ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

(публикуват се на основание чл. 104, ал. 2 от Изборния кодекс)

Български граждани, заявили готовност да се включат
в секционни избирателни комисии във Франция:


Ансенис:
Асен Тодоров Тодоров
Илия Георгиев Янъков
Кристина Джамал Тахан
Свилен Петров Георгиев
Стефан Георгиев Бочуков
Стефка Данева Чолакова


Бордо:
Галя Димчева Дюбул-Асенова
Диана Кръстева Ботева
Емилия Николова Змийчарова
Златоела Стоянова Стоянова
Зорница Димитрова Христова
Марияна Димитрова Явашева
Теодора Красимирова Люцканова


Гренобъл:
Антон Ангелов Ангелов
Веселин Светославов Величков
Емилия Пламенова Илиева
Луиза Кирилова Конева


Лил:
Боян Валентинов Бялков
Вичеслав Димчев Абрашев
Димка Делчева Делчева
Живко Николаев Богдев
Ибрахим Ведат Ибрахим
Йоана Руменова Бояджиева
Ирина Христова Велкова


Лион:
Веселин Василев
Даниела Георгиева Иванова
Елка Иванова Стоянова
Кирил Стоянов Йовчев
Мариана Йотова Николова
Рени Емилова Косева
Румяна Василева Георгиева
Тодор Трифонов Червенков


Лотербург:


Маринян:


Марсилия:


Монпелие:
Веселка Валентинова Чочкова
Даниела Миткова Митева
Десислава Димитрова Падарева
Ива Василева Милкова
Иван Данаилов Данаилов


Нант:
Дилян Стоянов Парашкевов
Елионора Йорданова Неделчева
Иво Пламенов Даракчиев
Лиа Сергеева Панкина
Мaриана Спасова Димитрова
Мирела Райчева Парашкевова
Павлин Иванов Василев


Ница:


Париж:


Рен:
Веселина Илиева Клисурска
Галя Цветанова Велинова
Даниел Кирилов Рапатински
Дешка Райкова Иванова
Катя Атанасова Пере
Мариана Методиева Цулина


Сен-Назер:
Валерий Тодоров Гочев
Васил Красимиров Тенев
Величко Николаев Кьосев
Димитър Михайлов Дамянов
Красимир Спасов Кънчашки
Надежда Сарафимова Йорданова-Дамянова
Румен Николаев Лазаров


Страсбург:


Туар:


Тулуза:
Иван Димитров Иванов
Ивелина Димитрова Русева
Мария Костадинова Бойчева
Пепа Миткова Георгиева
Петър Георгиев Владимиров


____________________________________________________________________________________________

СЪГЛАСИЕ НА ФРЕНСКАТА СТРАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕРИОРИЯТА НА ФРАНЦИЯ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 11 ЮЛИ 2021 г.

Посолството на България в Париж бе уведомено с вербална нота на Министерството на Европа и на външните работи на Френската република за предварителното съгласие на френските власти за провеждане на избори за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021 г. на територията на Франция.

____________________________________________________________________________________________

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

На интернет страница на Централната избирателна комисия (ЦИК) е активирана онлайн формата, даваща възможност за подаване по електронен път на заявление за гласуване извън страната на предстоящите на 11 юли 2021 г. избори народни представители за Народно събрание. Българските граждани във Франция могат да подават заявление за гласуване на интернет страницата на ЦИК, на адрес: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/izvan-stranata/submit

Освен по електронен път, заявление за гласуване във Франция може да бъде подадено в Посолството на Република България в Париж, на хартиен носител, в писмена форма по утвърден от ЦИК образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа), подписано саморъчно. Заявлението се подава по един от следните два начина:

1. Лично от гражданина в приемното време на Консулската служба, от 10:00 ч. до 13:00 ч., без предварително записване.

2. Изпратено по пощата чрез писмо, на следния пощенски адрес:
Ambassade de Bulgarie en France
Élections 2021
1, avenue Rapp
75007 Paris

Забележка: Изпратено по e-mail сканирано Заявление не се счита за „изпратено по пощата чрез писмо“.

Краен срок за подаване на Заявленията за гласуване: 15 юни 2021 г. (не по-късно от 25 дни преди изборния ден).

Приложение: Утвърден от ЦИК образец но Заявление за гласуване в секция извън страната (Приложение № 21-НС от изборните книжа).

____________________________________________________________________________________________

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ИЗВЪН СТРАНАТА

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие Решение № 14-НС от 14.05.2021г. относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Решението е достъпно на следния линк: https://www.cik.bg/bg/decisions/14/2021-05-14

____________________________________________________________________________________________

ИСКАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ФРЕНСКАТА СТРАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА

С Указ № 130 от 10 май 2021 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) са насрочени избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Със своя вербална нота от 14 май 2021 г. до Министерството на Европа и външните работи на Франция, Посолството на Република България в Париж поиска предварителното принципно съгласие на френската страна за провеждане на българските предсрочни парламентарни избори на територията на Френската република, в неделя 11 юли 2021 г.

____________________________________________________________________________________________