
ГАБРОВСКА-БУТУАЛ МИЛЕНА 2101000
ГАДЖЕВА ЖИВКА 2101386
ГАЙДАРЖИ ИВАН 2100130
ГАЙДЕВ БОРИС 2100606
ГЕОГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ ЯНАКИ 2100506
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГЕОРГИЕВА ГЕРГАНА 2101232
ГРОЗЕВ ДЕЛЧО 2100583
ГЪДЕВА МАРИЯ 2101208
ГЬОШЕВСКИ САША 2101255
Д:
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЖИСОВА КРАСИМИРА 2100917
ДИМИПРОВА КАСЕ ПЕТЯ 2101447
ДИМИТРОВ ДИМИТЪР 2101244
ДИМИТРОВ ДИМИТЪР 2101529
ДИМИТРОВ ИГНАТ 2101085
ДИМИТРОВ МЛАДЕН 2101247
ДИМИТРОВА АНА 2101522
ДИМИТРОВА МАРИЯ 2101696
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА РАДКА 2101188
ДИМИТРОВА СНЕЖАНА 2100507
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРУМЕВА ИЛИАНА 2100665
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДУПАИЛОВ РАНГЕЛ 2101242
ДУПАИЛОВА АНГЕЛИНА 2101241
ДУРАЛИЕВ РУМЕН 2100458
ДУРАЛИЕВА КАМЕЛИЯ 2100459
ДУРЧЕВА ДАВИД 2100999
ДУРЧЕВА ЛЕЙЛЯ 2101352
ДУРЧЕВА МЕХМЕД 2101353
ДУРЧЕВА МУРАТ 2100998
ДЮЖОЛЕ МАДЛЕН 2101515
ДЮЖОЛЕ НИКОЛ 2101516
Е:
ЕЛЕНКОВ НИКОЛАЙ 2101180
ЕЛИНОВ СИМЕОН 2100958
ЕМИЛ КОВАЧЕВ 2002267
ЕРЕДЖЕБ ЕРГЮЛ 2100773
Ж:
ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДЪР 2100038
ЖИВКОВА СОФКА 2100509
З:
ЗАЙУД ПИЛАР 2001634
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗАПРИНОВ ЗАПРЯН 2100520
ЗДЕМИРОВА ДЖЕМИЛЕ 2100782
И:
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2001462
ИВАНОВ ЙОРДАН 2101187
ИВАНОВ ЙОРДАН 2101372
ИВАНОВ ПАВЛИН 2100630
ИВАНОВА ВАНЯ 2101137
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА ПЕТЯ 2101514
ИГНАТОВА БОЙКА 2100971
ИЗЕТ НАДИФ 2101497
ИКОНОМОВ АЛЕКСАНДЪР 2101574
ИЛИЕВ ДИМИТЪР 2000896
ИЛИЕВ ИЛКО 2101355
ИЛИЕВА ВАЛЕРИЯ 2101331
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИЛКОВ ИЛКО 2100262
ИСМАИЛ АТАНАСКА 2100340
ИСМАИЛ ИСМАИЛ 2100259
ИСМАИЛ МЮВЕДЕТ 2101733
Й:
ЙОРДАНОВ АРКАДИЙ 2002095
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН 2100839
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН 2101197
ЙОРДАНОВ МАТИАС 2100842
ЙОРДАНОВА ДАНИЕЛА 2101024
ЙОРДАНОВА ДАРЯ 2002239
ЙОРДАНОВА ИА 2002094
ЙОРДАНОВА МАРИЯ 2101243
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАЛАЙКОВА НАДКА 2101526
КАЛИЧКОВА КРИСТИНА 2001595
КАРАНИЛОКОЛОВА ТЕМЕНУЖКА 2101250
КАРРА НЕРИ 2101304
КЕРТОВ СЕВАЛ 2100926
КИРИЛОВА ПЕТРАНКА 2101323
КИРИЛОВА ЯНА 2101322
КОДЕВ МАРИН 2101351
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОКА ВЯЧЕСЛАВ 2101055
КОЛАС МАРИАНА 2101022
КОЛЕВ ВАСИЛ 2100896
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВ ФИЛИП 2100250
КОЛЕВА ИЛИЯНА 2100621
КОНСТАНТИНОВ МИЛЕН 2101690
КОСТАДИНОВ КРАСИМИР 2101025
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТОВА НАТАЛИЯ 2101317
КОТУПАНОВА ГЕРГАНА 2100309
КРЪСТЕВ КРАСИМИР 2101007
КУУК ЯСЕН 2100616
КУШЕВ КРАСИМИР 2101310
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВ ДАНИЕЛ 2100792
КЪЧЕВ ЕМИЛ 2101554
Л:
ЛАВРИК АЛЕКСИЯ 2101313
ЛАЛЕВ ЧАВДАР 2101130
ЛЕНГЕРОВ НАЙДЕН 2100022
М:
МАНЕВ ГЕОРГИ 2001810
МАНЕВ ЛИЛИ 2001811
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАНУЕЛЯН ТАКУХИ 2101227
МАРИНОВ ВИТОРИО 2101631
МАРИНОВ ГЕОРГИ 2101071
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ МАРИН 2100724
МАРИНОВ МАРИН 2101070
МАРИНОВ НИКОЛАЙ 2101760
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАРКОНИ ВАСКО 2100731
МАХМУД МАКСУД 2101097
МАХМУД ХАЛИМЕ 2101098
МЕХМЕД ДЖЕМАЙДИН 2100246
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕДАЛИ ХАЙРИЕ 2100934
МЕЧЕВ МИХАИЛ 2100640
МИЛЕВ ГЕОРГИ 2101477
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВА МАРИЯ 2100981
МИТЕВСКА АЛЕКСАНДРА 2100350
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАЙЛОВА АНКА 2101186
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100429
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100475
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МУХЕДИНОВА МИХАЕЛА 2101615
МУЧОНИУ ГЕРГАНА 2101256
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
Н:
НАЗИФ АРИФ 2101395
НАЗИФ ФАДЛИ 2100260
НАЗМИ ЕМИР 2002141
НЕЙКОВ ЛЮДМИЛ 2101734
НИКОВА ГАБРИЕЛА 2101471
НИКОЛОВ ЛИЛА 2101274
НИКОЛОВА АНЕЛИЯ 2101123
НИКОЛОВА АНКА 2000387
НИКОЛОВА ЛОРА 2000391
О:
ОВЧАРОВА БОЖАНА 2101722
ОНБАШИЕВА ТАНЯ 2100735
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
П:
ПАВЛОВ АКДЕНИЗ 2101461
ПАВЛОВ АХМЕТ 2101462
ПАВЛОВ ЕКРЕМ 2101463
ПАВЛОВ ФАРДИН 2101460
ПАВЛОВ ФЕРАТ 2101464
ПАВЛОВА МАРИЯ 2101394
ПАВЛОВА-БОСВЕЙ ИВА 2001264
ПАНАЙОТОВ ПАМЕЛА 2100868
ПАНДОВА ТАНЯ 1101333
ПАРАСКЕВОВ АЛЕКАНДЪР 2101409
ПАСКАЛ РОДИКА 2101056
ПЕНЧЕВА СОНЯ 2101564
ПЕТКАНОВА АННА 2101573
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТРОВА КАТЯ 2100603
ПЕХЛИВАНОВА ДОНКА 2001631
ПЪЖЕВА НЕВЕНА 2101328
Р:
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАДЕВ ФИЛИП 2100683
РАЛЧЕВА МАРИАНА 2001896
РАЧЕВА СВЕТЛА 2101543
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РЕДЖЕБ ЕРКИН 2101511
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУСКОВ ИВАН 2101253
РУФИ РИДВАН 2100850
С:
САБАДОШЕВА КУАДРА НИНА 2001134
САИДОВ АХМЕД 2101721
САЛИ НАЗМИЕ 2101006
САЛИ СЕВГЮЗЕЛ 2001799
САМАНДЖИЕВА НАДЕЖДА 2100644
СЕЗГИН ДЕРЯ 2101616
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИМЕОНОВ АНТОН 2101530
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СИМЕОНОВА ВЕЛИЧКА 2100959
СИМЕОНОВА ИРИНА 2100716
СИМЕОНОВА ФИДАНКА 2101612
СИНЯКОВ ДЖУЛЯНО 2100882
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СТАНЕВА ВЕСЕЛА 2100637
СТАНЕВА НАДЯ 2002091
СТАНКОВ МИРЧО 2100532
СТАНКОВ ПЛАМЕН 2100672
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТОЯНОВ ИВАН 2100951
СТОЯНОВА МАРТИНА 1902110
СТОЯНОВА РЕНЕТА 2101164
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СТОЯНОВА ТАТЯНА 2101212
СУЛТАНИ ЯСМИНА 2101496
Т:
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТАХИРОВ ДАИЛ 2100960
ТЕФИК БАСРИ 2101410
ТОДОРОВ ХРИСТИЯН 2100455
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТОПАЛОВ РУМЕН 2100327
ТУКАН КРИСТИ 2100426
Ф:
ФИЛАТОВ ГЕОРГИ 2100314
ФИЛИПОВА БИРДЖАН 2100679
ФИЛИПОВА ВАНЯ 2100422
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАДЖИЕВ ПИРИН 2100304
ХАСАН СЕРХАН 2100036
ХОДЖОВ ОРХАН 2100725
ХОДЖОВА АНИФЕ 2100726
ХРИСТОВ СЪБИ 2101170
Ц:
ЦАНКОВСКИ ЕМИЛИАН 2100765
ЦЕРОВСКИ ХРИСТО 2101207
Ч:
ЧЕУНГ-ЧИН-ТУН ПЕНЧЕВА СОФИЯ 2101542
ЧОНКОВА ЕЛЕОНОРА 2101691
Ш:
ШЕМТОВ ДЖИНА 2101425
Ю:
ЮНСАЛ НЕВИМ 2100954
ЮСЕИН ВЕСЛИЯ 2101239
ЮСЕИН МЕХМЕД 2101633
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯНКОВ ЕВА 2100939

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page